Ziua de Duminică, 10 martie curent, sute de oameni din raionul Ungheni au ieșit să înverzească țara noastră.

La activitățile de împădurire au participat și ministra Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovschi, primarii localităților, Sculeni și Măcărești.

În discuțiile cu ministra, președintele a abordat temele actuale sau problemele raionului în acest domeniu, au identificat soluții pentru Tabăra din ,,Rezervația Plaiul Fagului”.

„Plantarea copacilor este cea mai sigură și mai durabilă metodă pentru a îmbunătăți calitatea mediului în Moldova. Este important ca fiecare dintre noi să conștientizeze importanța arborilor și să se implice în astfel de acțiuni”, a menționat Dionisie Ternovschi.

GUVERNUL A APROBAT PROGRAMUL NAȚIONAL DE EXTINDERE ȘI REABILITARE A PĂDURILOR 2023 – 2032

În următorii 10 ani, suprafețele de teren împădurit vor fi extinse cu circa 150 mii de ha, atât pe terenuri noi, cât și pe terenuri forestiere puternic degradate, proprietate publică sau, în premieră, pe terenuri proprietate privată. Aceste prevederi se conțin în Programul național de extindere și reabilitare a pădurilor 2023 – 2032, care a fost aprobat de Executiv.

Potrivit ministrei Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, pe termen lung, Programul își propune atenuarea schimbărilor climatice și a emisiilor de carbon, reducerea degradării solului, conservarea solurilor prețioase, o dinamică pozitivă a sedimentelor în rețeaua hidrografică.

Cu privire la desfășurarea Planului de acțiuni pentru implimentarea Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor, în baza ordinului Agenției ,,Moldsilva” – Ungheni ,,Cu privire la demararea lucrărilor de regenerare în primăvara anului 2024”, s-au desfășurat următoarele activități:

1. O. S.Valea Mare – Plantarea culturilor silvice, Parcela 68 / V S – 4,5 ha, s-au plantat 21 200 puieți, inclusiv: Stejar roșu – 9 000buc., Stejar pedunculat – 1 600buc., Frasin – 5 300 buc.,Paltin – 5 300 buc. Au participat 90 persoane.

2. O. S. Pîrlița – Plantarea culturilor silvice, Parcela 14 / C S – 4,0 ha, s-au plantat 18 800 puieți, inclusiv: Salcîmalb – 12 500buc., Frasin – 4 200buc., Paltin – 2 100buc.

3. O. S. Sculeni – Plantarea culturilor silvice pe terenul primăriei com. Petrești,UCF1 / A S – 3,0 ha, s-au plantat 14 100 puieți, inclusiv: Salcîm alb – 10000buc., Frasin –2 700buc., Paltin – 1 400buc.