Stimați angajați ai Poliției de Frontieră, cu ocazia zilei profesionale,

marcată anual la 10 iunie, în numele Consiliului Raional Ungheni și al meu personal,  

vă adresez sincere felicitări şi urări de bine.                                    

 Îmi exprim înalta apreciere faţă de atitudinea şi responsabilitatea

cu care vă exercitaţi atribuţiile de serviciu, profesionalismul de care daţi dovadă

în asigurarea securității frontierei de stat a Republicii Moldova.                                            

Vă doresc sănătate, fericire și prosperitate.                                     

 Să aveţi parte de multă putere de muncă, pentru a răspunde        

cu promptitudine şi maximă eficienţă în orice situaţie.

Cu deosebită considerație,

Ghenadi MITRIUC

Președintele raionului