Stimați funcționari publici!
Acum 6 ani în Republica Moldova a fost instituită sărbătoarea profesională Ziua funcționarului public, ca urmare a conștientizării rolului și importanței majore a activității funcționarului public. Această semnificativă sărbătoare, marcată anual la 23 iunie, reprezintă nu doar o simplă celebrare a unei zile profesionale, dar un bun prilej de apreciere a muncii pline de dăruire, depuse de funcţionarii publici spre binele cetăţenilor noştri, dar şi de reflecţie asupra importanţei unui serviciu public de calitate în consolidarea statului cu instituţii puternice. Capacitatea instituţiilor publice este generată de responsabilitatea, eficiența, transparența şi profesionalismul de care dați dovadă cu aspiraţii spre performanţe şi schimbări pentru cetățeni în scopul asigurării unei guvernări eficiente.
Munca funcționarilor publici este necesară și importantă pentru oameni, de la gândirea și elaborarea politicilor publice, menite să ofere soluții sistemice pentru dezvoltarea fiecărui sector, până la implementarea acestor politici și asigurarea bunei administrări a serviciilor publice.
Activând în instituțiile publice permanent manifestați spirit creator și de inițiativă, perseverență, profesionalism, dăruire de sine și înaltă responsabilitate față de exercitarea atribuțiilor de serviciu, reușiți să consolidați capacitățile și potențialul serviciilor publice, să făuriți lucruri frumoase și importante în domeniile gestionate, care, bineînțeles, nu sunt trecute cu vederea, fiind răsplătite cu discernământ prin recunoștința și stima din partea cetățenilor.
Și în acest context, exprim ferma convingere, că aceste nobile calități civice și profesionale, care vă caracterizează, armonia și colaborarea, devotamentul și consacrarea cu plenitudine misiunii de funcționar public, atitudinea grijulie, receptivă, nepărtinitoare față de oameni vor domina și în continuare, contopindu-se în mod firesc cu sensul demnității Dumneavoastră.
Fie ca această sărbătoare să vă inspire idei inovatoare pe care să le valorificaţi cu succes în activităţile cotidiene, să rămâneţi deosebit de importanţi pentru societate şi eficienţi ca funcţionari publici. Efortul Dumneavoastră pe care îl depuneți în serviciul public reprezintă un garant şi catalizator al proiectelor de perspectivă, iar spiritul de autoperfecţionare de care dați dovadă zi de zi contribuie la realizarea celui mai important obiectiv – fortificarea statului Republica Moldova și activitatea competentă în interesul cetățenilor.
Vă doresc sănătate, prosperitate, pace și liniște în familie.
Cu recunoștință,
Preşedintele raionului Ungheni,
Ghenadi MITRIUC