La 16 martie curent, la invitația d-lui Maricel Popa, Președintele județului Iași, d-na Ludmila Guzun, președintele raionului Ungheni alături de președinții și vicepreședinți de raioane din Republica Moldova, au participat la lucrările ședinței Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Pe calendarul activității au fost expuse următoarele:

  1.  Prezentare de proiecte
  • Apă Vital;
  • Master Plan;
  • Proiecte transfrontaliere.
  1. Prezentarea raportului de activitate al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru pe anul 2017.
  2. Hotărârea privind bilanțul contabil al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru pe anul 2017 și prezentarea raportului cenzorului Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.
  3. Planul de activități pe anul 2018 al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.