Astăzi 03.04.2013, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni , preşedintele raionului Ungheni, dl. Iurie TOMA a participat la lansarea  proiectului  „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanelor cu dizabilităţi”. Proiectul prevede dezvoltarea serviciului social Echipă Mobilă în cinci raioane (Făleşti, Ungheni, Anenii Noi, Dubăsari şi Sîngerei) şi organizarea unor acţiuni în scopul schimbării atitudinii societăţii faţă de persoanele cu dizabilităţi şi promovării drepturilor acestora. Acest proiect, în valoare de 273436 Euro este finanţat de Uniunea Europeană şi este implementat de către Asociaţia Keystone Moldova.

La evenimentul de lansare au participat autorităţile publice locale de nivelul doi, reprezentanţi ai ONG-urilor active în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, manageri ai serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi.

Echipa Mobilă va oferi asistenţă gratuită la domiciliu persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor lor, mai ales în localităţile izolate ale raionului, cu acces limitat la servicii specializate. Serviciile prestate de Echipa Mobilă variază în funcţie de nevoile beneficiarilor şi pot include: asistenţă şi consiliere psihologică, servicii medicale şi de reabilitare / recuperare (kinetoterapie, asistenţă logopedică), instruire specială în scopul dezvoltării abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate etc. Astfel, Echipa Mobilă contribuie la depistarea precoce a copiilor cu dizabilităţi, prevenirea instituţionalizării lor, facilitarea integrării sociale a acestora, asigurarea accesului lor la servicii de recuperare şi reabilitare de calitate.

 Preşedintele, Iurie TOMA a menţionat ca este un eveniment important, deoarece prin implementarea acestui proiect vom afla concret care sunt problemele persoanele cu dizabilităţi şi cum să intervenim ca să le soluţionăm. Să prestăm servicii cît mai bune, astfel încat persoanele cu dizabilităţi să se simta cetăţeni cu posibilităţi depline.

 „Proiectul susţine implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova, asigurând dreptul acestora la servicii de calitate şi la trai în comunitate”, susţine Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova. „Totodată, proiectul va contribui la descentralizarea serviciilor sociale prin dezvoltarea parteneriatului public-privat şi capacitarea administraţiei publice locale şi a prestatorilor de servicii în dezvoltarea şi implementarea unor servicii de calitate în funcţie de nevoile persoanelor cu dizabilităţi. Modelele de servicii dezvoltate vor fi diseminate şi în alte raioane din ţară”, a mai adăugat dna Malcoci.

Serviciul social Echipa Mobilă va activa în baza Regulamentului-cadru şi a Standardelor de calitate elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu suportul Keystone Moldova şi aprobate de Guvern în anul 2011. Pînă în prezent acest serviciu a fost dezvoltat cu susţinerea Keystone Moldova în şapte raioane şi două municipii: r. Ialoveni, r. Hînceşti, r. Orhei, r. Soroca, r. Edineţ, r. Teleneşti, r. Leova, mun. Chişinău şi mun. Bălţi.

Proiectul „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi” este implementat în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova” derulat de către Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Open Society Foundations / Mental Health Initiatives şi Fundaţia Soros-Moldova.

 

Pentru informaţii suplimentare accesaţi sursa:

http://www.aicitv.md/index.php/ro/