Întîlnirea  viceministrului  Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, Vitalie Tarlev, cu factorii de decizie din raionul Ungheni a avut loc pe data de 15 martie, anul curent. La ședința, prezidată de Petru Gherasimov, vicepreședinte, au fost prezenți şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din aparatul preşedintelui raionului.

Viceministrul  Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, Vitalie Tarlev, a prezentat o informație amplă privind agenda și prioritățiloe Guvernului. După care a vorbit despre proiectele   Ministerului Tehnologiei  Informaționale și Comunicațiilor.

Avem instaurat un Guvern stabil cu o agendă ambițioasă. Prima lună a fost suficientă pentru a arăta intenția echipei guvernamentale  de a iniția schimbări, pentru a administra eficient țara. S-a stabilit un Guvern orientat spre eficiență și reforme, a declarat viceministrul. După care a continuat: după  o perioadă de îndoieli și șovăială în actul guvernării, este o perioada  interesantă pentru vizite în teritoriu pentru  a vedea cu ce respiră țara.

Primul ministru, Pavel Filip, a fost primit  la Brussels la cel mai înalt nivel. Instituțiile europene s-au arătat dispuse să continue colaborarea cu Republica Moldova, concluziile consiliului de miniștri sînt încurajatoare. Sînt așteptări mari în ceea ce privește echipa interguvernamentală.

Pavel Filip este unul din puținii manageri care activează profesionist, a subliniat Vitalie Tarlev, viceministru. Dînsul, încă din primele zile de mandat, s-a ocupat de eficientizarea echipei, a instituțiilor din subordine, întreprinderi întregi au fost restructurate în doar o lună!

Domeniul tehnologiei informaționale este un domeniu care  s-a dezvoltat foarte rapid în ultimii ani. Republica Moldova a intrat în topul țărilor privind  accesibilitatea la internet – Digita l Acces. Strategia Moldova digitală 2020 cuprinde proiecte ambițioase, ceea ce presupune dezvoltarea infrastructurii prin liberalizarea pieței în comunicare . Reieșind din strategie Ministerul Tehnologiei  Informaționale și Comunicațiilor, și-a propus realizarea unor  proiecte de amploare ambițioase:

Crearea parcurilor IT –  în care tinerii antreprenori  vor fi avantajați prin aplicare  modului alternativ experimental de impozitare, adică a impozitului unic; rata de impozitare va fi conform cu volumul vînzărilor (va fi impozitat doar volumul vînzărilor); toate tranzacțiile se vor face online.

În Republica Moldova avem copii foarte talentați, pe care trebuie să-i orientăm spre studierea tehnologiilor  informaționale. În ultimii ani la facultățile de IT este concurs. De menționat că salariile în domeniul IT  sînt deja salarii  de top.

Un exemplu elocvent ar putea servi apariția pe piață a programului  Skaip, care a adus profit de miliarde și a fost elaborat de doar  8 IT-iști!

Trebuie să fim vizionari, să dezvoltăm industrii alternative ca să cîștigăm bani pentru  domeniile vitale din țară, a declarat viceministrul, după care a continuat: un alt proiect de importanță vitală este Trecerea la serviciul unic de apeluri de urgență 112. La moment dispunem de  trei servicii și trei dispecerate separate pentru apeluri de urgență. Datorită serviciilor moderne de telecomunicații aceste nouă servicii distincte  pot fi unite  într-unul singur, un serviciu comun.

Această optimizare ar fi benefică fiindcă s-ar reduce simțitor timpul de intervenție. Sperăm că pînă la sfîrșit de an vom începe optimizarea rețelelor și  eficientizarea serviciului.  Cadrul normativ și legal a fost deja aprobat. Toate intervențiile vor fi mai rapide, se vor economisi bani.

La fel și programul Rețeaua poștală va fi supusă unor măsuri de eficientizare, totul va fi computerizat, serviciile vor cîștiga în timp, bani, viteza și calitatea serviciilor.

Un  alt proiect de anvergură, la care s-a muncit timp de 8 ani, este sistemul național de pașapoarte. S-a  izbutit implementarea pașapoarte biometrice și regimul de liber la vize, automatizarea proceselor, verificarea datelor. Astfel  pașaportul biometric poate fi citit de orice grănicer din orice țară. Anul acesta se lucrează la programul de recunoaștere facială – sistem  de recunoaștere a persoanelor din mulțime, care ar diminua simțitor nivelul de criminalitate din țară, a declarat viceministrul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, Vitalie Tarlev.

După care, a făcut un apel către primari: în Republica Moldova mai există pașapoarte sovietice, mai exact 87 de înscrisuri doar în raionul Ungheni. Rog să ne ajutați în identificarea acestor persoane. Documentele se vor schimba gratuit.

Întrevederea cu reprezentantul guvernului a fost încheiată cu o sesiune de întrebări și răspunsuri.