Cum se face corect „Metoda-expres”

pentru evaluarea  stării culturilor de toamnă în perioada de iarnă

„Metoda expres” de apreciere a vitalității plantelor a fost descrisă de savanții: I. Boaghii, dr. în șt. agricole, B. Boincean, dr. hab. în șt. agricole, A. Postolati din cadrul Instituției Publice „Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” din Bălți.

În câmp, în funcție de suprafața lotului semănat, în diagonală peste 20-30 m se iau mostre de sol cu 5-7 plante. Mostrele cu plante se împachetează în pachete de hârtie, făcându-se notițe despre acestea. Prelevarea probelor se efectuează la temperatura aerului < -8 ºC.

Monolitele luate timp de o zi se dezgheață treptat la o temperatură de 3-7 ºC, în încăperi răcoroase, dar nici într-un caz în încăperi încălzite. După dezghețarea lor, plantele se scot atent din sol, se spală sub un get de apă și se retează de la nodul de înfrățire tulpinile și rădăcinile la 1,5-2,0 cm și se plasează într-un vas (pachet de polietilenă) cu hârtie de filtru umectată. Pachetul se leagă. Vasele sau pachetele colectate cu plante se plasează într-o încăpere caldă (nu < 24-25 ºC). Termenul de plasare este de 2-3 zile.

În cazul acțiunii temperaturilor negative (stresante), se recomandă prelungirea expunerii lor încă cu 1-2 zile. Această perioadă e de ajuns pentru a diferenția plantele din pachetele prelevate. La plantele înfrățite, creșterea țesutului meristemic este de 1,0-2,0 cm, iar la plantele neînfrățite 0,7-1,5 cm.

Concluzie

Regenerarea lentă a țesuturilor arată la o oprimare (copleșire) puternică a plantelor în timpul iernării, iar regenerarea intensivă invers arată la o vitalitate înaltă a plantelor din probe prin urmare și a plantelor în semănăturile din câmp.

Plantele analizate se împart în:

  • regenerare normală;
  • plante totalmente neregenerate;
  • regenerare slabă – 3-5 mm (regenerare „falsă”).

În baza datelor obținute se determină % de plante viabile în fiecare probă de sol cu plante.