Întâlnire on-line cu partenerii proiectului MILEstone – integrarea migranților în economiile locale.

Scopul Consiliului raional Ungheni este de a participa la apelul III restricționat al Programului Interreg Europe, la proiecte în derulare.

În acest sens , Partenerul lider din Germania, și alți 9 parteneri din UE , au acceptat aderarea Consiliului raional Ungheni în calitate de partener, urmând aplicarea formularului de finanțare.

În cadrul întâlnirii au fost discutate aspectele tehnice și activitățile în care urmează să se implice Consiliul raional Ungheni.

În rezultatul acestui proiect Consiliul raional Ungheni va îmbunătăți politicile existente sau va crea politici noi de integrare a migranților și le va alinia la cerințele Uniunii Europene.