Apeluri de proiect

Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță concursul de granturi pentru crearea/dezvoltarea Centrelor de Suport în Afaceri

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 04 aprilie 2021.

Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

Una din activitățile proiectului presupune  finanțarea a șase Centre (Hub-uri) de Suport în Afaceri pentru a sprijini crearea și dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) viabile și generarea oportunităților de stimulare a dezvoltării economice în regiuni. Centrele de Suport în Afaceri vor servi ca mijloc eficient în susținerea inițiativei private și vor contribui la fortificarea  parteneriatului dintre sectorul public și privat în atingerea dezideratului de dezvoltare durabilă a comunităților și regiunilor.

Scopul și prioritățile programului de granturi:

Programul de granturi  are drept scop de a susține 6 centre  regionale de suport în afaceri în eforturile lor de a sprijini IMM-urile în furnizarea serviciilor de dezvoltare afacerilor din toată țara. Aceste centre vor oferi asistență în managementul afacerilor, instruire și mentorat, acces la servicii de finanțare, servicii de sprijin tehnic și acces la baze de date naționale și europene relevante domeniului de activitate. Prin activitatea lor, Hub-urile vor sprijini accelerarea afacerilor și vor contribui la creșterea economică și la  bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Programul va încuraja înființarea/dezvoltarea Centrelor de Suport în Afaceri (Hub-urilor) în asociere cu Incubatoare de Afaceri existente, cu filialele Camerei de Comerț și Industrie, universități, centre de inovare, parcuri tehnologice, parcuri industriale, care operează în zonă, cooperarea și dezvoltarea de servicii complementare în comun cu alte inițiative similare.

Solicitanți eligibili:

Pentru a fi participanți eligibili, solicitanții trebuie:

 1. a) să fie organizații nonprofit (necomerciale);
 2. b) să fie persoane juridice stabilite și înregistrate pe malul drept sau stâng al râului Nistru (de către autoritățile moldovenești sau de autoritățile de facto din regiunea transnistreană);
 3. c) să fie organizații ale societății civile, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare, instituții necomerciale, care operează la nivel național, regional sau local;
 4. d) să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar;
 5. e) ca regulă generală, organizațiile participante la concurs care sunt eligibile pentru finanțare, pot obține doar un singur grant în cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în RM”. Eventualele excepții pot fi făcute pentru a asigura implementarea eficientă a proiectului și pentru a atinge rezultatele planificate.

Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect:

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul ”Întrebare concurs de granturi Centru de suport în afaceri” până la data de 19 martie 2021.

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi Centru de suport în afaceri” pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md sau prin poștă la adresa:  Fundația Est- Europeană, strada 31 August 1989″, nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă.

https://eef.md/index.php?pag=news&id=1025&rid=1591&l=ro

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 04 aprilie 2021, ora 23:59.

 

APEL

de selectare al Asociațiilor de Băștinași (AdB) – beneficiare ale

programului de granturi Accelerator AdB 1+1 2021

în cadrul proiectului PNUD ‘Migrație și Dezvoltare Locală’ 2019-2022

 

Context:

Obiectivul Proiectului Programului Națiunilor Unite ”Migrație și Dezvoltare Locală II” (PNUD MiDL) este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin încurajarea implicării economice a Diasporei în procesul de revitalizare economică a localităților de baștină.

Experiența acumulată de PNUD în perioada 2015-2018, indică faptul că până la 1/3 din migranți și gospodăriile lor au contribuit la proiecte de dezvoltare locală și au intenții serioase de a continua să contribuie la astfel de proiecte în viitor. Acesta este rezultatul unei intervenții de amploare realizate cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, implementate de PNUD la nivel local în 38 de comunități, în care peste 10 000 de migranți au contribuit la 55 de proiecte de dezvoltare economică și dezvoltare a serviciilor locale în comunitățile lor de baștină, care au produs un impact pozitiv asupra a peste 300.000 de persoane.

