Pe data de 20 septembrie, curent, la sediul Consiliului raional Ungheni, a avut loc întîlnirea ministrului tineretului şi sportului, Victor Zubcu,  cu factorii de decizie din raionul Ungheni şi cu reprezentanţii Consiliului raional  al tinerilor.

Ministrul, a vorbit celor prezenţi despre noua lege cu privire la tineret – o lege progresistă, care va veni cu o nouă viziune de managment, raportat la normative europene. Legea aşteaptă să fie promulgată de preşedintele Republicii Moldova şi va implica programe pentru tineri şi noua strategie de dezvoltare a culturii fizice şi sportului.

În urma discuţiilor s-au abordat probleme stringente ce ţin de optimizarea şcolilor, reforma administrativ teritorială, susţinerea sportivilor de performanţă în condiţiile unui buget auster, multiplicarea consiliilor locale pentru tineri, lipsa lucrătorilor pe probleme de tineret în fiecare localitate, rolul APL-urilor ş.a.