Prima şedinţa de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii din aparatul preşedintelui raionului din anul 2015!

Marţi, 13 ianuarie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc prima şedinţă de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii din aparatul preşedintelui raionului din anul 2015. Ordinea de zi a cuprins următoarele subiecte: 1. Cu privire la activitatea bibliotecilor publice şi a […]

Mai multe detalii

Mihai Eminescu – 165 de ani de la naştere!

La cei 165 de ani de la naşterea marelui poet al neamului, Mihai Eminescu, vicepreşedintele raionului Ungheni domnul Petru Langa, împreună cu întreg colectivul Consiliului raional Ungheni, au depus flori şi au adus omagiu la bustul marelui Eminescu din centrul oraşului Ungheni. Este o frumoasă tradiţie deja, ca an de an, data de 15 ianuarie […]

Mai multe detalii

Semnarea Contractului pentru realizarea parteteriatului public privat ce presupune funcţionarea Centrului de Tomografie Computerizată în cadrul IMSP Spitalul Raional Ungheni!

Astăzi, 17 ianuarie curent, în cadrul Consiliului raional Ungheni a fost semnat primul Contract în acest an pentru realizarea parteteriatului public privat ce presupune funcţionarea Centrului de Tomografie Computerizată în cadrul IMSP Spitalul Raional Ungheni, care urmează să activeze în raionul nostru pentru persoanele asigurate medical. Este de neconceput ca în jur de 4000 de persoane, anual […]

Mai multe detalii

Şedinţa operativă din 19.01.2015!

În cadrul şedinţei operative de astăzi, 19 ianuarie curent, a preşedintelui raionului cu vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului raional şi şefii direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional, dl preşedinte al raionului Iurie Toma, a salutat prezenţa adresînd sincere şi calde felicitări tuturor celor prezenţi şi familiilor lor cu ocazia Sfintei Sărbători a Botezului Domnului, Boboteaza în […]

Mai multe detalii

Întîlnirea viceministrului justiţiei, dlui Nicolae Eşanu cu factorii de decizie din raionul Ungheni!

Astăzi, 20 ianuarie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc întîlnirea viceministrului justiţiei dlui Nicolae Eşanu, cu factorii de decizie din raion. La întîlnire au fost invitaţi primarii satelor şi comunelor din raionul Ungheni precum şi şefii serviciilor descentralizate şi desconcentrate. Domnul viceministru Nicolae Eşanu a menţionat că are deosebita […]

Mai multe detalii

Şedinţa Consiliului de Dezvoltare Locală şi Regională!

Astăzi, 26 ianuarie curent, în sala de conferinţe a Consiliului raional Ungheni a avut loc şedinţa Consiliului pentru dezvoltare locală şi regională cu următoarea ordine de zi: Cu privire la mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a  raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, Cu privire realizarea Planului de acţiune pentru anul 2014 şi înaintarea propunerilor pentru […]

Mai multe detalii

Şedinţa operativă din 26.01.2015!

În cadrul şedinţei operative de astăzi, 26 ianuarie curent, a preşedintelui raionului cu vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului raional şi şefii direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional, dl preşedinte al raionului Iurie Toma, a salutat prezenţa, după care s-a trecut la ordinea de zi propriuzisă. Săptămîna precedentă, cu părere de rău în raion au avut loc 2 incendii, comuna […]

Mai multe detalii

Seminarul de instruire Cu privire la prevederile Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale

Astăzi, 27 ianuarie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni a avut loc un Seminar de instruire cu primarii şi secretarii oraşelor, comunelor, satelor, şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate avînd ca reprezentant din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) pe domnul Vitalie Moisei, şef al Secţiei instruiri şi interacţiune civilă a Direcţiei evaluarea şi […]

Mai multe detalii

De Ziua Naţională a Procuraturii!

Cu ocazia Zilei profesionale a Procuraturii, în numele Consiliului raional Ungheni şi al meu personal, adresăm colectivului Procuraturii raionale Ungheni calde felicitări, urări de bine şi realizări. Ne exprimăm tot respectul şi gratitudinea pentru munca Dumneavoastră nobilă consacrată triumfului Dreptăţii. Rolul procurorului într-o societate democratică este vital, asigurarea supremaţiei legii, protecţia drepturilor şi libertăţilor omului […]

Mai multe detalii