Toate aceste proiecte au fost co-finanțate și co-implementate în parteneriat de autoritățile publice locale și migranți și cu participarea activă a Asociațiilor de Băștinași (AdB). La etapa actuală există deja peste 38 de AdB-uri funcționale în Republica Moldova dezvoltate în cadrul fazei I a PNUD/MiDL și alte 101 intervenții în baza modelului replicat, cu sprijinul Congresul Autorităților Publice Locale (CALM), care folosesc aceeași metodologie și model.

Proiectul PNUD/MiDL își  propune în continuare în faza a doua să susțină crearea și dezvoltarea capacităților AdB care să vină în sprijinul autorităților publice locale (APL) pentru dezvoltarea locală cu participarea migranților din localitate.

Asociațiile de Băștinași care corespund criteriilor de mai jos, sunt invitate să aplice pentru a beneficia de suport sub forma de asistență tehnică și financiară (finanțare de până la $10 000), în vederea implementării unor proiecte și inițiative mici locale comune, cu un accent sporit pe implicarea diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare.

 

Procesul și termenul de aplicare:

 

PNUD/MiDL lansează un  apel de propuneri de proiecte pentru selectarea AdB – beneficiare, care vor primi asistență tehnică și financiară (co-finanțare de până la $10 000 în baza formulei 1+1), în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare locală, cu un accent sporit pe implicarea diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare și co-finanțare 1+1, unde suma grantului oferit de PNUD AdB va fi echivalentă cu contribuțiile colectate din diasporă, prin mijloace online și offline și contribuții locale.

 

Dosarul de aplicare trebuie transmis în format electronic la următoarea adresă de e-mail: victoria.ivancioglo@undp.org  cu următorul text în titlul mesajului: „ Concurs de Granturi  AdB Accelerator 1+1” până la 17 martie 2021, orele 17.00.

 

Dosarul de aplicare:

Dosarul de aplicare în cadrul concursului va include:

 1. Formularul tipizat de aplicare completat – Anexa 1
 2. Bugetul proiectului completat – Anexa 1a
 3. Angajament de participare la Program – Anexa 2
 4. Dovada prioritizării ideii de proiect cu participarea comunității și a băștinașilor stabiliți în afara localității;
 5. Copia certificatului de înregistrare și a statutului a AdB;
 6. Scrisoare/acord de parteneriat semnat de APL care confirmă susținerea în implementarea proiectului- Anexa 3
 7. Angajament de colectare de fonduri – Anexa 4

 

 

Criteriile de eligibilitate a AdB  Accelerator 1+1:

 

Vor fi invitate să aplice Asociații Obștești înregistrate la nivel local sau național care au drept scop coopereze cu autoritatea publică locală si atragerea băștinașilor/migranților în dezvoltarea localității lor de origine din Moldova. Aplicarea în cadrul concursului va fi organizată în baza unui formular tipizat, la care se va anexa dovada desfășurării etapei de prioritizarea a ideii proiectului cu implicarea băștinașilor și comunității locale. Toate aplicațiile primite vor fi evaluate de o comisie formată în cadrul Proiectului PNUD/MiDL. Rezultatele competiției vor fi aprobate de către Consiliul de Coordonare al Proiectului.

 

Notă: AdB care au beneficiat de suport financiar în cadrul programului Accelerator AdB proiectul PNUD/MiDL sau Programul Guvernamental DAR 1+3 (2020) nu sunt eligibile de a beneficia de finanțare.

Criterii de eligibilitate:

 

ü Asociație de Băștinași (forma juridică-organizatorică de Asociații Obștești) înregistrată, care are drept scop cooperarea cu autoritatea publică locală și atragerea băștinașilor/migranților în dezvoltarea localității lor de origine din Moldova.

ü Ideea de proiect să fie prioritizată participativ, inclusiv cu participarea băștinașilor/migranților

ü Susținere din partea APL confirmată prin scrisoare.

ü Consiliul de Administrare al Asociație este funcțional.

