Proiectul USAID a lansat 2 apeluri de granturi:

 1. granturi pentru INOVAȚII ÎN sectorul de PRODUCERE a pomușoarelor
 2. apel de granturi pentru DEZVOLTAREA CLUSTERELOR DE PRODUCERE ȘI MARKETING A POMUȘOARELOR

Informații detaliate despre fiecare apel de granturi sunt disponibile în documentele anexate mai jos:

Proiectul USAID/APM oferă granturi pentru INOVAȚII ÎN sectorul de PRODUCERE a pomușoarelor

Data lansării: 5 decembrie 2019

Data încheierii: 15 ianuarie 2020

Data atelierului informativ: 17 decembrie   2019, orele 11:00

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), lansează un apel pentru finanțare prin grant pentru susținerea activităților de inovare și transfer tehnologic, care vor îmbunătăți practicile de producere în cadrul lanțului valoric al pomușoarelor , în special pentru căpșuni, zmeură și, într-o mai mică măsură, mure.

Pentru pachetul complet al aplicație și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați Google Drive:

https://drive.google.com/open?id=1DyQYe_GJJOQHIMI81GvGLEMPGgwx5Q6F

Proiectul APM este cointeresat în mod specific de următoarele activități: 1) demonstrarea tehnologiilor moderne de cultivare pe substrat a căpșunului; 2) cultivarea soiurilor de perspectivă de zmeur sau mur, prin utilizarea sistemelor inovatoare de suport și/sau protejare; 3) crearea parteneriatelor în sectorul pomușoarelor spre a oferi soluții tehnice pentru producerea și comercializarea fructelor către procesare; 4) producerea ecologică a căpșunelor, zmeurei sau murelor.

Proiectul APM anticipează acordarea a aproximativ 1,400,000 MDL pentru finanțarea activității de grant. Se anticipează că fiecare sumă a grantului poate varia între 260,000 – 440,000 MDL, dar suma finală va depinde de activitățile prezentate în formularul de aplicare a grantului și de negocierea finală.  Contribuția Beneficiarului împreună cu contribuția terților trebuie să reprezinte minim 50% din valoarea activității.

Granturile pot fi solicitate de organizațiile locale, asociațiile din industrie, organizațiile membre (cum ar fi cooperative sau grupuri de producători), furnizorii de servicii comerciale, furnizorii de servicii de extensiune, organizațiile neguvernamentale și companiile private din sectorul comercial de a propune idei privind utilizarea activităților de inovare și transfer de tehnologie pentru a face față provocărilor dificile din sectorul pomușoarelor.

Persoanele interesate pot să se înscrie la atelier informativ privind procedura de aplicare, car va fi organizat la data de 17 decembrie   2019, orele 11:00, la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Pentru a participa la acest atelier confirmați participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de 16 decembrie 2019.

 

 

 

Proiectul USAID/APM lansează un apel de granturi pentru DEZVOLTAREA CLUSTERELOR DE PRODUCERE ȘI MARKETING A POMUȘOARELOR

Data lansării: 5 decembrie 2019

Data încheierii: 15 ianuarie 2020

Data atelierului informativ: 17 decembrie   2019, orele 11:00

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova lansează un apel pentru finanțare prin grant pentru susținerea activităților de inovare integrată – tehnologică, organizațională, financiară și de marketing – care vor facilita crearea și dezvoltarea clusterelor în cadrul lanțului valoric al pomușoarelor din Republica Moldova.

 

Pentru pachetul complet al aplicație și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați Google Drive:  https://drive.google.com/open?id=19_dF12dpMGmon1yF4bKKh7QzQU2Fm1Sf

Experiența altor țări din regiune care au atins performanțe remarcabile în dezvoltarea sectorului pomușoarelor – Polonia, Serbia, Bosnia și Herțegovina – demonstrează că astfel de concentrări geografice (clustere) pot fi catalizatorul dezvoltării pe termen lung a competitivității sectorului. Deoarece în clusterele de pomușoare din Moldova nu sunt dezvoltate, Proiectul USAID/APM face apel către organizațiile locale, asociațiile din sector, organizațiile producătorilor (cum ar fi cooperative sau grupuri de producători), furnizorii de servicii comerciale, furnizorii de servicii de extensiune, organizațiile neguvernamentale și companiile private din sectorul comercial de a propune idei de inovare integrată – tehnologică, organizațională, financiară și de marketing – care vor facilita crearea și dezvoltarea clusterelor în cadrul lanțului valoric al pomușoarelor din Republica Moldova.

