Apel de propuneri pentru Grupurile de Acțiune Locală

 

Federația Agricultorilor din Republica Moldova (FARM) în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) lansează apelul de propuneri Implementarea unor măsuri de sprijin pentru eficientizarea activității Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) din Republica Moldova, componenta LEADER.

Apelul face parte din etapa I a proiectului Implicarea societății civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală finanțat de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Proiectul vizează GAL-urile de pe întreg teritoriul Republicii Moldova și este orientat spre dezvoltarea instituțională a GAL-urilor și dezvoltarea social-economică a zonelor rurale, prin prisma abordării LEADER.

Scopul apelului este selectarea a cel mult 12 GAL-uri din Republica Moldova, care urmează să beneficieze de asistență tehnică în dezvoltarea instituțională precum și finanțarea implementării unor măsuri de dezvoltare socio-economică a teritoriului GAL-urilor.

Pot aplica Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova cu experiență și fără experiență de implementare a proiectelor de dezvoltare locală, ce sprijină realizarea Strategiilor de dezvoltare locală a GAL-urilor și care corespund criteriilor și principiilor de bază ale abordării LEADER.

Informații despre procedura de aplicare și documentele necesare găsiți în:

1.Reguli de participare.docx(PDF)

2.Formular de aplicare (Word)

Aplicația completă poate fi expediată până la 10 februarie 2020, ora 09:00, prin email la adresa: concursRNDR@gmail.com

Detalii pe https://leaderin.md/?p=13287

 

Al 2-lea apel de propuneri


Asisten
ță tehnică pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare (i.e. Plan Urbanistic Zonal) a locațiilor cu potențial de dezvoltare industrială și atragere a investițiilor în Moldova

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în strânsă colaborare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, în cadrul proiectului „Consilierea Guvernului RM în politici economice” solicită aplicații în vederea selecției a cel mult două locații (terenuri) din Republica Moldova, care au potențialul de dezvoltare industrială și atragere a investițiilor. Locațiile selectate vor beneficia de asistență tehnică sub forma elaborării unui plan detaliat de dezvoltare a locației i.e. plan urbanistic zonal (PUZ).

Instituțiile și agențiile guvernamentale, precum și întreprinderile private înregistrate în Moldova și parteneriatele dintre organizațiile publice și cele private sunt eligibile pentru a depune cererile de participare la concurs. Locațiile propuse trebuie să fie amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerile pot include dezvoltarea locațiilor investiționale noi, precum și extinderea unor locații investiționale existente. În vederea obținerii impactului așteptat, locația propusă trebuie să aibă o suprafață de cel puțin 8 ha.
Aplicațiile vor fi analizate în baza unor criterii tehnici și economici prestabiliți de către un comitet de selecție compus din experți din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republica Moldova, proiectului GIZ, precum și consultanți de specialitate.

Părțile interesate sunt invitate să obțină formularele și instrucțiunile de aplicare până miercuri, 29 ianuarie 2020 la persoana de contact din cadrul Proiectului GIZ: Marin Cernea, marin.cernea@giz.de, tel. (022) 25-03-75.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este vineri, 31 ianuarie 2020, ora 17:00. Părțile interesate să participe și care corespund cerințelor sus-menționate, sunt rugate să trimită formularele de aplicare prin e-mail, la adresa marin.cernea@giz.de. Doar candidații (locațiile) selectați vor fi contactați

Concurs de selectare a 15 Ong-uri în calitate de parteneri locali ai Institutului pentru Inițiative Rurale în cadrul programului „Împuternicirea tinerilor din mediul Rural”

 

Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) anunță CONCURS de selectare a 15 ONG-uri ce promovează activități de tineret la nivel de comunitate doritoare de a deveni parteneri ai Institutului pentru Inițiative Rurale (IRI) în cadrul programului „Împuternicirea tinerilor din mediul rural”.

SCOPUL PROIECTULUI:

Împuternicirea tinerilor din mediul rural pentru sporirea nivelului de implicare civică la nivel local în 30 comunități.

DURATA PARTENERIATULUI:

20 luni (februarie 2020 – septembrie 2021).

CINE POATE APLICA?

ONG-urile interesate care pot demonsta experiență de lucru cu tinerii la nivel local, dar și cu diverși factori de interes comunitari (administrația publică locală, școala, comunitatea de afaceri, diaspora, etc.) sunt invitați să completeze formularul de mai jos:

Formular de aplicare la concurs (Anexa 1) în format Word.

