În perioada 22-24 februarie curent, președintele raionului Ungheni Domnul Dionisie TERNOVSCHI, la invitația președintelui Consiliului Județean Maramureș Domnul Ionel Ovidiu BOGDAN, a efectuat o vizită de lucru în județul Maramureș din România.
Evenimentul a avut drept scop consolidarea relațiilor bilaterale, discutarea oportunităților de colaborare în diverse domenii de interes reciproc, cu accent pe: economie, cultură, educație, medicină, turism, administrație publică locală.
La întâlnirea bilaterală au participat:
Din partea Raionului Ungheni:
Domnul Dionisie TERNOVSCHI, președintele Raionului Ungheni,
Doamna Ludmila URSATIEV, șefa Secției Economie și reforme raionul Ungheni,
Domnul Dorin BUDEANU, directorul filialei Ungheni a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.
Din partea Județului Maramureș au participat:
Domnul Ionel Ovidiu BOGDAN, președintele Consiliului Județean Maramureș,
Noemi GANEA, director, Direcția Finanțare, Turism și Relații Publice,
Domnul Paul SZANISZLO, șef Serviciu Diaspora și Relații Internaționale,
Domnul Dan COCOȘILA, responsabil relație de înfrățire cu Raionul Ungheni din cadrul Consiliului Județean Maramureș,
Domnul Florentin TUȘ, președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș.
Întâlnirea a debutat cu mesajele de salut ale președinților din numele instituțiilor și comunităților pe care le reprezintă, cu exprimarea fermei convingeri că, având la bază interesul și respectul reciproc, relațiile de înfrățire vor evolua în timp, aducând multiple beneficii și vor apropia spiritual cetățenii.
A urmat o discuție productivă în cadrul căreia au fost abordate diverse subiecte, printre care: dezvoltarea capacității administrative și transferul de bune practici în atragerea investițiilor, organizarea Consiliului Județean Maramureș, identificarea nevoilor, atragerea fondurilor, procesul de implementare a proiectelor, colaborarea în domeniile culturii și medicinii. A fost prezentată schița de proiect privind modernizarea Centrului educațional Ungheni prin construirea unui teren de sport, cu o valoare totală de 190 de mii de euro, din care se solicită sprijin financiar de la Consiliul Județean Maramureș.
De asemenea, a fost discutată aplicarea proiectului comun ,,Tabăra de excelență – Punte educațională între Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni, ediția 2024”.
La final de discuții Domnul Ionel Ovidiu BOGDAN, președintele Consiliului Județean Maramureș, a expus părerea că întâlnirea a fost un moment important pentru consolidarea relațiilor și a asigurat de susținere Raionul Ungheni.
Vizita delegației a continuat cu întâlniri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere, Organizația de management al destinației Maramureș, SC Parcuri Industriale Maramureș SA.
Vizita efectuată a contribuit la consolidarea relațiilor și a deschis noi orizonturi pentru colaborarea viitoare dintre Județul Maramureș și Raionul Ungheni.