La 06 februarie curent, ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu a întreprins o vizită de lucru în raionul Ungheni, unde a avut loc o ședință cu reprezentanții administrației publice locale, instituțiilor de învățământ,  instituțiilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, cetățeni.

În cadrul ședinței, ministrul a făcut o prezentare a priorităților MAI și a obictivelor trasate pentru următoarea perioadă. Totodată s-a expus cu privire la rolul inspectorului de sector și viziunea oamenilor referitor la posibilele modificări în acest sens, care ar permite o implicare mai activă a polițiștilor în viața comunității.

Primarii localităților din regiune au comunicat despre conlucrarea bună cu angajații Poliției, menționând că acest fapt duce la soluționarea problemelor existente și prevenirea lor.