Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, În legătură cu precipitaţiile, care se prognozează în republică, pe unele rîuri mici, în perioada 15-19 mai este posibilă creşterea nivelului apei cu 0.2-0,6 m, iar pe alocuri cu formarea scurgerii de pantă.

 Agenţii economici, în subordonarea cărora se află iazuri şi rezervuare de apa, sunt avertizaţi să atragă atenţie la starea barajelor respective. Construcţiile hidrotehnice  care se află în stare avariată  pot fi erodate/deteriorate şi rupte.

 

 

Informaţia de adus la cunoştinţa Preşedinţilor Comisiilor pentru Situaţii Excepţionale (raionale, municipale Chişinău, Bălţi, UTA Găgăuzia şi sate (comune)) prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.

 

 

data 14.05.2014                                  Centrul

                                                         Operativ de

                                                         Dispecerat Republican

ora 16:00