Astăzi, 30 martie curent, a avut loc întîlnirea de lucru a partenerilor locali cu partenerul polonez în cadrul proiectului „Dezvoltarea potenţialului fermierilor din raion prin identificarea surselor adiţionale de venit şi autoorganizare a populaţiei din mediul rural”.

La întîlnirea cu domnul Jarumir Crajewski, coordonator de proiect, s-a  discutat asupra planului de implementare a proiectului şi repartizarea responsabilităţilor. Dumnealui a prezentat activităţile şi rezultatele scontate în urma implementării proiectului. Pe toată durata proiectului, vor fi organizate 2 vizite de studiu în Polonia, dar şi seminarii la care vor fi invitaţi reprezentanţii APL locale, ONG şi agenţii economici. O altă latură şi inedită a proiectuui se referă la amenajarea infrasctructurii pe perimetrul rezervaţiei naturale „Plaiul Fagului”, pe durata desfăşurării proiectului.