Orice experiență anterioară în implementarea proiectelor de interes comunitar va constitui un avantaj.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU ONG:
 1. Să fie înregistrat oficial.
 2. Experiență demonstrată de lucru la nivel local cu tinerii de cel puțin 2 ani.
 3. Să dispună de un cont bancar activ.
 4. Să nu aibă datorii la bugetul de stat.
 5. Să dispună de o echipă activă, deschisă să învețe lucruri noi.
RESPONSABILITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI:
 • Urmare a unui curs de formare, fiecare din cele 15 organizații selectate vor crea cîte un grup de inițiativă civică (5-7 tineri) în 2 localități rurale din Republica Moldova. În acest sens, fiecare organizație va fi responsabilă de crearea, instruirea și mentorarea a 2 grupuri de inițiativă din 2 localități.
 • Organizațiile partenere vor conlucra activ cu toți factorii de interes relevanți în scopul împuternicirii tinerilor la nivel local.
 • Organizațiile partenere vor participa la toate cursurile de instruire, întîlniri de evaluare și schimb de experiență (aproximativ 15 pe parcursul celor 20 luni) organizate în cadrul proiectului.
 • Organizațiile partenere vor respecta contractul și planul de activități anual agreat în prealabil.
OPORTUNITĂȚI ÎN CADRUL ACESTUI PROIECT:
 • Participarea gratuită la traininguri de calitate avînd ca rezultat dezvoltarea instituțională a organizației și capacități fortificate în domeniul activității de tineret.
 • Împărtășirea celor mai bune practici de la experți din SUA și Europa.
 • Oportunitate de a gestiona un mini-grant în interesul comunităților de tineri (valoarea grantului este 4000 $).
 • Participarea la cele mai importante evenimente din țară în domeniul activității de tineret.
 • Posibilitatea de a interacționa cu oficiali de stat, decidenți de politici publice și diverși experți din domeniu tineret și dezvoltare rurală.
PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS, VĂ RUGĂM SĂ PREZENTAŢI URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. Scrisoare de motivare, în care să argumentaţi (max. o pagină) motivele dvs. de participare în proiect.
 2. Copia actului de înregistrare care să ateste înregistrarea juridică a organizaţiei.
 3. Formular completat (modelul Anexa 1).
 4. O prezentare succintă generală a activităţilor organizaţiei (materiale relevante: cercetări, strategii, materiale pentru training, buletine informative, broşuri; orice alte materiale informative: articole de ziar, înregistrări audio/video, reportaje foto de la activități, etc.).
 5. Scrisoare de recomandare din partea unui donator sau unui partener local cu care au interacționat.

ONG-urile care au colaborat și/sau colaborează cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM,  Consiliului Național pentru Participare constituie un avantaj.

TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA SOLICITĂRILOR DE PARTENERIAT ESTE VINERI, 31 IANUARIE 2020, ORA 18:00 (ORA LOCALĂ A MOLDOVEI).

Dosarul complet va include următoarele documente:

 1. Formularul completat (Anexa 1).
 2. Scrisoarea de motivare.
 3. Copia actului de înregistrare.
 4. Scrisoare de recomandare.

Dosarul poate fi depus în limba română sau rusă, după dorință fie (a) în format electronic la adresa de email office@iri.md și/sau turcan.iri@gmail.com cu titlu al mesajului Parteneri în proiect_denumirea organizației sau (b) într-un plic sigilat cu mențiunea Parteneri în proiect_denumirea organizației – la următoarea adresă: str. Vasile Alecsandri, nr. 32, of. 3A, mun. Chişinău MD-2012, Republica Moldova.

Pentru orice întrebări sau informație adițională cu privire la procesul de aplicare, vă rugăm să ne contactați prin email office@iri.md și/sau turcan.iri@gmail.com sau la tel. (0 22) 22 24 02.

*Atenție: IRI își rezervă dreptul de a contacta doar organizațiile selectate.

Proiectul „Împuternicirea tinerilor din mediul rural” este implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) în parteneriat cu WSOS Community Action, cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA.

Apeluri de proiecte

Elveția lansează Programul de granturi mici 2019-2022

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC lansează Programul de granturi mici pentru anii 2019-2022 întru susținerea proiectelor inovative în domeniile prioritare pentru relațiile dintre Elveția și Republica Moldova.

În cadrul Programului de granturi mici, finanțarea este acordată în bază de concurs de proiecte. Sunt eligibile organizațiile înregistrate in Republica Moldova. În cadrul acestui program, nu sunt stabilite termene limită de aplicare. Conceptele de proiect vor fi expediate la adresa: chisinau@eda.admin.ch

Pentru informații despre prioritățile programului și procedurile de aplicare, vedeți mai jos Ghidul de aplicare.

