Stimaţi lucrători din domeniul financiar!

Cu ocazia sărbătorii profesionale – Zilei financiarului, în numele Consiliului raional Ungheni şi al meu personal, adresez cele mai sincere felicitări de bine şi sănătate tuturor finansiştilor din Republica Moldova şi din raionul Ungheni şi Vă mulţumesc pentru munca şi dăruirea prin care contribuiţi la funcţionalitatea sectorului financiar al ţării şi al raionului.

Menţionez cu satisfacţie eforturile considerabile depuse de Dumneavoastră la formarea şi executarea bugetului raionului Ungheni, manifestarea spiritului de iniţiativă în promovarea reformelor, în special în domeniul bugetar-fiscal, la implementarea noilor metode de planificare bugetară şi la crearea unui sistem bugetar durabil al ţării.

Fie ca în această zi de august aprecierile să nu mai contenească în a Vă fi călăuză pe tot parcursul activităţii profesionale. Sănătatea, prosperarea, liniştea sufletească şi succesul să Vă însoţească mereu pentru a Vă da noi impulsuri spre o muncă calitativă şi eficientă.

Cu profund respect,

Preşedintele raionului Ungheni

Ludmila GUZUN