Stimaţi ofiţeri, subofiţeri, sergenţi, veterani ai Trupelor de Carabinieri,

     în numele Consiliului raional Ungheni şi al meu personal,

   Vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine,

  cu prilejul împlinirii a 28 de ani de la formarea Trupelor

                       de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne.

 Activitatea carabinierilor este una dintre cele mai onorabile

 şi implică muncă plină de sacrificii şi abnegaţie,

  în vederea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică

pentru liniştea cetăţenilor şi expunere conştientă

în faţa riscurilor de zi cu zi.

   Vă dorim multă cutezanță și devotament în activitățile de apărare

 a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

 Să aveți parte de cer senin, sănătate, prosperare,

  succese și realizări remarcabile în nobila și onorabila activitate,

pace și liniște în casele Dvs.

 

 

Cu multă prețuire,

Președintele raionului Ungheni

Ghenadi MITRIUC