Programul Naţional de Producere mai Purădin Republica Moldova, www.ncpp.md anunță evenimentele de desfășurare a Forumurilor NU RISIPI, Ungheni și Căușeni la 8-15 iulie, 2016.

 

Reprezentanții mass-media doritori să participe la aceste evenimente, urmează să se înregistreze prin expedierea unui e-mail la adresa nicolae.chimerciuc@chamber.mdși la soplucia@yahoo.com  indicând numele și denumirea organizației ce o va reprezenta.

 

 

Buletin informativ

Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură – aplicațienecesară  întreprinderilor din Republica Moldova

08.07.16 – Ungheni, Beneficiile gestionării nerisipitoare a resurselor naturale de materiale/ energie / apă, relevanța conceptului „NU RISIPI”și metodele de implementare ale acestuia în cadrul întreprinderilor autohtone vor fi discutate în cadrul Forumuluide Eficientizarea Resurselor și Producere mai Pură (RECP)cu tematica Reducerea emisiilor, organizat de către Programul Național de Producere mai Pură(NCPP-Moldova, www.ncpp.md) în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie (CCI). Evenimentul va avea locvineri, 8iulie, găzduit de filiala Ungheni a CCI a Republicii Moldova.

Organizarea Forumuluiva avea drept scop promovarea celor mai bune practici de economisire a resurselor la întreprinderiși, de asemenea, prevenirea poluării mediului ambiant, în contextul dezvoltării durabile a țării, prin eficientizarea atât a consumului de resurse naturale de energie/apă/materiale, cât și reducerea costurilor acestora pentru companii și organizații.

Directorul ProgramuluiNațional de Producere mai Pură,dna Lucia Sop,încurajează interesul sporit al întreprinderilor și organizațiilorcătre măsurile/opțiunile de eficientizare a consumului de resursenaturale, dovedit prin implicarea activă și practicarea abordării de Eficientizarea Resurselor și Producere mai Pură la circa 180 de companii și organizații din Moldova. Întreprinderile își pot înverzi afacerea prin aplicarea continuă asupra proceselor, produselor și serviciilor a măsurilor de prevenire a poluării mediului înconjurător, reducându-și astfel consumul de energie/apă/materiale pe unitate de produs finit – abordarea cunoscută în lume ca Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură, dar în Republica Moldova abordarea este cunoscută sub numele succint dar sugestiv – NU RISIPI.

D-na Sop va accentuanecesitatea de regândire/re-setarea atitudinii managerilor față de procesele de producere în cadrul întreprinderilor,deoarece de multe ori resurselese pierd sau se risipesc în lipsa unei bune gestionări a acestora. D-na Sop va confirma faptul căimplementarea practică a metodelor, soluțiilor și tehnicilor elaborate și înglobate în conceptulde Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură la unele din primele  întreprinderi autohtone, aduce după sine beneficii pentru mediul ambiant și factorul uman, ce contribuie la conservarea anuală a 994,616 m3de apă, 35,104 tone de materiale, 69,140 MWhde energie, prevenirea generării a 653,526 m3de ape uzate, 4,756 tone de deșeuri, 18,000 tone de emisii de gaze cu efect de seră. Aceste economii se transformă în economii mai tangibile financiarîn valoare de circa 2,4 milioane EURO anual doar pentruîntreprinderile care adoptă și integrează soluțiile de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură în managementul zilnic.

Agenda Forumului va include trecerea în revistă a progreselor obținute în promovarea și aplicarea practică a abordării de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură în Republica Moldova. Dl Valentin Bobeica, expert național al Programului Național de Producere mai Pură, prof. univ. Universitatea de Stat din Moldova, va relata relevanța abordării în vederea priorităților naționale de dezvoltare social-economică, protecția mediului înconjurător și implementarea principiilor economiei verzi în Moldova. În acest context, conceptul de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură contribuie la atingerea obiectivelor dezvoltării durabilefiind integrat în Strategia Mediului până în 2023, Strategia Deșeurilor până în 2027, mai mult ca atât prevederile ce țin de consumul rațional al resurselor și minimizarea deșeurilor sunt integrate în mai multe acte legislative din țară, ceea ce poate dovedi oportunitatea și actualitatea conceptului pentru dezvoltarea durabilă a țării și trecerea la economie verde. 

Dl Bobeica va aprecia participarea delegației oficiale a Republicii Moldova la a 8-a Conferință a Miniștrilor Mediului „Mediul pentru Europa”, desfășurat în luna iunie a anului curent în Batumi, Georgia, și referirea la progresele realizate în vederea promovăriieconomiei verzi în Moldova, inclusiv prin creșterea productivității resurselor naturale și măsurarea progreselor atinse la întreprinderile autohtone prin intermediului programelor de sprijin a sectorului de producere din țară în vederea Eficientizării Resurselor și Producerii mai Pure – așa numite Cluburile NU RISIPI.