ü Asigurarea co-finanțării în baza formulei 1+1, confirmată printr-o scrisoare de angajament

ü Asociația este prezentă în mediul online – administrează pagina sa pe rețelele de socializare

ü Experiență de minim 12 luni de activitate (dovedită) în desfășurarea activităților locale

ü Experiență de gestionare a minim 1 proiect de Asociație în comun cu APL și băștinașii cu suportul unui donator (confirmată prin copie contract de grant).

 

Criterii de evaluare:

 

ü Parteneriat activ cu APL privind în implementarea inițiativelor locale.

ü Existența unei comunități active a migranților și membrilor AdB deja antrenată în activități de sprijinire a localității de baștină.

ü Antrenarea membrilor AdB junior/tinerilor din localitate și tineri băștinași în activitățile proiectului.

ü Activități de consolidare a echipei AdB și de  comunicare cu băștinașii și de promovare a proiectului eficient incluse în proiect.

ü Suport comprehensiv din partea Diasporei în realizarea proiectului descris în mod clar și detaliat.

ü Caracterul inovativ și originalitatea ideii de proiect.

ü Existența unei  viziuni pe termen lung care să conducă la crearea unui parteneriat durabil al administrației publice locale, al membrilor comunităților și al localnicilor care locuiesc în străinătate, facilitat de AdB.

 

Toate detaliile necesare privind procesul de selectare sunt prezentate în Instrucţiunile de aplicare anexate mai jos.

 

Informații suplimentare:

Informații suplimentare pot fi obținute, contactând persoana de referință din cadrul proiectului MiDL:

Victoria Ivancioglo, victoria.ivancioglo@undp.org, 060907790

 

Întrebările referitoare la acest concurs de granturi pot fi direcționate la adresa de e-mail  cu subiectul „Întrebări Concurs de Granturi Accelerator AdB 1+1”, până la data de 15.03.2021.

APEL

de selectare al Asociațiilor de Băștinași (AdB) – beneficiare ale

programului de granturi Incubator 2021

în cadrul proiectului PNUD ‘Migrație și Dezvoltare Locală’ 2019-2022

 

Context:

Obiectivul Proiectului Programului Națiunilor Unite ”Migrație și Dezvoltare Locală II” (PNUD MiDL) este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin încurajarea implicării economice a Diasporei în procesul de revitalizare economică a localităților de baștină.

Experiența acumulată de PNUD în perioada 2015-2018, indică faptul că până la 1/3 din migranți și gospodăriile lor au contribuit la proiecte de dezvoltare locală și au intenții serioase de a continua să contribuie la astfel de proiecte în viitor. Acesta este rezultatul unei intervenții de amploare realizate cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, implementate de PNUD la nivel local în 38 de comunități, în care peste 10 000 de migranți au contribuit la 55 de proiecte de dezvoltare economică și dezvoltare a serviciilor locale în comunitățile lor de baștină, care au produs un impact pozitiv asupra a peste 300.000 de persoane.

Toate aceste proiecte au fost co-finanțate și co-implementate în parteneriat de autoritățile publice locale și migranți și cu participarea activă a Asociațiilor de Băștinași (AdB). La etapa actuală există deja peste 38 de AdB-uri funcționale în Republica Moldova dezvoltate în cadrul fazei I a PNUD/MiDL și alte 101 intervenții în baza modelului replicat, cu sprijinul Congresul Autorităților Publice Locale (CALM), care folosesc aceeași metodologie și model.

Proiectul PNUD/MiDL își  propune în continuare în faza a doua să susțină crearea și dezvoltarea capacităților AdB care să vină în sprijinul autorităților publice locale (APL) pentru dezvoltarea locală cu participarea migranților din localitate.

Asociațiile de Băștinași care corespund criteriilor de mai jos, sunt invitate să aplice pentru a beneficia de suport sub forma de asistență tehnică și financiară (finanțare de până la $1,000), în vederea implementării unor proiecte și inițiative mici locale comune, cu un accent sporit pe implicarea diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare.

