Pe data de 8  august, curent, a avut loc şedinţa Consiliului pentru dezvoltare locală şi regională cu privire la realizarea Planului de acţiuni pentru sem. I, a.2016, privind implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020. Responsabilii  din domeniile-cheie au prezentat sumarul activităţilor sale  conform obiectivelor prevăzute.

     

La domeniul de dezvoltare  a infrastructurii  şi mediului, activităţile care au fost planificate în semestrul I, au fost în mare parte  îndeplinite, cu excepţia măsurilor de  modernizare şi reabilitare a infrastructurii rutiere, care vor fi îndeplinite în semestrul II.

     

Peste obiectivele specifice prevăzute, au fost îndeplinite  lucrări geologice şi topografice  ce ţine de reabilitarea  drumului L 392 Ungheni-Cetireni Alexeevca. Este în execuţie drumul de ocolire a or. Ungheni R1 Chishinău –Ungheni – Sculeni.

     În ceea ce priveşte realizărea proiectelor de investiţii în reţelele de gazificare şi aprovizionare cu apă, au fost îndeplinite lucrări de reparaţie şi sunt la stadiu de verificare şi actualizare a proiectelor în preţuri curente.

     A fost selectat terenul pentru amplasarea   Centrului Regional de Management al deşeurilor solide şi a trecut de etapa de selecţie proiectul cu privire la sistemul de management al deşeurilor în 74 de localităţi ale raionului.

     

Secţia economie şi reforme a informat că în primul semestru al anului a fost acordată asistenţă şi consultanţă agenţilor economici  prin punctul de Contact în Afaceri.  Au fost organizate participarea la expoziţia naţiională „Fabricat în Moldova”,  concursul raional “Businessmanul Anului 2015”, cursuri de formare antreprenorială. În cadrul vizitelor în teritoriu s-a acordat consultanţă despre programele de granturi pentru migranţi.

     

Dintre activităţile de bază ale Direcţiei agricultură şi alimentaţie au  avut loc  instruiri, consultanţă şi asistenţă tehnică pentru agentii economici din domeniu. Măsura cu privire la irigarea suprafeţelor agricole a fost susţinută de  proiectul „Provocările Mileniului”. În primul semestru au  fost reduse suprafeţele de terenuri agricole nelucrate cu 685 ha, s-a atenţionat că este necesară o intervenţie în legislaţie privind terenurile private care stau ani de zile  neprelucrate.

     

Au fost realizate mai multe proiecte de  consolidare a bazei tehnico-materiale a Spitalului raional Ungheni şi a instituţiilor din sistemul de sănătate, şi anume: eficientizarea surselor termo-energetice a blocurilor  secţiilor de pediatrie si neurologie, eficientizarea surselor termo-energetice a blocului laboratorului. Se află la etapa de pregătire pentru implementare proiectul  bateriilor solare pentru alimentarea spitalului cu apă caldă menajeră.  Utilarea modernă  a secţiei pat-anatomice nu a fost îndeplinită din lipsa  surse financiare.

     

În domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei este în curs de execuţie  măsura privind eficientizarea şi dezvoltarea serviciilor sociale prin crearea a 2 Centre multifuncţionale (pentru copii şi persoane de vîrsta a treia); a fost creat Centrul  pentru copii şi tineri şi urmează  elaborarea proiectului pentru regulament, statele de personal şi buget.

     Centru de atragere a investiţiilor a informat  cu privire la  dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor  regionale, transfrontaliere şi internaţionale.  În acest conext, în baza  acordurilor de colaborare încheiate anterior,  au fost întreprinse mai multe  vizite de lucru.  S-au elaborat 6 note conceptuale pentru Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, sunt în proces de elaborare 5 cereri de finanţare. Se implementează proiectul “Crearea PPP în domeniul producerii şi livrării agentului termic pe bază de biomasă”, parte din Programul ”Energie şi Biomasă în Moldova”.

        Obiectivele prevăzute în planul de acţiune pentru sem. I au fost în parte îndeplinite, a subliniat preşedinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun.  Prioritar pentru raion,  la moment, este identificarea şi implementarea proiectelor de infrastructură, de amenajare a teritoriilor, a proiectelor transfrontaliere în domeniul medicinii, a soluţiilor pentru utilizarea  terenurilor agricole nevalorificate şi eficientizarea serviciilor sociale, a conchis preşedinta.