Activități ilustrative de realizare a mecanismelor descrise anterior includ:

 • Crearea loturilor demonstrative a tehnologiilor de producere și post-recoltă care pot crește semnificativ competitivitatea fermierilor din zonă;
 • Implicarea experților locali și internaționali în proiectarea, implementarea și monitorizarea parcelelor demonstrative;
 • Organizarea sesiunilor de instruire, ateliere, zile de câmp și conferințe, pentru a partaja experiența acumulată;
 • Implementarea metodelor îmbunătățite de ambalare a pomușoarelor;
 • Activități de promovare a vânzărilor pe piața locală și de export (studii de piață, materiale de promovare, etc.);
 • Activități ce vor stimula consolidarea volumelor de producție (soiuri competitive, calitate uniformă, asigurarea bunelor practici de producție și post-recoltă în comun) cu destinație către export;
 • Alte idei de abordare participativă a provocărilor cu care se confruntă clusterul și demonstrare a soluțiilor către părțile interesate.

Proiectul APM anticipează acordarea în cadrul acestui Apel de finanțare a aproximativ 1,100,000.00 MDL. Se estimează că suma acordată pentru fiecare grant va varia între 250,000.00 și 500,000.00 MDL, dar va depinde de activitățile de grant propuse și negocierea finală. Contribuția Beneficiarului împreună cu contribuția terților trebuie să reprezinte minim 30% din valoarea activității.

Persoanele interesate care au întrebări privind procedura de aplicare se pot înscrie pentru participare la atelierul informativ preconizat pentru 17 decembrie   2019, orele 11:00, la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Pentru participare la atelier expediați numele participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de 16 decembrie 2019.

 

 

USAID/APM acordă granturi pentru producerea materialului săditor de calitate pentru sectorul de producere a pomușoarelor 

Data publicării: 19 noiembrie 2019

Data limită:  25 decembrie 2019  

Data atelierului de informare: 26 noiembrie   2019, orele 11:00

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un apel de finanțare prin granturi pentru a sprijini înființarea unei pepiniere moderne noi sau extinderea și diversificarea activității unei pepiniere existente care va iniția practici de producere a materialului de plantare cu calități superioare  de căpșuni, zmeur și într-o măsură mai mică, mure, în volume optime pentru piața locală și soiuri de perspectivă pentru piața externă, în cadrul lanțului valoric al pomușoarelor.

Pentru pachetul complet al aplicație și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați Google Drive:  https://drive.google.com/open?id=1ou8BLN16BEU7caGmmfpEjf7JeTyuBnIT

Moldova are mai multe avantaje comparative pentru dezvoltarea sectorului de pomușoare, inclusiv condițiile climatice și de creștere adecvate, precum și proximitatea cu țările UE și CSI, unde cererea de pomușoare este sporită. Oportunitățile din acest sector sunt multe și diverse.  Cu toate acestea, există mai multe probleme care trebuie depășite pentru a transforma sectorul de pomușoare din Moldova într-un furnizor care răspunde nevoilor pieței. Una din cele mai importante dintre acestea este lipsa materialului săditor care ar fi:

 • Certificat liber de viruși;
 • Soiuri competitive solicitate de piață  (în special de cumpărători internaționali);
 • Adaptat la condițiile de mediu ale Republicii Moldova.

Aplicațiile de succes vor fi acelea care vor oferi soluții fezabile din punct de vedere tehnic și anume:

 • Producerea materialului de plantare cu calități superioare de căpșun, zmeur și într-o măsură mai mică mur. Activitățile propuse se pot axa pe unul, două sau toate trei culturi, dar nu numai mur;
  • Materialul de plantare trebuie să fie de categorii biologice superioare, conform Normei privind producerea, controlul, certificarea şi comercializarea materialului de înmulțire şi de plantare fructifer; și
  • Materialul de plantare trebuie să fie produs în palete celulare sau ghivece;
 • Vor crește semnificativ volumul materialului de plantare cu calități superioare, pentru ca un număr cât mai mare de producători să-l poată achiziționa;
 • Vor produce soiuri de perspectivă care corespund cerințelor piețelor internaționale;
 • Vor  utiliza tehnologii moderne pentru cultivarea materialului de plantare;
 • Vor asigura ca, costul materialului de plantare să corespundă condițiilor de piață și să fie rentabil din punct de vedere al costului pentru producători comparativ cu cel importat din exterior.

