Astăzi, 17 iunie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-au întrunit la o masă rotundă, Grupul de lucru al Ministerului Transporturilor şi al Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova condus de dl Boris Gherasim, viceministru; reprezentanţi din România responsabili în domeniu în frunte cu dl Narcis Neaga, director general al companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din România, dna Iulia Pancu, vicepreşedintele raionului, dl Constantin Fuior, şef Secţie Construcţii şi gospodărie comunală, dl Ion Popov, şef Servicul relaţii funciare şi cadastru, dl Dumitru Cucu, arhitec-şef al raionului, dl Adrian Chivriga, manager Oficiul cadastral teritorial Ungheni.

Discuţia a fost axată pe construcţia podului de circulaţie rutieră Iaşi-Ungheni, care va fi situat în apropiere de comuna Zagarancea, raionul Ungheni, mai exact partea de nord a oraşului.

Din cele relatate de reperezentanţii părţii române, prezenta construcţie, conform planurilor, trebuie sa fie conectată la  autostrada Tîrgu Mureş – Iaşi – Ungheni, care se preconizează a fi finisată în 2020.

 

Scopul întîlnirii de astăzi a fost în a stabili un grup tehnic de lucru, c

are să fie responsabil de buna desfăşurare a lucrărilor de la început pînă la finisarea acestora.

Important, că părţile au convenit asupra unui Calendar de activităţi, astfel încît în primul trimestru al anului viitor să se organizeze licitaţia acestui Proiect.

Calendarul include:

·         Elaborarea Studiului de Fezabilitate;

·         Prezentarea Schiţei – punct vamal;

·         Proiecte pentru conexiunea podului cu autostrăzile de pe ambele maluri ale Prutului;

·         Acord interguvernamental pentru construcţia podului.

 

Consiliul raional Ungheni, prin afirmaţiile dnei Iulia Pancu, vicepreşedintele raionului, va acorda tot sprijinul şi suportul autorităţilor centrale, la solicitare pentru reuşita acestui proiect.