Preşedintele raionului Ungheni, dl Iurie Toma şi întreg colectivul Consiuliului raional Ungheni, aduc sincere felicitări şi mulţumiri Ansamblului folcoric, “Țărăncuța” din localitatea Florițoia Veche pentru locul de frunte ocupat in cadrul Festivalului Internațional folcloric  Răsună țambalul și armonica, ediția 17-a, din or.Postava, Republica Belarusi, pentru promovarea imaginii raionului Ungheni şi a Republicii Moldova la nivel internaţional.

Obiceiurile şi datinile noastre sunt sfinte, şi acest lucru a reuşit să demostreze Ansamblul “Ţărăncuţa”, prezentînd obiceiul “Zestrea Miresei,”prin care a cucerit publicul a 26 de colective din 16 ţări, fapt pentru care s-au întors acasă cu premiul cel mare.

Sincere felicitări, succese şi continuitate tradiţiilor moldoveneşti.