Proiectul APM anticipează acordarea a aproximativ 1,200,000 MDL pentru finanțarea activității de grant. Totuși suma finală va depinde de activitățile prezentate în formularul de solicitare a grantului și poate fi mai mică sau mai mare decât suma indicată mai sus. În scopul demonstrării angajamentului față de activitate, este necesară o contribuție din partea solicitantului a cel puțin 30% din valoarea totală a activității. APM nu va contribui cu mai mult de 70% din valoarea activității.

Pentru a răspunde la întrebările privind procedura de aplicare Proiectul USAID/APM va organiza un atelier informativ pe data de 26 noiembrie  2019, orele 11:00 la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Solicitanții interesați care îndeplinesc cerințele de eligibilitate definite în Secțiunea IV de mai jos și care ar vrea să participe la acest atelier sunt rugați să confirme participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de 25 noiembrie 2019.

 

 

 

 

Proiectul USAID/APM lansează un apel de granturi pentru a stimula extinderea suprafețelor irigate

 Data publicării: 30 octombrie 2019

Data limită:  11 decembrie 2019

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un nou apel de grant pentru a stimula utilizarea și/sau extinderea suprafețelor irigate din cadrul zonelor cu sisteme centralizate de irigare, reabilitate în cadrul Programului Compact. Totodată, granturile acordate urmează să contribuie la diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor prestate de Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) și la creșterea calității și productivității produselor cultivate cu utilizarea irigării.

Proiectul APM anticipează acordarea în cadrul acestui apel de grant aproximativ 1,400,000 MDL. Valoarea unui grant poate varia între 300,000-700,000 MDL, dar suma finală va depinde de activitățile prezentate în cererea de solicitare a grantului și de negocierea finală, de aceea poate fi mai mică sau mai mare decât suma specificată mai sus.

Activitățile care pot fi incluse în solicitarea de grant ar putea fi, dar nu se limitează la:

 • Programe de instruire și asistență tehnică pentru producătorii agricoli din zonele cu sisteme centralizate de irigare privind tehnicile și tehnologiile de irigare;
 • Activități generatoare de venituri pentru AUAI (de exemplu, închirierea de echipamente pentru membri);
 • Înființarea plantațiilor agricole de valoare înaltă pe terenuri consolidate (pomușoare, sere, livezi, pepiniere) care necesită irigare;
 • Achiziționarea și instalarea sistemelor de irigare pentru utilizarea acestora de către membrii AUAI, de asemenea, pentru utilizarea acestora în scop de demonstrare;
 • Diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite membrilor;
 • Stabilirea parteneriatelor cu furnizorii de inputuri sau cu prestatorii de servicii de instruire pentru a încuraja adoptarea sporită a practicilor strategice de irigare;
 • Inițiativele „Femei și apă” care angajează femeile să înceapă o afacere în agricultură sau să-și extindă activitatea de producere în zonele cu sisteme centralizate de irigare cu utilizarea tehnologiilor de irigare;
 • Loturi demonstrative și programe de instruire privind sistemele de irigare pentru culturile agricole de valoare înaltă;
 • Implementarea tehnologiilor moderne ce asigură calitatea producției agricole irigate (sisteme anti-îngheț, anti-grindină, stații meteo etc.) pe teren consolidat, cu angajamentul de a achiziționa apă pentru irigare de la AUAI;
 • Alte activități relevante care vor duce la diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite membrilor, eficientizarea serviciilor, atragerea membrilor noi și/sau consolidarea producției, care vor duce la utilizarea pe scară largă a apei pentru irigare în zonele cu sisteme centralizate de irigare reabilitate.

 

Finanațarea prin granturi poate fi solicitată de AUAI, cooperative, grupurile de producători, producătorii și proprietarii de terenuri din zonele cu sisteme centralizate de irigare rehabilitate.

Totodată, solicitanții de granturi urmează să vină și cu propria contribuție de cel puțin:

 • 20% din valoarea totală a activității pentru organizațiile non-profit și
 • 50% din valoarea totală a activității pentru organizațiile comerciale.

 

Mai multe informații despre acest apel de granturi sunt disponibile pe următorul link https://drive.google.com/drive/folders/11hUMXBZ1CdnRFS5msQCE8Vkge-hQM21f

 

Apeluri de proiecte

Elveția lansează Programul de granturi mici 2019-2022

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC lansează Programul de granturi mici pentru anii 2019-2022 întru susținerea proiectelor inovative în domeniile prioritare pentru relațiile dintre Elveția și Republica Moldova.

