Primul Serviciu specializat din Republica Moldova pentru victimele violenței sexuale a fost inaugurat la Ungheni.
Serviciul este finanțat de Uniunea Europeană și a fost creat cu susținerea UN Women în parteneriat cu autoritățile centrale și locale. Serviciul oferă oricărei persoane adulte care a fost victimă a violenței sexuale posibilitatea de a beneficia de asistență medicală, legală, psihologică și socială într-o singură locație.
În Republica Moldova, victimele violenței în bază de gen, inclusiv a violenței sexuale, se confruntă cu numeroase provocări, de la teama de stigmatizare în comunități, până la lipsa unui serviciu de sprijin specializat și bariere în accesul la justiție. Stigma față de victimele violenței în comunități, lipsa serviciilor disponibile sau încrederea în autorități continuă să afecteze nivelul de raportare. Totuși, raportarea violenței domestice și în bază de gen a crescut în ultimii ani, ceea ce demonstrează ușoare îmbunătățiri ale gradului de conștientizare a oamenilor, în special a femeilor, de a nu tolera violența și de a căuta ajutor. Astfel, în baza datelor de la Inspectoratul General al Poliției, în 2022, au fost emise 5.907 ordine de protecție față de 2.161 în 2017. De asemenea, femeile și fetele se simt mai împuternicite și mai în siguranță ca urmare a numărului crescut de planuri personalizate de siguranță emise de organele de drept (4843 în 2022 în comparație cu anul precedent 3920).
Inaugurarea Serviciului specializat a fost însoțită de o masă rotundă la care au participat reprezentante și reprezentanți ai autorităților centrale și locale, organizațiilor internaționale, societății civile, prestatorilor de servicii.
„Este un proiect pilot pe care l-am așteptat. Am conlucrat și conlucrăm în continuare cu echipele multidisciplinare, căci oamenii au nevoie de noi și de servicii specializate, și ne bucurăm că s-a realizat acest obiectiv. S-a simțit necesitatea de a crea acest Serviciu, în cadrul căruia specialiștii/-tele vor decide în comun care sunt metodele de muncă, ca persoanele să se simtă în siguranță, Serviciul să fie confidential și cu impact pozitiv asupra victimelor. ” a punctat Tatiana Lazar, Vicepreședinta raionului Ungheni, prezentă la masa rotundă.
Principalele subiecte de discuție au fost importanța oferirii unor servicii de protecție orientate pe necesitățile victimelor violenței, necesitatea de a consolida serviciile de protecție și de a spori disponibilitatea serviciilor specializate în conformitate cu prevederile Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.
Alexei Buzu, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, a menționat: „Orice reformă, orice program va reuși dacă oferim condiții pentru colegii noștri din prima linie. Acest lucru presupune crearea unei viziuni clare în sistem, asigurarea investițiilor în cunoștințele, competențele și, de ce nu, salariile colegilor din prima linie și promovarea unui management eficient și leadership proactiv. O provocare în abordarea fenomenului violenței în bază de gen este necesitatea asigurării unui raspuns multidisciplinar, iar acest lucru presupune un leadership activ. Serviciul inaugurat astăzi este o parte a componentă a unui proces complex și sper că este un model pe care să îl replicăm în toată țara.”
„Victimele violenței sexuale trebuie să se poată baza pe faptul că vor fi primite și asistate într-un mod profesionist, într-un mediu sigur. Ele trebuie să se simtă înțelese și în siguranță atunci când vor interacționa cu echipele multidisiplinare. Astăzi deschidem primul Serviciu pentru victimele violenței
sexuale din țară, dar nu ne vom opri aici, în următorii ani vom lansa astfel de sprijin și în zona de Nord și Centru a Republicii Moldova. Mesajul meu pentru victimele violeței sexuale este: „Aici veți fi ascultate și veți primi ajutor. Nu ezitați să raportați cazurile de violență sexuală. Abuzatorii trebuie să fie pedepsiți”. a afirmat ES Janis Majeiks, Ambasadorul UE în Republica Moldova.
Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women, a subliniat eforturile comune care au fost depuse pentru co-crearea Serviciului, inclusiv reieșind din necesitățile punctate și reflectate chiar de victime: „Abordarea integrată este crucială, având toate serviciile într-un singur loc pentru a sprijini cel mai bine victimele violenței sexuale. Mă bucur că facem parte din acest proces și știu că munca începe abia acum. Vom continua să fim alături de autorități, deoarece aceasta este cheia pentru prevenirea și eliminarea violenței și furnizarea serviciilor specializate necesare.”
Alexandru Ambros, Primarul municipiului Ungheni, prezent la eveniment, s-a adresat echipelor multidisciplinare, recomandându-le „să facă echipă bună și să își desfășoare activitatea astfel încât persoanele care se adresează să aibă încredere în aceste echipe. Este important ca victimele să primească un răspuns consolidat, nu doar unul formal.”
Cu privire la cazurile de violență sexuală, în anul 2021, poliția a înregistrat 555 de infracțiuni care au atentat la viața sexuală, în creștere față de anul precedent (2020 – 466). Astfel, putem presupune că prevalența cazurilor de violență în bază de gen este mai mare, dar cazurile sunt subraportate din cauza multiplilor factori menționați mai sus.
Importanța dimensiunii intersectoriale și multidisciplinare a fost aboradtă de Daniela Misail-Nichitin, Secretară de Stat la Ministerul Afacerilor Interne: „Acest Serviciu trebuie să rezolve o serie de provocări pe care le au, inclusiv, colegii mei din poliție atunci când vorbim de un răspuns prompt si consolidat pentru victimele violenței sexuale. Este foarte important cum implementăm o abordare intersectorială, căci atunci când vorbim de violență, nu este responsabilitatea doar a unei entități și, ceea ce avem de consolidat cel mai mult, este componenta intersectorială și multidisciplinară care să asigure un răspuns eficient pentru toate persoanele care au trecut prin experiențe de acest gen.”
Alexandru Gasnaș, Secretar de Stat la Ministerul Sănătății a afirmat că: „Pentru soluționarea eficientă a unor probleme complexe din societate este important să existe o abordare integrată a serviciilor. Modelele preluate pot fi viabile doar dacă sunt adaptate la situația din țara noastră – percepții și experiențe. Anume prin implicarea activă a unor echipe multidisciplinare, informarea continuă a fetelor și femeilor despre posibilitatea de a primi ajutor și crearea încrederii în serviciul dat avem șansa să obținem rezultate reale.”
Serviciul specializat pentru victimele violenței sexuale a fost creat în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women Moldova în parteneriat cu UNICEF Moldova.