Astăzi, 17 martie curent, a avut loc întîlnirea viceministrului culturii domnul Gheorghe Postică, cu factorii de decizie din raion. La întîlnire au participat dna Iulia Pancu, vicepreşedintele raionului Ungheni, dna Natalia Rotaru, şef oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, dna Eugenia Baroncea, şef secţia raională de cultură, precum şi directorii de biblioteci din raionul Ungheni, dar şi alte persoane activînd în domeniul culturii.

Pentru început, domnul viceministru Gheorghe Postică vorbeşte despre situaţia politică din ţară la momentul actual, precum şi despre componenţa Ministerului Culturii, care este aceeaşi: dna Monica Babuc, ministru, dl Gheorghe Postică, viceministru, dl Igor Şarhov, viceministru, Andrei Chistol, secretar de stat.

Domnul viceministru vorbeşte de altfel şi referitor la cadrul legislativ şi normativ exixtent pentru domneiul culturii din ţara noastră. În acest sens, dumnealui menţionează că s-au făcut progrese în pregătirea şi adoptarea unor acte legislative în domeniul culturii. Domnul Postică este şi preşedintele Comisiei monumenteor din republica Moldova, ce ţine de domeniul patrimoniului cultural.

La  capitolul proiecte, dumnealui ne adcuce la cunoştinţă, că pe parcursul acestor zile, dna ministru Monica Babuc, va semna la Bruxell, un acor de participare a Republicii Moldova la programul Uniunii Europene „Europa Creativă”. Este un program vaabil pentru ţările din Uniunea Europeană cu un buget de aporximativ 1mlrd euro, şi va da posibilitatea oricărui actor cultural din Republica Moldova de a participa la acest proiect. Granturile oferite de „Europa creativă” variază de la cîteva zeci de mii de euro la cîteva sute d emii de euro. În acest contex, dumnealui vine cu un îndemn de a se încadra în acest proiect, de a avea ambiţie şi obiective.

Conducerea Consiliului raional Ungheni, precum şi doamna Eugenia Baroncea, şef secţia raională de cultură, aduce sincere mulţumiri viceministrului domnului Gheorghe Postică pentru vizita efectuată în raionul Ungheni şi pentru interesul manifestat pentru cultura ţării noastre.