 

Procesul și termenul de aplicare:

 

PNUD/MiDL lansează un  apel de propuneri de proiecte pentru selectarea AdB înregistrate sau în proces de înregistrare, care vor primi asistență tehnică și financiară (finanțare în valoare de pînă la 1000 USD), în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare locală, cu un accent sporit pe implicarea Diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare.

Dosarul de aplicare trebuie transmis în format electronic la următoarea adresă de

e-mail: victoria.ivancioglo@undp.org  cu următorul text în titlul mesajului: „Concurs de Granturi  AdB Incubator” până la 17 martie 2021, orele 17.00.

 

Dosarul de aplicare:

Dosarul de aplicare în cadrul concursului va include:

 1. Formularul tipizat de aplicare completat – Anexa 1
 2. Bugetul proiectului – Anexa 1a
 3. Angajament de participare la Program – Anexa 2
 4. Dovada prioritizării ideii de proiect cu participarea localnicilor și a diasporei stabiliți în afara localității;
 5. Copia certificatului de înregistrare și a statutului AdB;
 6. Scrisoare/acord de parteneriat semnat de APL care confirmă susținerea în implementarea proiectului – Anexa 3

 

Criteriile de eligibilitate a AdB  Incubator:

 

Vor fi invitate să aplice grupuri de inițiativă locale ori Asociații Obștești nou create sau în proces de creare care au drept scop cooperarea cu autoritatea publică locală și atragerea băștinașilor/migranților în dezvoltarea localității lor de origine din Moldova.

Aplicația în cadrul concursului va fi organizată în baza unui formular tipizat, la care se va anexa dovada desfășurării etapei de prioritizarea a ideii proiectului cu implicarea băștinașilor și comunității locale.

 

Notă: Asociațiile de Băștinași care au beneficiat anterior de suport financiar în cadrul Programului de Granturi Incubator al proiectului PNUD/MiDL II nu sunt eligibile de a beneficia de finanțare.

 

Criterii de eligibilitate:

 

ü Grupuri de inițiativă locale sau Asociații Obștești nou create sau în proces de creare care au drept scop cooperarea cu autoritatea publică locală și atragerea băștinașilor/migranților în dezvoltarea localității lor de origine din Moldova.

Nota: grupurile de inițiativă și Asociațiile în proces de înregistrare trebuie să se înregistreze în caz de selectare, până la etapa semnării contractului de grant.

ü Ideea de proiect să fie prioritizată participativ, inclusiv cu participarea băștinașilor/migranților.

ü Susținere din partea APL confirmată prin scrisoare.

ü Grupul de inițiativă/Asociația este prezentă în mediul online – administrează pagina sa pe rețelele de socializare.

ü Asigurare co-finanțare de minim 10 % din partea APL, comunitate locală, Diaspora etc.

Criterii de evaluare:

 

ü Implicarea și activism a membrilor AdB (cel puțin o activitate locală organizată de grupul de inițiaitvă).

ü Activități de consolidare a echipei și de comunicare cu membri AdB incluse în proiect și reprezentativitatea băștinașilor în echipa AdB (migranți interni, externi).

ü Intenție pro-activă de implicare a băștinașilor/ migranților în activități de sprijinire a localității de baștină

ü Parteneriat activ cu APL și descrierea în mod clar și explicit a suportului băștinașilor în implementarea inițiativei locale.

ü Activități de comunicare eficientă de promovare a proiectului și transparenței fondurilor utilizate.

ü Existența unei  viziuni pe termen lung care să conducă la crearea unui parteneriat durabil al administrației publice locale, al membrilor comunităților și al localnicilor care locuiesc în afara localității, facilitat de AdB.

 

Aplicațiile care vor îndeplini criteriile minime de eligibilitate vor fi evaluate de echipa proiectului PNUD/MiDL. Lista finală a AdB beneficiare va fi aprobată de către Consiliul Coordonator al Proiectului.

