Stimati colaboratori ai Inspectoratului Fiscal,

Cu prilejul zilei profesionale, din numele Consiliului raional Ungheni și al meu personal, adresez sincere felicitări tuturor celor ce activează în organele Serviciului Fiscal de Stat și le mulțumesc pentru munca asiduă, pentru rezultatele obţinute în reformarea sistemului fiscal şi, în special, pentru reuşitele din ultima perioadă, contribuţia nemijlocită la refacerea situaţiei financiare în ţară.

Lucrători ai Serviciului Fiscal, am certitudinea că veți aplica toate cunoștințele pentru a demonstra în continuare, perseverență și responsabilitate în vederea formării unui echilibru financiar în societate, avînd destulă energie și talent  în depășirea oricăror dificulțăți apărute. Misiuniea Serviciului Fiscal este de a contribui la dezvoltarea economiei naționale și prosperarea țării, în beneficiul fiecărui cetățean în parte.

Vă doresc sănătate, succese, optimism și noi realizări în activitate!

Cu profund respect,

Președintele raionului Ungheni,

Ludmila Guzun