În cadrul Programului de granturi mici, finanțarea este acordată în bază de concurs de proiecte. Sunt eligibile organizațiile înregistrate in Republica Moldova. În cadrul acestui program, nu sunt stabilite termene limită de aplicare. Conceptele de proiect vor fi expediate la adresa: chisinau@eda.admin.ch

Pentru informații despre prioritățile programului și procedurile de aplicare, vedeți mai jos Ghidul de aplicare.

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC este o agenție de cooperare internațională din cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe al Elveției. SDC este responsabilă pentru coordonarea asistenței tehnice și a ajutorului umanitar acordate de Confederația Elvețiană. În Republica Moldova, SDC este reprezentată de Biroul de cooperare al Elveției care este și Reprezentanța Ambasadei Elveției în Republica Moldova.

https://www.facebook.com/SwissCooperationMoldova

www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova

Application Guidelines 2019 RO

Application Guidelines 2019 RU

Application Guidelines 2019 EN

https://www.civic.md/grants/46800-elvetia-lanseaza-programul-de-granturi-mici-2019-2022.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+civic%2Fnou+%28CIVIC.MD+DailyAlert%21%29

 

 

 

 

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova acceptă cereri de grant pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor, strugurilor de masă, pomușoarelor și mierii de albini

Data publicării inițiale a Apelului pentru finanțare: 16 octombrie 2018

Data revizuirii Apelului de  finanțare: 3 aprilie 2019

Data limită revizuită: Dosarele de aplicare pot fi depuse oricînd, dar nu mai tîrziu de 15 octombrie 2019 (sau pînă la epuizarea fondurilor).

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), implementat de către Chemonics International Inc., prin intermediul Fondului de Inovații și Transfer Tehnologic în Agricultură (AITTF),  acceptă cereri de grant pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor, strugurilor de masă, pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure) și mierii de albini care vor contribui la identificarea și accesul la noile piețe de desfacere și/sau vor crea noi oportunități pe piețele de desfacere deja existente.

Pentru a se asigura că potențialii solicitanți au la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a completa cu succes dosarul de aplicare, proiectul va organiza un atelier informativ la data de 11 aprilie 2019, ora 11.00,  la sediul APM: str. Alexei Mateevici 87, Chișinău.  Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare. Solicitanții interesați care doresc să participe la atelierul informativ trebuie să confirme participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de pînă la data de 10 aprilie 2019.

Activități  în cadrul acestui Apel

Activitățile propuse în cadrul acestui Apel de finanțare trebuie să fie orientate spre piață, durabile, ușor reproduse, și capabile să genereze schimbări în întregul sector sau lanț valoric, spre deosebire de activitățile care ar avantaja economic doar un singur beneficiar.  De exemplu, solicitanții sunt încurajați să aplice în cadrul unui parteneriat cu alte entități, sau pot propune modalități de a demonstra activitatea, astfel încît alte organizații similare, să poată studia, iar ulterior adopta modelul respectiv.

Toate activitățile trebuie clar să demonstreze cum vor facilita accesul și vînzările pe noile piețe de desfacere. Solicitanții sunt încurajați să propună idei inovatoare care corespund obiectivelor APM și scopului acestui Apel de finanțare.

Activități posibile în cadrul acestui Apel, dar care nu se limitează la ele, sunt:

 • Promovarea produselor din sectorul agricol performant în cadrul rețelelor comerciale/ campanii internaționale de promovare prin intermediul organizațiilor de membri precum asociațiile, grupurile de producători, cooperative, sau grupuri de export (formale sau informale);
 • Îmbunătățirea ambalajului și/sau etichetelor;
 • Cercetări de marketing (consultanți internaționali pentru analiza datelor etc.);
 • Activități legate de branding /identitatea organizației;
 • Instrumente de marketing/promovare (broșuri, prezentări, cataloage, imagini);
 • Promovarea și comercializarea produsului;
 • Expoziții internaționale/Tîrguri;
 • Misiuni comerciale/ evenimente de stabilire a contactelor în format B2B /Misiuni comerciale ale cumpărătorilor;
 • Livrări de probă către noile piețe de desfacere;
 • Certificarea conformității cerințelor internaționale;
 • Importul și adaptarea/adoptarea instrumentelor și/sau proceselor care duc la creșterea competitivității produselor exportate;
 • Angajarea unui reprezentant/agent de comerț/vînzări pe o piață strategică prioritară pentru Moldova.

