Planul Stategic de dezvoltare a Educaţiei Incluzive în raionul Ungheni pentru anii 2015-2020 a fost elaborat în cadrul Proiectului,,Integrarea copiilor cu dezabilităţi în şcolile generale’’, finanţat de Banca Mondială, administrat de FISM şi implementat  de Lumos Fonndation Moldova, DE şi aprobat prin Decizia C.R. din 26 noiembrie 2015.

Proiectul propus pentru aprobare a fost elaborate în scopul implementării Programului naţional de dezvoltare a educaţiei inclusive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.523 din 11.07.2011.

Aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei inclusive în Republica Moldova în calitate de politică de stat în domeniul de referinţă a constituit un eveniment important în asigurarea drepturilor şi şanselor egale pentru toţi copiii ţării în ceea ce priveşte accesul la educaţie în medii comune de învăţare.

 În acelaşi timp, realizarea Programului necesită promovarea unor acţiuni concrete privind organizarea şi funcţionarea sistemului educaţional şi a altor sisteme, astfel încît educaţia incluzivă să se transferă  de la stadiul politicilor la cel al funcţionalităţii la nivel de comunitate, unitate educaţională, copil, familie. O mare parte din acţiunile Planului (40%) se referă la elaborarea/revizuirea şi ajustarea documentelor, procedurilor, mecanismelor şi realizarea unor evaluări/monitorizări – activităţi care intră în competenţa autorităţilor sau structurilor/organizaţiilor responsabile şi care vor fi realizate în limita alocaţiilor bugetare aprobate.

În acelaşi timp, acţiunile ce vizează dezvoltarea educaţiei inclusive necesită, inevitabil, şi mijloace suplimentare, cum ar fi, spre exemplu, cele destinate creării centrelor de resurse în grădiniţe (unde nu este dezvoltat nici un serviciu de acest fel), instituirea postului de asistent personal pentru copiii cu CES, asigurarea transportului specializat, adaptarea infrastructurii.

Planului strategic de dezvoltare a educaţiei inclusive pentru anii 2015-2020 va constitui dovada concretă a asumării angajamentului comun al raionului în realizarea în fapt a dezideratului declarat privind eliminarea barierelor şi crearea oportunităţilor de acces la educaţie pentru toţi copiii.