Recunoscînd aportul Dumneavoastră la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea justiţiei şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui, Vă transmitem urări de bine şi calde felicitări cu prilejul sărbătorii „Ziua  Juristului”.

Meseria căreia vă dedicaţi zi de zi, presupune multă responsabilitate, etică profesională, demnitate, obiectivitate şi interes sporit faţă de nevoile societăţii şi problemele nedreptăţite ale acesteia şi poate fi considerată una dintre cele mai prestigioase profesii dar  şi una dintre cele mai complexe.

Apreciem mult munca dumneavoastră şi eforturile pe care le depuneţi în vederea îndeplinirii sarcinilor conferite de lege. Credem în dumneavoastră şi în tot ceea ce faceţi, ca şi contribuţie la o viaţă mai liniştită şi sigură în raionul Ungheni.

Cu ocazia celebrării sărbătorii profesionale al lucrătorului în justiţie, în numele Consiliului raional Ungheni şi al meu personal, Vă mulţumim pentru devotamentul de care daţi dovadă şi responsabilitatea asumată. Vă dorim sănătate, împliniri personale, noi realizări profesionale, stimă din partea apropiaţilor şi cetăţenilor noştri.

       

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni           Ludmila GUZUN