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC este o agenție de cooperare internațională din cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe al Elveției. SDC este responsabilă pentru coordonarea asistenței tehnice și a ajutorului umanitar acordate de Confederația Elvețiană. În Republica Moldova, SDC este reprezentată de Biroul de cooperare al Elveției care este și Reprezentanța Ambasadei Elveției în Republica Moldova.

https://www.facebook.com/SwissCooperationMoldova

www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova

Application Guidelines 2019 RO

Application Guidelines 2019 RU

Application Guidelines 2019 EN

https://www.civic.md/grants/46800-elvetia-lanseaza-programul-de-granturi-mici-2019-2022.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+civic%2Fnou+%28CIVIC.MD+DailyAlert%21%29

 

 

 PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ

Tip finanţare: Granturi / Subvenţii

Scopul finanţării: Granturi parţiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de rezilienţă rurală şi creştere economică

Beneficiari eligibili: grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociaţii, cooperative şi alte organizaţii de producători agricoli

Investiţii eligibile: Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor agricole; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar; Construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.

Suma grantului: maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puţin 15%.

Disponibil prin: UCIP-IFAD

Informaţii suplimentare: UCIP-IFAD

Chișinău, Moldova, Bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305

Tel/Fax: + 373 22 21 00 56/ 22 50 46/ 21 05 42  – dl. Victor Rosca

www.ifad.md

Finanțator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Expiră la data: 10/30/2020

Bugetul Total – USD: 3,8 mln

Etapa de dezvoltare a afacerii: extinderea afacerii

 

 

UE – GIZ// Granturi în valoare totală de 750.000 euro pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Dezvoltare Centru

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, în parteneriat cu AO „HABITAT” a lansat Programul de granturi locale în cadrul proiectului „Fii schimbarea: Cetățeni Implicați – Comunități Durabile”. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

Proiectul are drept obiectiv stimularea implicării organizațiilor societății civile în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții publice în următoarele sectoare: aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS), eficiență energetică (EE), probleme de mediu aferente serviciilor locale, ceea ce va conduce la creșterea transparenței și responsabilizarea autorităților publice. În cadrul proiectului, vor fi acordate granturi unui număr de circa 30 de ONG-uri, urmărind stimularea participării active în procesul decizional al autorității publice la nivel local și regional, precum și promovarea ideilor cu privire la dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Grupurile de inițiativă de nivel local sunt încurajate să depună dosarul în parteneriat cu organizațiile înregistrate.

Sunt eligibile proiectele ce urmează a fi implementate în localitățile Regiunii de Dezvoltare Centru: Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni.

Atenție! Municipiul Chișinău nu este parte a Regiunii de Dezvoltare Centru.

 Suma totală a Programului de Granturi Locale pentru Regiunea de Dezvoltare Centru constituie 750.000 euro. Se vor acorda trei tipuri de granturi:

 • Granturi mici până la 10.000 euro;
 • Granturi medii până la 30.000 euro;
 • Granturi mari până la 50.000 euro.

                                                                                                                  

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect31 ianuarie 2020, ora 23:59.

 Pentru OSC-urile care intenționează să participe la Programul de Granturi Locale vor fi organizate Sesiuni de informare, după cum urmează:

 • Vineri, 22 noiembrie 2019, ora 10:00 – mun. Chișinău, str. Tighina 49/3, Summit Events and Conference Center, Sala New York;
 • Miercuri, 27 noiembrie 2019, ora 10:00 – mun. Ungheni, sala de conferințe a Centrului de Informare pentru Cetățeni din mun. Ungheni;
 • Vineri, 29 noiembrie 2019, ora 10:00 – or. Călărași, str. M. Eminescu, 19, Primăria or. Călărași;
 • Miercuri, 4 decembrie 2019, ora 10:00 – mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 28, Consiliul Raional Strășeni;
 • Vineri, 6 decembrie 2019 – or. Criuleni (urmează să revenim cu detalii suplimentare);
 • Luni, 9 decembrie 2019 – or. Șoldănești (urmează să revenim cu detalii suplimentare).

Pentru a participa la Sesiunile de informare, vă rugăm să confirmați prezența la adresa: olga.diaconu@ager.md sau la nr. de telefon.: (+373 22) 853 032, (+373) 68 418 188.

Cheltuielile de transport ale participanților la Sesiunile de informare NU vor fi rambursate.

Mai multe informații privind procedura de depunere a propunerilor de proiect în cadrul Programului de granturi locale vor fi oferite în cadrul Sesiunilor de informare sau accesând paginile: www.eu4civilsociety.md și pe pagina de facebook Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER începând cu 18 noiembrie 2019.