Ieri, 31 iulie curent, în cadrul Ministerului Educaţiei Republicii Moldova, a avut loc şedinţa de lucru referitor la procesul de renovare a instituţiilor de învăţămînt cu participarea viceministrului  educaţiei, dl Iogor Grosu.

La şedinţă au fost invitaţi: preşedintele raionului, dl Iurie Toma, împreună cu dl Alexandru Ciuvaga, şeful Direcţiei Învăţămînt Tineret şi Sport şi dl Cristofor Codreanu,  viceprimar al oraşului Ungheni.

Proiectul respectiv, „Reforma Învăţămîntului în Moldova”(PRIM), are ca obiectiv general imbunătăţirea calităţii educaţiei cu susţinerea concomitentă a reformelor de eficienţă în educaţie.

Finanţat de Banca Mondială cu un buget de 40 mln dolari SUA, acest proiect este bazat pe rezultate prin debursarea doar în baza atingerii indicatorilor de performanţă pre-stabiliţi, iar perioada de implementare se încadrează înntre 1 iulie 2013-31 august 2018.

Printre activităţile principale ale proiectului se numără:

 Reabilitarea infrasctructurii şcolilor conform standardelor de asigurare a calităţii elaborate de Ministerul Educaţiei;

  Implementarea unui sistem modern de formare a directorilor de şcoală şi a cadrelor didactice; etc.

            Ne bucură nespus de mult faptul, că raionul Ungheni face parte din cele 13 raioane din ţară vizate pentru implementarea acestui proiect şi Liceul Teoretic „A.S.Puşkin” din or. Ungheni, a fost selectat pentru desfăşurarea lucrărilor de reconstrucţie cu alocări în jur de 13 mln lei. Acelaşi proiect vizează încă 5 instituţii de învăţămînt din raion.

         Acest lucru ne demontrează că suntem unii dintre cei mai buni din ţară, cu rezultate recente la Bacalaureat foarte bune, fapt ce se datorează responsabilităţii elevilor, muncii şi implicării profesorilor şi a părinţilor.