Cu o deosebită plăcere adresez sincere felicitări economiștilor

din raionul Ungheni cu ocazia sărbătorii profesionale.

Cu acest prilej, în numele Consiliului raional Ungheni

și al meu personal, exprim mulţumiri tuturor angajaţilor

din acest domeniu pentru contribuţia substanțială

la dezvoltarea economiei raionului Ungheni.

Vă apreciez pentru devotamentul şi profesionalismul

de care daţi dovadă în activitatea cotidiană,

pentru eforturile pe care le depuneţi neîncetat întru realizarea sarcinilor

şi obiectivelor în domeniul în care activaţi

şi sunt ferm convins că veţi depune şi în viitor

toată străduinţa întru prosperarea economiei naţionale

şi a sporirii bunăstării populaţiei.

Vă doresc stimaţi economişti mari realizări în plan profesional,

împlinirea tuturor aspiraţiilor, sănătate, prosperitate

şi bucurii în familiile Dumneavoastră.

 

 

Cu deosebit respect,

Președintele raionului Ungheni

Ghenadi MITRIUC