 

Informații suplimentare:

Toate detaliile necesare privind procesul de selectare sunt prezentate în Instrucţiunile de aplicare anexate mai jos.

Informații suplimentare pot fi obținute, contactând persoana de referință din cadrul proiectului PNUD/MiDL:

 

Întrebările referitoare la acest concurs de granturi pot fi direcționate la adresa de e-mail victoria.ivancioglo@undp.org  cu subiectul „Întrebări Concurs de Granturi AdB Incubator”, pâna la data de 15.03.2021.

 

CALL FOR APPLICATIONS: EXPORT MISSION – un nou program de export în identificarea noilor parteneri de afaceri străini pentru antreprenorii locali

Agenția de Investiții din Republica Moldova, în colaborare cu Banca Mondială, anunță un nou Program cu genericul „Export Mission”,  în vederea sporirii și diversificării exporturilor din sectoarele-cheie ale Republicii Moldova.

Programul prevede identificarea partenerilor de afaceri relevanți pe piețele-țintă: România, Germania, Țările Baltice, și organizarea sesiunilor bilaterale (B2B) individuale pentru contractarea livrărilor.

Misiunile de afaceri se vor organiza pe sectoare, după cum urmează:

 • Fructe proaspete și procesate – Germania, Țările Baltice
 • Electronică, mașini, echipamente și utilaje – România, Germania
 • Fabricarea de mobilă – România, Germania

Tot ceea ce trebuie să facă antreprenorul local, este să completeze Formularul de participare până la data de 12 februarie, accesând linkul – https://tinyurl.com/y66wlxmd și să respecte o serie de criterii de selecție care pot fi accesate aici – Regulament.

În concurs vor fi selectate doar 30 de companii, câte 10 per fiecare sector stabilit, care vor beneficia de două misiuni de afaceri, pe  două piețe de export diferite.

Etapele programului:

 1. Apel de Aplicare: 27 Ianuarie- 12 Februarie 2021
 2. Selectarea a 10 companii beneficiare: 15-19 februarie 2021
 3. Elaborarea materialelor promoționale de prezentare a companiilor și a misiunii: 22-26 Februarie 2021
 4. Identificarea personalizată a clienților în cele două piețe conform profilului fiecărui beneficiar și contactarea acestora:  martie-aprilie 2021
 5. Participarea la misiuni de afaceri (fizic/on-line în dependență de situația pandemică): România și Țările Baltice – aprilie 2021 și Germania – aprilie-mai 2021

 

 

ERIM anunță apel de depunere a cererilor în vederea obținerii granturilor pentru implementarea campaniilor și acțiunilor de advocacy

DESPRE NOI

“Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile” este un proiect regional implementat de ERIM (anterior IREX Europe) și finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul își propune să consolideze organizațiile societății civile și să îmbunătățească capacitatea lor operațională și organizațională, inclusiv prin evaluarea organizațională, instruirea internă și oferirea de granturi mici.

 

DESPRE OPORTUNITATE

Suntem în căutarea unor OSC-uri și organizații locale mici și mijlocii care doresc să implementeze o campanie sau acțiuni de advocacy.

Exemple de campanii / acțiuni de advocacy pot include dar nu se limitează la:

 • campanie mediatică orientată spre sporirea implicării cetățenilor/elor în promovarea și susținerea unei cauze (spre exemplu, campanii de sensibilizare asupra violenței împotriva femeilor, drepturilor comunității LGBTQ+, crizei ecologice, educației inclusive, etc.);
 • acțiuni de advocacy ce vizează colaborarea cu factorii de decizie pentru soluționarea unei probleme specifice (spre exemplu, acțiuni de advocacy pentru adoptarea unei politici publice, îmbunătățirea legislației, implementarea bugetării sensibile la gen la nivel local, etc.).