Entitățile eligibile pot aplica dacă reprezintă companii din sectorul alimentar care produc, procesează, colectează, depozitează, și/sau distribuie struguri de masă, fructe (mere și fructe sîmburoase), pomușoare (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure)  și miere. Aceste entități pot include, dar nu se limitează la:

 • Întreprinderi agricole și cooperative;
 • Rețele/grupuri de producători și asociații;
 • Consolidatori, procesatori și exportatori;
 • Alte companii și/sau grupuri de afaceri.

Acordarea finanțării în cadrul acestui Apel va fi condiționată de o contribuție din partea solicitantului de cel puțin 30% din valoarea totală a activității, și care poate fi în natură sau monetară.

Pentru pachetul de aplicare COMPLET și anunțul integral accesațurmătorul link.

 

 PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ

Tip finanţare: Granturi / Subvenţii

Scopul finanţării: Granturi parţiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de rezilienţă rurală şi creştere economică

Beneficiari eligibili: grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociaţii, cooperative şi alte organizaţii de producători agricoli

Investiţii eligibile: Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor agricole; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar; Construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.

Suma grantului: maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puţin 15%.

Disponibil prin: UCIP-IFAD

Informaţii suplimentare: UCIP-IFAD

Chișinău, Moldova, Bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305

Tel/Fax: + 373 22 21 00 56/ 22 50 46/ 21 05 42  – dl. Victor Rosca

www.ifad.md

Finanțator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Expiră la data: 10/30/2020

Bugetul Total – USD: 3,8 mln

Etapa de dezvoltare a afacerii: extinderea afacerii

 

 

UE – GIZ// Granturi în valoare totală de 750.000 euro pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Dezvoltare Centru

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, în parteneriat cu AO „HABITAT” a lansat Programul de granturi locale în cadrul proiectului „Fii schimbarea: Cetățeni Implicați – Comunități Durabile”. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

Proiectul are drept obiectiv stimularea implicării organizațiilor societății civile în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții publice în următoarele sectoare: aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS), eficiență energetică (EE), probleme de mediu aferente serviciilor locale, ceea ce va conduce la creșterea transparenței și responsabilizarea autorităților publice. În cadrul proiectului, vor fi acordate granturi unui număr de circa 30 de ONG-uri, urmărind stimularea participării active în procesul decizional al autorității publice la nivel local și regional, precum și promovarea ideilor cu privire la dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Grupurile de inițiativă de nivel local sunt încurajate să depună dosarul în parteneriat cu organizațiile înregistrate.

Sunt eligibile proiectele ce urmează a fi implementate în localitățile Regiunii de Dezvoltare Centru: Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni.

Atenție! Municipiul Chișinău nu este parte a Regiunii de Dezvoltare Centru.

 Suma totală a Programului de Granturi Locale pentru Regiunea de Dezvoltare Centru constituie 750.000 euro. Se vor acorda trei tipuri de granturi:

 • Granturi mici până la 10.000 euro;
 • Granturi medii până la 30.000 euro;
 • Granturi mari până la 50.000 euro.

                                                                                                                  

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect31 ianuarie 2020, ora 23:59.

 Pentru OSC-urile care intenționează să participe la Programul de Granturi Locale vor fi organizate Sesiuni de informare, după cum urmează:

 • Vineri, 22 noiembrie 2019, ora 10:00 – mun. Chișinău, str. Tighina 49/3, Summit Events and Conference Center, Sala New York;
 • Miercuri, 27 noiembrie 2019, ora 10:00 – mun. Ungheni, sala de conferințe a Centrului de Informare pentru Cetățeni din mun. Ungheni;
 • Vineri, 29 noiembrie 2019, ora 10:00 – or. Călărași, str. M. Eminescu, 19, Primăria or. Călărași;
 • Miercuri, 4 decembrie 2019, ora 10:00 – mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 28, Consiliul Raional Strășeni;
 • Vineri, 6 decembrie 2019 – or. Criuleni (urmează să revenim cu detalii suplimentare);
 • Luni, 9 decembrie 2019 – or. Șoldănești (urmează să revenim cu detalii suplimentare).

Pentru a participa la Sesiunile de informare, vă rugăm să confirmați prezența la adresa: olga.diaconu@ager.md sau la nr. de telefon.: (+373 22) 853 032, (+373) 68 418 188.

Cheltuielile de transport ale participanților la Sesiunile de informare NU vor fi rambursate.

Mai multe informații privind procedura de depunere a propunerilor de proiect în cadrul Programului de granturi locale vor fi oferite în cadrul Sesiunilor de informare sau accesând paginile: www.eu4civilsociety.md și pe pagina de facebook Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER începând cu 18 noiembrie 2019.