În ziua de joi, 28 noiembrie 2019 curent, în cadrul Centrului de Asistență Socială a Familiei și Copilului CREDO (CASFC CREDO) din mun. Ungheni a avut loc o masă rotundă cu genericul „3 ani de CREDO. De 3 ani schimbăm destine!”. Evenimentul s-a axat pe totalizarea activităților CASFC CREDO pe parcursul anilor 2017-2019, perioadă în care Centrul a activat ca subdiviziune în cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familei Ungheni (DGASPF).

Pe parcursuul acestei perioade CASFC CREDO a prestart servicii de plasament pentru 107 persoane, inclusiv 28 de copii plasați în regim de urgență, 23 de cupluri părinte-copil alcătuite din 23 părinți și 36 copii și pentru 20 de tineri în dificultate.

În calitate de beneficiari, aceștia beneficiază de plasament temporar protejat, o indemnizație lunară, cât și de alte servicii – programe de prevenire a fenomenelor de risc, reabilitare psiho-socială, informare și instruire, integrare socio-profesională, sunt implicați în activități de dezvoltare personală, de dezvoltare a abilităților parentale și activități de formare/dezvoltare a deprinderilor de viață independentă.

Un șir de activități sunt realizate în regim de zi. Printre acestea menționăm Programul educațional PANDA, program cu efecte terapeutice adresat copiilor cu vârsta de 7-12 ani, care au în familie pe cineva dependent chimic, de alcool, narcotic și/sau medicamente, Programul Mellow Parenting, care are menirea de a intervene de timpuriu pentru a îmbunătăți siguranța, bunăstarea și dezvoltarea copiilor vulnerabili de până la 5 ani și mai ales a celor cu risc de abandon și separare din cauza lipsei de îngrijire parentală adecvată și a atașamentului și relațiilor părinte-copil slab dezvoltate.

Activitățile în regim de zi mai includ și activități de consiliere psihologică, campanii de informare și sensibilizare, mese rotunde, tabere de vară, etc.

La eveniment au participat reprezentanți ai Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familei Ungheni, asistenți sociali, reprezentanți ai sectorului asociativ, parteneri și reprezentanți mass-media locală.

Alături de totalizarea activităților realizate, au mai fost discutate probleme ce țin de activitatea în teritoriu a asistentului social comunitar, în special activitatea echipei multidisciplinare, referirea cazurilor în servicii specializate și monitorizarea cazurilor în perioada post-integrare.

Dl Tudor Rădeanu, șef DGASPF Ungheni a apreciat înalt activitatea Centrului și a menționat necesitatea dezvoltării în cadrul acestuia de noi servicii – organizarea activităților de dezvoltare a competențelor angajaților Direcției și s-a mai referit la necesitatea creării unui serviciu de lucru cu agresorul, dat fiind faptul că multe din mamele cu copii beneficiare sunt victime ale violenței domestice.

Dl Constantin Potlog, șef-adjunct DGASPF Ungheni s-a referit la necesitatea respectării managementului de caz în referirea și prestarea serviciilor pentru beneficiari în contextual unei conlucrări între asistentul social comunitar și CASFC CREDO.

Opinii constructive au venit din partea asistenților sociali comunitari Lilia Mărcuță (Măcărești), Marina Gorincioi (Cetireni), Mihaela Cucu (Florițoaia Veche), Svetlana Mărcuță (Alexeevca), Veronica Caliga, specialist probleme sociale din cadrul Primăriei mun. Ungheni, Natalia Mocan, președinte AO “Speranța Copiilor”.

Centrul de Asistență Socială a Familiei și Copilului CREDO a fost creat la 01 noiembrie 2016 prin Decizia Consiliului Raional Ungheni și are drept scop îmbunătățirea calității vieții copiilor, cuplurilor părinte-copil și tinerilor în dificultate în calitate de victime sau potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului de ființe umane.