OSC-urile selectate vor beneficia de un grant de până la 7.500 de Euro pentru a finanța realizarea campaniei sau pentru a beneficia de instruire și alt suport necesar pentru implementarea acesteia. Totodată, OSC-urile vor putea beneficia de sprijin și consiliere din partea unui/ei expert/e în media și campanii.

 

DESPRE TINE 

Suntem în căutarea unor OSC-uri care:

 • doresc să organizeze o campanie / activități de advocacy pentru promovarea și susținerea unei cauze sociale sau ecologice;
 • prezintă un plan coerent și clar de desfășurare a activităților;
 • descriu în mod clar impactul și rezultatul așteptat ca urmare a implementării acțiunilor / campaniei;
 • au potențialul de a contribui la sustenabilitatea activităților și eforturilor întreprinse chiar și după implementarea grantului.

OSC-urile sunt eligibile să aplice în mod individual sau în parteneriat cu alte organizații.

Se va acorda prioritate cererilor parvenite de la organizațiile care nu au beneficiat anterior de sprijinul nostru. Cererile parvenite din afara Chișinăului sunt încurajate și binevenite.

Cererile de la organizațiile politice sau religioase nu vor fi luate în considerare.

Campaniile / activitățile de advocacy pot fi desfășurate până în mai 2022.

CUM SĂ APLICI

Cererile pot fi depuse până la 14 martie 2021, ora 23:59 (fusul orar al Republicii Moldova), în română, rusă sau engleză, la următoarea adresă de e-mail: moldova-csocd@erim.ngo cu subiectul “Concurs granturi – campanii și advocacy”.

Cererile incomplete sau trimise după data limită nu vor fi admise.

Toți solicitanții și toate solicitantele vor primi un e-mail cu rezultatele finale ale selecției.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

 • formularul de aplicare completat ce poate fi descărcat accesând următoarele link-uri: RO, RU, EN;
 • certificatul de înregistrare pentru OSC-uri.

NB: Formularul de aplicare trebuie să fie descărcat în laptopul dvs. pentru a-l putea edita. Nu este posibilă completarea formularului online.

 

ÎNTREBĂRI ȘI CLARIFICĂRI

Pentru mai multe detalii cu privire la această oportunitate, puteți descărca ghidul solicitantului / solicitantei accesând următoarele link-uri: RO, RU.

Dacă în urma consultării ghidului, doriți să aflați mai multe informații, întrebările pot fi adresate prin e-mail cu cel mult 10 zile până la expirarea termenului de depunere a cererilor la următoarea adresă: moldova-csocd@erim.ngo cu subiectul “Întrebări – campanii și advocacy”.

 

SESIUNE DE INFORMARE

ERIM va organiza o sesiune de informare pentru persoanele interesate în data de 18 februarie 2021, ora 11:00 (fusul orar al Republicii Moldova). Întâlnirea va avea loc online prin intermediul platformei www.jitsi.org. Pentru a participa, accesați linkul https://meet.jit.si/SesiuneInformare_ERIM. Conexiunea va începe cu 10 minute înainte de ora ședinței, la ora 10.50. În cazul în care nu ați reușit să vă conectați, vă rugăm să ne informați prin e-mail: moldova-csocd@erim.ngo

 

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a dat start înscrierilor pentru Programul de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2021

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Programul de Granturi mici, ediția 2021, care este dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova.

Cine poate aplica?

La concurs pot participa organizaţiile nonguvernamentale din Republica Moldova, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi regional. Sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile, care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20% din valoarea totală a proiectului, care poate fi atît de natură financiară, cît și de natură nonfinanciară (resurse umane, resurse materiale etc.).
Priorităţile programului de granturi pentru anul 2021
Programul de granturi mici se acordă pentru diverse proiecte în domeniul îmbătrânirii active, cu scopul promovării participării vârstnicilor, în conformitate cu obiectivele Planului de acţiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1147 din 20.12.2017.

