Problemele ce ţin de amenajarea şi funcţionarea pieţelor comerciale din raion nu sînt noi. Fiecare din noi, în calitate de consumatori, simte de ficare dată deficienţele existente. De aceea, una din priorităţile stabilite de autorităţile publice locale este modernizarea şi dezvoltarea societăţii pentru a putea oferi condiţii de comerţ adecvate şi servicii comerciale de calitate.

Pentru identificarea soluţiilor într-un mod eficient şi participativ, de către Consiliul raional Ungheni a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea Programului de modernizare a pieţelor din raion, accent fiind pe cele agroalimentare, condus de către preşedintele raionului Ungheni dna Ludmila Guzun. Din grupul de lucru fac parte atît funcţionari din cadrul Consiliului raional, consilieri locali, reprezentanţi ai organelor de control, cît şi administratorii pieţelor şi primarii localităţilor unde activează unităţile menţionate.

În scopul evaluării situaţiei, conform unui plan aprobat, grupul de lucru efectuează vizite în teritoriu, urmate de un dialog cu primarul şi administratorul pieţei. Astfel, pînă acum au fost efectuate vizite în pieţele din or. Cornești şi or. Ungheni (cartierul Tineretului). Problemele identificate au un spectru vast, începînd de la cele de infrastructură, cum ar fi pavaj şi mese învechite, noroi, lipsa accesului la apă și grup sanitar, parcărilor suficiente pentru comercianţi şi cumpărători, cît şi cele ce ţin de siguranța alimentară, cum ar fi nerespectarea regulilor elementare de salubrizare şi igienă. La acest capitol, eforturile ar trebui să fie şi din partea comercianţilor, în primul rînd prin trecerea examenului medical, asigurîndu-se  că ei nu prezintă un focar de infecţie pentru alţi locuitori.  În cazul pieţei din or. Corneşti, situaţia este atît de gravă, încît se evaluează alternativa identificării unui teren pentru o nouă piaţă comercială.

Pentru perioada imediat următoare vor fi efectuate vizite în celelalte pieţe din or. Ungheni şi s. Sculeni. Menţionăm, că în urma vizitelor şi propunerilor expuse, întru asigurarea unui comerţ civilizat, se intenţionează de a elabora Programul de modernizare a pieţelor agroalimentare din raion. Pentru asigurarea unui proces participativ şi identificarea soluţiilor şi din partea populaţiei, Vă rugăm să remiteţi propuneri la adresa der.ungheni@yahoo.com sau să ne contactaţi la tel: 023626435, Ludmila Ursatiev, şef Secţia Economie şi Reforme.