Astăzi, 20 februarie, în sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat întrunirea cu tehnicienii  însămânțători din raionul Ungheni.

În cadrul ședinței , dna Ana Stanciu, expert zootehnician teritorial al Centrului Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea animalelor, a  prezentat raportul  cu privire la totalurile pentru anul 2019 și sarcinile pentru anul 2020  .

Au fost abordate problemele cu care se confruntă zootehnicienii și  au fost propuse  modalități de soluționare.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului