Săptămîna trecută, în sala de ședințe a IFS Ungheni a avut loc întîlnirea șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru cu activul Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ungheni și cu contribuabilii din teritoriul deservit.

Ședința s-a desfășurat conform graficului de petrecere a întîlnirilor cu personalul Inspectoratelor Fiscale și cu contribuabilii din republică și a fost organizată cu scopul eficientizării activității Serviciului Fiscal de Stat, întru asigurarea continuității reformelor și promovarea noilor idei în administrarea fiscală, precum și pentru îmbunătățirea dialogului cu mediul de afaceri și conștientizarea de către contribuabili a achitării impozitelor.

La întîlnire au fost prezenți Iurie Toma, Președintele raionului Ungheni, Victor Reznic, șef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ungheni, conducători și contabili-șefi ai agenților economici și instituțiilor publice din raion.

Restanțierii care nu și-au primit diplomele de merit, care recent au foste oferite de Ziua Contabilului, le-au fost înmînate de către președintele raionului Iurie Toma, șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, Victor Reznic, șef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ungheni.

Din debutul întîlnirii Președintele raionului, a menționat importanța mobilizării contribuabililor la onorarea obligațiilor față de buget în măsură deplină și în termenii prevăzuți de legislația fiscală în vigoare, deoarece de ei depinde creșterea salariilor și pensiilor, creșterea finanțării lucrărilor de infrastructură – drumuri, apeducte, canalizare, iluminare, creșterea finanțării în domeniul medicinii, educației ș.a.

La întîlnire au mai fost discutate și problemele majore cu care se confruntă agenții economici, cum ar fi, neadmiterea și prevenirea încălcărilor, implementarea contului unic trezorial, instruirea noilor antreprenori, elaborarea și implementarea dării de seamă unice a tuturor impozitelor și taxelor ce ține de remunerarea muncii și alte subiecte importante.

Pentru a fi mai aproape de cetățeni, a specificat şeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ungheni, sunt promovate noi politici şi abordări, prin care se doreşte ca IFS să fie percepută ca o instituţie care oferă contribuabililor servicii de calitate, ci nu una de control, care ştie doar să aplice sancţiuni, de aceea pînă acum au fost efectuate mai multe întilniri cu contribusbilii din raion din diverse sfere de activitate și este gata să ofere oricînd consultații și sprijinul necesar agenților economici întru evitarea apariției situațiilor dificile și soluționarea acestora.