Astăzi, 15 iunie 2020, vicepreședintele raionului  Ungheni doamna Tatiana Lazar a participat la un interviu online cu delegatul din partea Avocatului Poporului cu tematica „Drepturile copilului”, în scopul identificării instrumentelor ce vor îmbunătăți situația în  acest domeniu  în Republica Moldova.

Totodată, s-a propus spre evaluare eficiența și eficacitatea mecanismelor de cooperare intersectorială:

  • Mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității materne și infantile a copiilor cu vârsta de până la 5 ani la domiciliu (Hotărârea Guvernului nr.1182 din 22.12.2010).
  • Mecanismul de cooperare intersectorială pentru identificarea, evaluarea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului (Hotărârea Guvernului  nr.270 din 2014).
  • Mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor în ceea ce privește bunăstarea copilului (Hotărârea Guvernului nr. 143  din 2018).

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului