Patru clustere din regiunile Ungheni și Cahul au primit granturi în valoare de 100.000 euro fiecare, iar 19 antreprenori din ambele regiuni au primit granturi în valoare de la 14.000 până la 24.000 euro fiecare, asistență oferită de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, implementat de PNUD și UNICEF.

Asistența financiară pentru clustere și sectorul privat este direcționată pentru achiziționarea de echipamente, bunuri, lucrări și servicii, toate acestea contribuind la crearea de noi locuri de muncă și la sporirea atractivității regiunilor pentru noi investiții.

„Asistența acordată de Uniunea Europeană regiunilor Ungheni și Cahul din Moldova le face mai atractive pentru localnici, turiști și investitori care își înființează companii aici. Recentele concursuri de granturi, organizate ca parte a programului ‘EU4Moldova: Regiuni-cheie’ pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru clustere au atras peste 100 de cereri, demonstrând un interes sporit din partea antreprenorilor din ambele regiuni de a investi și de a-și dezvolta afacerea, ceea ce va contribui la crearea de noi locuri de muncă și noi oportunități de creștere economică a regiunilor. Încurajez sectorul privat, societatea civilă și autoritățile locale din ambele regiuni să păstreze elanul și să rămână implicați activ în procesul de transformare a Ungheni și Cahul în regiuni prospere, care vor avea un rol important în contextul statutului actual al Moldovei de țară candidată la UE”, a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova în timpul ceremoniei de înmânare a certificatelor de grant.

Scopul asistenței nerambursabile pentru patru clustere din Cahul și Ungheni este promovarea și sprijinirea spiritului de cooperare dintre companiile din zonele urbane şi rurale.

Asociația „Berries Group”, care reunește cinci producători de căpșune din Ungheni, este una din beneficiarele de granturi. Producătorii au în gestiune anual terenuri cu o suprafață de 40-50 ha, în satele Sculeni și Petrești, raionul Ungheni. Grantul în valoare de 100.000 euro, dar și contribuția proprie vor fi investite în construcția unei centrale fotovoltaice 100 kw de producere a energiei electrice din resurse regenerabile.

Alături de clustere, șapte companii existente și 12 start-up-uri din regiunile Cahul și Ungheni vor beneficia de asistență financiară din partea UE. Afacerile susținute acoperă diverse domenii de activitate: agricultură, turism, patiserie, croitorie, materiale de construcție ș.a.

În total, cele 19 afaceri vor crea peste 74 noi locuri de muncă permanente şi sezoniere în regiunile Cahul și Ungheni. Programul de granturi va fi însoțit și de activități de mentorat și instruiri gratuite, pentru a stimula cultura antreprenorială a regiunilor-cheie.

Una din beneficiare este compania SA „CAHULPAN”, producător autohton de produse de panificație, patiserie, cofetărie și băuturi nealcoolice din municipiul Cahul. Compania a primit un grant în valoare de 24.000 euro pentru modernizarea secției de panificație.

Valoarea totală a granturilor destinate mediului de afaceri din regiunile Cahul și Ungheni oferite în perioada 2020-2024 în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” va fi de aproximativ 1,7 milioane de euro. Valoarea totală a granturilor destinate clusterelor din regiunile Cahul și Ungheni este de 800.000 euro.

Ceremonia de decernare a certificatelor de grant a avut loc în cadrul Forumului național „Descoperă regiunile Cahul și Ungheni”, care și-a propus să promoveze potențialul economic și turistic al regiunilor Cahul și Ungheni și care vizează îmbunătățirea percepției locale și internaționale despre regiunile-cheie, ca fiind două cele mai dinamice regiuni ale Republicii Moldova.

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 de milioane de euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).