Pe data de  4 aprilie, an. 2016, ora 11:00, în sala de ședințe a Consiliului rational Ungheni, pe str. Națională 11, va avea loc iniţierea consultărilor publice asupra documentaţiei, privind evaluarea impactului asupra mediului a activităţii planificate ”Construcția Conductei de Transport Gaze pe Direcția Ungheni-Chișinău”.

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROIECTELOR ÎN DOMENIUL ENERGETICII (UCIPE) invită la dezbateri publice toate persoanele interesate de impactul de mediu și social, precum și de beneficiile sau oportunitățile oferite de realizarea acestui proiect.