Stimați lucrători din sistemul financiar!

Cu prilejul sărbătorii profesionale — Ziua financiarului,

 consemnată tradițional la 15 august,

din numele Consiliului raional Ungheni

și al meu personal vă urez sincere mulţumiri

 tuturor colaboratorilor ce activează în acest domeniu,

pentru munca şi dăruirea prin care contribuiţi

 la dezvoltarea sectorului financiar al țării și al raionului.

Sistemul finanțelor publice joacă un rol cheie

în dezvoltarea și consolidarea economiei naționale.

 Orice sector al economiei înregistrează succese doar atunci

când  este administrat de oameni competenţi şi dedicaţi.

Vă doresc succese și realizări remarcabile

în activitatea profesională, multă sănătate,

prosperare și împlinire personală.

 

Cu  deosebit respect,

Ghenadi MITRIUC,

Președintele raionului Ungheni