În vizită de lucru în raionul Ungheni s-a aflat ieri, 2 martie curent, domnul Ion Sula, ministrul agriculturii şi industriei alimentare şi domnul Petru Maleru, director general Agenţia Intervenţii şi Plăţi în Agricultură.

         Pe parcursul şedinţei, domnul ministru vine cu informaţii referitoare la fondurile de care va dispunde Republica Moldova în domeniul agricol, şi anume :

          52 mln euro EMPARD;

     100 mln euro creditul Polonez, pentru care se preconizează înjumătăţirea termenului de garantare a creditului, de la 25 la 12 ani;

     120 mln euro „Livada Moldovei”, credit oferit de Banca Europeană de Investiţii;

     5 mln dolari IFAD, ce vizează în primul rînd tinerii antreprenori în domeniu.

      Un factor ce ar spori nemijlocit exportul, în viziunea domnului ministru, ar putea fi crearea Asociaţiilor de fermieri, iar acest lucru cu siguranţă ar da roade.

      Toate aceste credite vor fi gestionate prin AIPA (Agenţia Intervenţii şi Plăţi în Agricultură).

      În discuţia cu domnul ministru, fermierii vin cu o serie de propuneri şi sugestii pentru soluţionarea problemelor existente la moment în acest domeniu, astfle dumnealor sugerează:

1.    Să se prelungească termenul de garantare a creditului pentru o perioadă de 2 luni (de la 31.10 a anului la 31.12 a anului calendaristic);

2.    Să fie efectuată subvenţionarea pămîntului la hgectar;

3.    Să fie acordate subvenţii la seminţe, fertilizanţi, accize la benzină, ş.a.;

4.    Ministerul Agriculturii ar putea veni cu un program de dezvoltare a ramurii bine stabilit ce determină o bună planificare atît a necesităţilor atît interne cît şi externe;

5.    Să se lucreze asupra problemei de certificare;

6.    Să fie simplificată procedura de defrişare, la moment această acţiune este la nivel de Guvern, dar să fie abordată la nivel local;

7.    Să fie adoptată o Lege privind subvenţionarea în agricultură;

8.    Ministerul să ofere eventual informaţii privitor la consumul cotelor de export acordate de Uniunea Europeană. De altfel domnul ministru ne aduce la cunoştinţă că se intenţionează majorarea cotei de export la struguri pînă la 20-25 %;:

9.    S-a propus totodată suplimentarea fondului de subvenţionare conform necesităţilor şi aici domnul ministru propune chiar să existe un procent şix PIB.

     Domnul ministru Ion Sula în dialogul purtat cu fermierii din raionul Ungheni s-a arătat foarte deschis în a acorda sprijin şi suport pentru gestionarea pieţei.

     Dumnealui a menţionat că va fi oricînd gata să efectueze o vizită în raionul Ungheni pentru a soluţiona problemele existente.