Astăzi, 12 septembrie 2020, în comuna Sculeni s-a desfășurat mitingul  festiv dedicat deschiderii  celui de-al treilea  monument militar, restabilit și renovat în raionul Ungheni, în acest an, cu participarea conducerii raionului, șefului statului, dlui Victor Gaiciuc, General de Divizie,  dlui  Denis Carnovschi, Șef al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat,  reprezentanților  Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova,  Ambasadorului  Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Belarus, dlui Anatolii Kalinin, Consulului General al Republicii  Kazahstan, dlui Erlan Mukașev, dlui Nicolai Guțul, președinte al  Organizației pentru apărarea drepturilor slavilor “ VECE”, dlui Vasile Senicovschi, conducătorul Organizației Obștești de Cercetare „AUGUST”, elevilor de la Liceul teoretic din Sculeni,  localnicilor.

Dna Alla Liahovețcaia-Guțul, laureata concursurilor republicane și internaționale a fost și de această dată moderatoare.

Evenimentul a debutat cu sfințirea monumentului.

Dl Vasile Senicovsvhi a transmis mapele cu numele eroilor căzuți  primarului comunei Sculeni și reprezentanților Ambasadei Ruse în Republica Moldova.

Mitingul festiv a finalizat cu depunerea florilor  în memoria ostașilor căzuți.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului