Poezie, dans, muzică și multă lume bună au adunat la 22 mai 2019, curent, copii de la grădinița-creșa din s.Pîrlița, cu prilejul Inaugurării și Sfințirei grădiniței.

La eveniment au participat Dna Iulia Pancu, vicepreședintele raionului Ungheni, Dnl Nicolae Ciubuc, deputat în Parlamentul RM, Dna Ludmila Guzun, deputat în Parlamentul RM, Dna Maria Bolotovici, șefa Secției Cultură și Turism, consilieri locali, părinți, copii, oaspeți.

Renovarea instituției a fost posibilă cu implicarea Guvernului Republicii MD.

Menționez, această grădiniță este cea mai numeroasă grădiniță din mediul rural din raionul Ungheni.