Ieri, 12 decembrie, Președintele raionului Ungheni D-na Ludmila Guzun împreună cu șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri, D-nul Constantin Fuior, a efectuat o vizită la Biblioteca Publică Raională ,,Dimitrie Cantemir”,  pentru a vedea cum evoluează lucrările de reparație.

Consiliul raional Ungheni a alocat 700 mii lei pentru: schimbarea geamurilor la nivelul I, schimbarea rețelei electrice, schimbarea pardoselei în sala de citire, sala 1 și 2 la nivelul II.

De asemenea, din această sumă se efectuează lucrări de reparație la Biblioteca din Dănuțeni filiala Nr.1 al Bibliotecii Publice Raionale ,, Dimitrie Cantemir”, în 2 birouri se efectuează schimbarea ușilor, pardoselei, lucrări de electricitate și înnoire a tavanului.