În context, președintele a salutat pozitiv starea de bine din instituția de educație timpurie, în care activează 160 copii.

A urmat inspectarea Gimnaziului din localitate, cu condiții bune pe interior, dar care necesită termoizolarea totală a clădirii.

În cadrul localității s-a implementat Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii producători (PAMP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD, conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice, astfel s-a împădurit unele terenuri din localitate.

Totodată, primarul de Costuleni, Andrei Rudicov, dorește să îmbunătățească zonele care necesită a fi împădurite, prin apelul inițiat de președinta Maia Sandu, în care Guvernul a aprobat Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor 2023-2032.

Vizita s-a extins pe toate porțiunile localității, astfel, președintele împreună cu primarul au examinat posibilitatea de a identifica o suprafață pentru animalele care pășunează din regiunea Costuleni/Măcărești, pentru adăparea corectă a acestora, aceasta fiind una din problemele stringente pentru toate localitățile.

Ceea ce a identificat președintele în această localitate minunată este aprovizionarea cu apă a cetățenilor din sonde arteziene.