Astăzi, 16 iunie curent, în vizită de lucru în raionul Ungheni a fost dl Igor Corman, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova. Săptămînal, dumnealui vizitează raioanele Republicii pentru a purta discuţii cu cetăţenii.

   

Întrevederea a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, unde au participat: dl Igor Corman, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, dna Iulia Pancu, vicepreşedintele raionului Ungheni, dl Petru Langa, vicepreşedintele raionului Ungheni, dna Natalia Rotaru, şef Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, şefi ai serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Ungheni, funcţionari din aparatul Preşedintelui raionului Ungheni, agenţi economici, primarii oraşelor, satelor şi comunelor şi alţi invitaţi.

Debutul şedinţei a fost consacrat discuţiei referitoare la evenimentul din 27 iunie curent, şi anume semnarea Acordului de Asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. După liberalizarea regimului de vize din 28 aprilie curent, acest pas este unul la fel de important pentru viitorul Republicii. Punînd accentul pe modalitatea de îngelegere a populaţiei de la sat a ceea ce înseamnă Acord de Asociere, dumnealui menţionează că este absolut necesar de a comunica, de a fi aproape de cetăţeni în a evidenţia importanţa unui asemeni Acord.

Deasemenea, dumnealui menţionează, că „în această perioadă, Republica Moldova se bucură cel mai mult de atenţie şi respect din partea mai multor state din UE. Toate condiţiile impuse Republicii Moldova au fost respectate cu seriozitate şi aceasta se datorează efortului şi muncii depuse din 2009 încoace. Cu părere de rău, populaţia rurală, cunoaşte mai puţin sau chiar deloc importanţa şi chiar menirea Acordului de Asociere cu UE. Acest lucru se poate elimina doar prin comunicare şi dialog la care trebuie să fim deschişi”.

Semnarea Acordului cu UE, nu înseamnă nici pe departe estomparea relaţiilor cu statele membre CSI, doar că în procesul de dezvoltare, orice ţară are dreptul la alegere. Condiţiile stabilite în Acordul de Asociere, prevăd avantaje pentru Republica Moldova, iar dace se vor observa abateri, după o perioadă de 3 ani se reia negocierea în beneficiul părţii defavorizate.

   

 

    

Pe parcursul discuţiei, au fost abordate subiecte din domeniul medicinei, unde a luat cuvîntul dna Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul raional Ungheni referitor la majorarea salariilor lucrătorilor medicali; dl Ion Negură, director Î.M.”Apă Ungheni s-a exspus în privinţa implementării proiectelor ce vizează aprovizionarea cu apă potabilă a tuturor locuitorilor din raionul Ungheni pînă la finele lui 2015; dna Rodica Lupu, preşedintele Consiliului Teritorial Interramural al Sindicatelor, care a menţionat importanţa alocării surselor necesare odihnei de vară a copiilor şi a indemnizaţiilor primite de femei la naşterea copilului, indemnizaţii ce trebuie majorate.

   

Pînă la finalizarea şedinţei, cuvînt li s-a oferit dlui Vasile Bodrug, primarul comunei Hîrceşti, dlui Mihail Burlacu, primarul comunei Zagarancea, dlui Iurie Chirinciuc, consilier raional, dnei Galina Varvariuc, primarul comunei Valea Mare, dlui Iurie Stoica, primarul comenui Chirileni, în vederea soluţionării problemelor existente la nivel de sat şi comună pentru a asigura cetăţenii cu un trai mai bun şi mai decent.

      

Spre finalul şedinţei, dna Iulia Pancu, vicepreşedintele raionului Ungheni, a mulţumit dlui Igor Corman pentru vizita dlui în raionul Ungheni, care va continua conform agendei prestabilite.