La data de 10 martie 2015, în incinta Consiliului raional Ungheni a avut loc lansarea rundei a II-a a  Clubului regional „Nu risipi!”.

La eveniment au participat reprezentanţii Programului Naţional de Producere mai Pură, parte integrantă a Programului Global UNIDO-UNEP de Eficienţă a Resurselor şi Producere mai Pură şi reprezentanţii grupului ţintă din raion.

Evenimentul a fost deschis de către dna Iulia Pancu, vicepreşedintele raionului, care a adus mulţumiri finanţatorilor pentru interesul şi deschiderea către raionul Ungheni şi a exprimat convingerea că utilitatea relansării activităţii Clubului este una esenţială pentru producătorii în raion.

Au urmat prezentări efectuate de dl Johannes Fresner, expert internaţional şi Lucia Sop, directorul programului la nivel naţional care au prezentat conceptul de RECP, experienţa internaţională şi realizări ale Cluburilor regionale.

Dl Alexandru Maler a adus publicului informaţia privind rezultatele primei runde a Clubului în Ungheni şi beneficiile obţinute din cooperarea întreprinderilor cu Programul Naţional de Producere mai Pură. O informaţie amplă privind exemplele concrete de implementări ale RECP la întreprinderile din Republica Moldova, a fost prezentată de expertul dl Ion Niţă, care a demonstrat că uneori cu intervenţii şi modificări minore se pot obţine beneficii şi economii esenţiale în procesul de producere.

La finele evenimentului, din numele partenerului local, dra Ludmila Ursatiev, şef Secţie Economie şi Reforme a menţionat încă o dată că obiectivele programului dat corespund cu obiectivele strategice de dezvoltare a raionului Ungheni, precum sporirea competitivităţii agenţilor economici pe de o parte şi protecţia mediului înconjurător pe de altă parte. Utilizarea responsabilă a resurselor, reducerea consumului de energie, apă şi cantităţii deşeurilor sunt unele din activităţile necesare pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile.

      În contextul celor expuse mai sus, luînd în consideraţie importanţa obiectivelor şi activităţilor programului pentru raion, Consiliul raional Ungheni va asigura buna desfăşurare a Clubului regional „Nu risipi!”, ediţia II, în perioada martie-septembrie 2015.

     Programul Național de Producere mai Pură (NCPP, www.ncpp.md) este implementat de către Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industrială (UNIDO, www.unido.org/cp), și are ca scop sprijinirea adoptării metodelor, practicilor, tehnologiilor și politicilor de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură prin crearea capacității, demonstrări la nivel de industrie, și consiliere în materie de politici. Eficientizarea Resurselor și Producere mai Pură se axează asupra aplicării managementului de mediu preventiv în scopul asigurării utilizării eficiente a resurselor naturale (materiale, apă și energie), reducerea generării deșeurilor și emisiilor, reducerea consumului de chimicale și a riscurilor industriale.