În cadrul Programului Granturi mici pentru anul 2021 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la promovarea îmbătrânirii active în baza următoarelor priorităţi:
– elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii;
– oferirea de suport metodologic autorităţilor administraţiei publice locale și grupelor de inițiativă a vârstnicilor pentru acordarea susţinerii persoanelor în etate în situaţii excepţionale, inclusiv în contextul pandemiei de COVID -19;
– crearea şi extinderea organizaţiilor de suport reciproc al vârstnicilor la nivel local, cu respectarea prevederilor şi măsurilor stabilite de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, precum şi recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
– implicarea vârstnicilor în activităţi de voluntariat şi dialog intergeneraţional cu respectarea prevederilor şi măsurilor stabilite de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, precum şi recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
– crearea serviciilor pentru îmbătrânire activă şi sănătoasă.

Criterii de selectare

Toate proiectele care au îndeplinit criteriile de solicitare a finanţării, vor fi evaluate de către Comisia de examinare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi mici, iar în urma obţinerii unui aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va încheia un contract de finanţare cu aplicantul, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr. 8 din 19 ianuarie 2021.
La selectarea proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:
• Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite;
• Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori;
• Obiective clar definite, specifice, măsurabile – SMART;
• Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;
• Buget estimat în concordanţă cu activităţile planificate;
• Capacitatea de a atrage resurse suplimentare;
• Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
• Consistenţa acţiunilor de promovare;
• Durabilitatea proiectului;
• Capacitatea de realizare și experiența organizației.

Valoarea grantului oferit

Pentru finanțarea Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2021, din bugetul de stat este alocată suma de 400 mii lei. Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 7 luni.

Procesul de aplicare

Dosarul poate fi depus până la data de 26 martie 2021, ora 16.00, la Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri, nr. 2, biroul 119 pe suport de hartie sau expediat online la adresa de e-mail olga.gotmaniuc@msmps.gov.md.
Dosarul depus trebuie să includă:
a) Formularul de solicitare a finanţării (anexa nr.1);
b) Bugetul detaliat al programului/proiectului;
c) CV-ul organizației;
d) CV-ul coordonatorului de proiect;
e) Declaraţia de imparţialitate (anexa nr.2);
f) Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz;
g) Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20% din valoarea totală a proiectului;
h) Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
i) Alte documente considerate relevante.

Regulamentul Programului de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active îl găsiți aici:

https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/ministerul-sanatatii-muncii-si-protectiei-sociale-a-dat-start-inscrierilor-pentru-programul-de-granturi-mici-in-domeniul-imbatranirii-active-editia-2021/

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 022 268 857 / 022 268 875/ 068173151 sau la adresa de email: olga.gotmaniuc@msmps.gov.md.

 

Program de granturi pentru Cultură, Mass Media, Educație, Spiritualitate și Societate Civilă

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, denumit în continuare DRRM, sprijină cetățenii din Republica Moldova prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal. Finanţările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanțare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit condiţiile cumulative prevăzute de Ghid.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă permanent începând cu data de 27 martie 2020. Pentru proiectele derulate în anul 2020, cererile de finanțare se transmit cel târziu până la data de 10 noiembrie 2020.

PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚIA CU REPUBLICA MOLDOVA

 1. Cultură -„Constantin Brâncuşi”- păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice românești din Republica Moldova, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi Republica Moldova.
 2. Mass-media -„Mihai Eminescu”– păstrarea şi afirmarea identităţii culturale românești a cetățenilor din Republica Moldova, promovarea României şi a valorilor româneşti în Republica Moldova, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din Republica Moldova.

III. Educaţie -„Nicolae Iorga”– păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a cetățenilor din Republica Moldova şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în Republica Moldova.

 1. Spiritualitate şi tradiţie -„Andrei Şaguna”– păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase românești din Republica Moldova.
 2. Societatea civilă – „Dimitrie Gusti”- sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în Republica Moldova. Domeniile prioritare în anul 2020 sunt Educație, Cultură și Mass Media. Sunt încurajate proiectele derulate în parteneriat (ONG-uri, grupuri de acțiune locală, instituții locale, etc.)

