Stimaţi lucrători  din domeniul arhitecturii!

Cu prilejul frumoasei sărbători  Ziua Arhitectului

Vă transmit sincere felicitări şi urări de bine.

Arhitectura este o ramura importantă

 în cultura şi istoria oricărei ţări.

Orice construcţie devine operă de arhitectură

atunci cînd expresia artistică exterioară şi interioară, inclusiv organizarea spaţiului interior asigură trăinicia clădirii pentru traiul şi munca de zi cu zi.

Activitatea profesională şi aportul fiecărui arhitect ne fac viaţa mai frumoasă, mai profundă şi plină de sentimente.

Prin muncă şi profesionalism, depuneţi, zi de zi,

mult efort pentru promovarea valorilor culturale

 şi dezvoltarea viitorilor arhitecţi.

Vă doresc să vă bucuraţi de recunoştinţa, respectul şi aprecierea celor cărora le-aţi dăruit bucurii

prin munca Dumneavoastră nobilă. 

Prosperitate, mult curaj, voinţă, spirit creator,

succese remarcabile în muncă!

Cu sentimente alese, 

Preşedintele raionului Ungheni

Alexandru CIUVAGA