De asemenea, în cadrul Forumului se planifică discuții asupra proiectului Ghidului „NU RISIPI”,menit să ajute întreprinzătorii în auto-evaluarea consumului actual de resurse naturale și găsirea oportunităților imediate și de lungă durată,să-și sporească productivitatea resurselor de apă/energie/materiale și să-și reducă intensitatea poluării generate pe unitate de produs finit/serviciu prestat. Ghidul familiarizează managerii companiilor cu abordarea de nerisipire a resurselor naturale – Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură – care a devenit urgentă și actualăcare se aplică astăzi pe larg în lume. Conceptul promovează metode și soluții și o serie de sfaturi practice pentru reducerea consumului resurselor de materiale / energie / apă, de la cele mai simple și necostisitoare, cum ar fi principiile bunei gospodăriri, substituirea unor materiale dăunătoare cu altele mai durabile și regenerabile, mentenanța frecventă a echipamentelor și funcționarea lor în regim optim, prevenirea/neadmiterearisipelor la sursă generării acestora, monitorizarea și sub-contorizarea la consumatorii principali, până la soluții mai sofisticate, ce țin de controlul sporit asupra proceselor cu echipamente de măsurareși cu exactitate sporită, modificarea utilajelor în vederea optimizării fluxului de resurse, utilizarea tehnologiilor avansate cu performanțe de mediu îmbunătățite, producerea produselor secundare utile, precum și unele modificări în serviciiși produse pentru a crește durata lor de viață și multe altele.

În cadrul Forumului vor fi prezentate mai multe istorii de succes de către întreprinderile care au reușit să-și raționalizeze consumul de resurse naturale. Daniel Scalațchi, inginer, managertehnic, NCPP-Moldova, va prezenta opțiunile de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură implementate și beneficiile obținute în sectorul de procesare alimentară din Moldova. Măsuri tipice RECP pentru sector vizează consumul mai rațional de apă în procesele de spălare, practici de reciclare și reutilizare a apei, recuperarea căldurii în cadrul proceselor, recuperarea și reutilizarea resturilor de materiale (biomasă), izolații pentru supape, robinete și suprafețe fierbinți din sistemul termic, asigurarea regimurilor optime de funcționare a echipamentelor electrice cum sunt pornire lentă pentru motoare, convertizoare de frecvență pentru procese cu sarcini variabile și multe altele.

Deja trei runde de Cluburi NU RISIPI au fost desfășurate la Ungheni, adunând peste 30 de întreprinderi și aducând primele beneficiile simțitoare de resurse: 748 MWh de energie pe an, 300.210 m3 de apă,  și cele financiare de 2.606.115 lei anual. 12 instituții publice – școli și grădinițe – au fost evaluate în privința potențialului de economisire a energiei și unele deja au implementat opțiunile de eficientizare propuse.

O echipă de experți din Ungheni au participat la instruire de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură efectuind si evaluari detaliate RECP la companii producătoare din Ungheni. Vladimir Zavedia, Ion Crucovici, Ion Panța, Adrian Cebotari, Tudor Museț, vorîmpărtăși experiențele aplicării conceptului de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură la diferite întreprinderi: atelier pentru reparații auto, atelier pentru producerea mobilei, întreprindere de prelucrare artistică a lemnului natural, fermă de animale și abator. Soluțiile de eficientizare menite creșterii nu numai a productivității resurselor dar și a securității producerii,sunt numeroase și vizează, de exemplu:un design mai performant pentru sistemul de aer înlocuind motorul de putere mare cu altul mai mic economisind astfel energia, recuperarea, reutilizarea resturilor de lemn pentru producerea cherestelei secundare, ordine și curățenie la locul de muncă, colectarea automatizată a rumegușului, izolarea țevilor de căldură, îmbunătățirea iluminării încăperilor, înlocuirea becurilor incandescente și  tuburilor fluorescente cu elemente de iluminat LED care vor duce la minimizarea consumului de energie pentru iluminat cu până la 80% și multe altele.

Forumul de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură din Ungheni care își va ține lucrările în incintaFilialei Ungheni a Camerei de Comerț și Industrieva uni reprezentații întreprinderilor din sectoarele de procesare a produselor alimentare, chimicale, materiale de construcții, servicii municipale, precum și funcționari publici din cadrul administrației publice centrale, sectorul academic, experții și practicienii din domeniu și alte părți interesate de a fi mai eficienți în fiecare zi prin atitudinea plină de grijă fațăde resursele noastre naturale.

Programul de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură în Moldova (www.ncpp.md) actualmenteeste susținut de către Organizația Na