ELIGIBILITATE

Eligibilitatea solicitantului

Pot obține finanţare nerambursabilă:

 • asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale din țară și din afara frontierelor României;
 • persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din țară și din afara frontierelor Românie care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul cetățenilor din Republica Moldova.

Nu pot beneficia de finanțare nerambursabilă acordată de DRRM, solicitanții aflați în una dintre situațiile de mai jos:

 • desfășoară sau au desfășurat, sub orice formă, activități împotriva statului român, a intereselor acestuia și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
 • desfășoară sau au desfășurat, sub orice formă, acțiuni de defăimare la adresa statului român, a românilor și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
 • nu respectă prevederile Codului deontologic al jurnalistului, elaborat de Convenția Organizațiilor de Media;
 • se află în incapacitate de plată;
 • au plăţi sau conturi blocate în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive;
 • nu și-au îndeplinit obligaţiile din contractele de finanţare anterioare și au fost declarați neeligibili de către finanțator;
 • au prezentat declaraţii false cu privire la situaţia economică;
 • fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, nu pot obține finanțare nerambursabilă persoanele fizice neautorizate.

Eligibilitatea proiectului:

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al solicitantului;
 • implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese, așa cum este definit de Glosarul de termeni (Anexa nr. 12);
 • să nu urmărească obţinerea de profit, cu excepția publicaţiilor, posturilor de televiziune, posturilor de radio, editurilor, studiourilor de producţie, care desfășoară programe, proiecte sau acţiuni pentru cetățenii din Republica Moldova.

Descarcati Ghidul de Finantare pentru mai multe detalii

Documentar 2020 DRRM

Documentele în format word necesare pentru solicitarea de finantare (anexe extrase din documentar):

 

Elveția lansează Programul de granturi mici 2019-2022

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC lansează Programul de granturi mici pentru anii 2019-2022 întru susținerea proiectelor inovative în domeniile prioritare pentru relațiile dintre Elveția și Republica Moldova.

În cadrul Programului de granturi mici, finanțarea este acordată în bază de concurs de proiecte. Sunt eligibile organizațiile înregistrate in Republica Moldova. În cadrul acestui program, nu sunt stabilite termene limită de aplicare. Conceptele de proiect vor fi expediate la adresa: chisinau@eda.admin.ch

Pentru informații despre prioritățile programului și procedurile de aplicare, vedeți mai jos Ghidul de aplicare.

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC este o agenție de cooperare internațională din cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe al Elveției. SDC este responsabilă pentru coordonarea asistenței tehnice și a ajutorului umanitar acordate de Confederația Elvețiană. În Republica Moldova, SDC este reprezentată de Biroul de cooperare al Elveției care este și Reprezentanța Ambasadei Elveției în Republica Moldova.

https://www.facebook.com/SwissCooperationMoldova

www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova

Application Guidelines 2019 RO

Application Guidelines 2019 RU

Application Guidelines 2019 EN

https://www.civic.md/grants/46800-elvetia-lanseaza-programul-de-granturi-mici-2019-2022.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+civic%2Fnou+%28CIVIC.MD+DailyAlert%21%29

 PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ

Tip finanţare: Granturi / Subvenţii

Scopul finanţării: Granturi parţiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de rezilienţă rurală şi creştere economică

Beneficiari eligibili: grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociaţii, cooperative şi alte organizaţii de producători agricoli

Investiţii eligibile: Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor agricole; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar; Construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.

Suma grantului: maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puţin 15%.

Disponibil prin: UCIP-IFAD

Informaţii suplimentare: UCIP-IFAD

Chișinău, Moldova, Bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305

Tel/Fax: + 373 22 21 00 56/ 22 50 46/ 21 05 42  – dl. Victor Rosca

www.ifad.md

Finanțator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Expiră la data: 10/30/2020

Bugetul Total – USD: 3,8 mln

Etapa de dezvoltare a afacerii: extinderea afacerii