• ODIMM lansează un nou Apel de granturi în cadrul Programului “Start pentru Tineri”.

Antreprenorii care au absolvit Etapa a II-a a Programului sunt îndemnați să aplice la etapa de finanțare.

❗️ Perioada depunerii aplicațiilor: 19.07.2021 – 19.08.2021, ora 17:00

✔ Valoarea maximă a grantului este de 180 mii lei;

✔ Contribuția proprie este de minim 20%;

✔ Banii se oferă pentru echipamente, mașini, utilaje, instalații de lucru, aparate și instalații de măsură, control și reglare, tehnică de calcul;

✔ până la 30% pentru active nemateriale: softuri, francize, obținerea certificatelor de calitate.

❗️ La Concurs pot aplica tinerii cu vârsta între 18-35 de ani, care au absolvit Etapa a II-a a Programului și dețin o companie nou-înregistrată pe piață (mai puțin de 2 ani).

Depunerea proiectelor investiționale este în regim online: https://bit.ly/3rrxucX

Detalii despre Concurs: https://bit.ly/2VYOFHh

Pentru mai multe informații:

☎️ 022 21 15 73

📧 start_tineri@odimm.md

 

 

 

 

Apeluri de proiect

 

Concurs pentru selectarea beneficiarilor de granturi la finanțarea investiților pentru crearea centrelor de procesare a produselor agricole în cadrul grupurilor de producători

UCIP IFAD anunță lansarea celui de-al doilea APEL pentru selectarea beneficiarilor de granturi la finanțarea investiților pentru crearea centrelor de procesare a produselor agricole în cadrul grupurilor de producători.

Pentru a dezvolta cooperarea grupurilor de producători formate în cadrul asociațiilor pe produs partenere la implementarea PRR, și/sau constituite ca cooperative de producție / de întreprinzător, UCIP IFAD lansează prezentul concurs de Granturi pentru crearea centrelor de procesare/colectare/stocare a produselor agricole sau alte facilități care vor aduce o valoare adăugată produsului, în cadrul grupurilor de producători pentru următoarele lanțuri valorice; producerea laptelui, struguri de masă, ovine și caprine, plante aromatice și medicinale, pomușoare, miere de albini.

Beneficiarii grantului

Pentru a beneficia de suport investițional în cadrul PRR, grupul de producători (denumit grup client), cu excepția cooperativelor, va identifica un membru lider, agent economic, care va fi beneficiar direct al suportului investițional și va declara în scris intenția de a participa, din numele grupului, la concursul de granturi și de a crea, în beneficiul membrilor, un centru de procesare/colectare/stocare ce va genera valoare adăugată produselor acestora.

Notă: Grup de producători, este grupul format în cadrul asociațiilor pe produs (în baza unui contract de societate civilă (cu excepția cooperativelor), în conformitate cu art. 1926 din Codul civil, fiind constituit din producători agricoli, membri ai asociației de profil (minimum 5 persoane fizice sau juridice), care au drept scop crearea valorii adăugate produselor obținute de membrii grupului.

Membrii grupului și membru lider al grupului de producători vor semna un contract de asociere (contract de societate civilă – model) în care vor fi stipulate în detalii relațiile de colaborare dintre liderul grupului de producători (beneficiarul direct al grantului) și membrii grupului (beneficiari finali ai investiției), drepturile şi obligațiile fiecărui participant; repartizarea câștigului şi a pierderilor între participanți, etc..

Pentru a asigura că drepturile și beneficiile membrilor grupului sunt respectate și conforme condițiilor stabilite în cadrul Proiectului, UCIP IFAD va aviza contractul de asociere.

Cooperativele de producători fiind deja o formă de organizare a producătorilor, cu statut de persoană juridică, pot aplica direct la suportul investițional.

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor:

 1. este înregistrat ca subiect ai activității de antreprenor, sub orice formă organizatorico-juridică și dispune de toate licențele și aprobările necesare pentru activitățile sale;
 2. activitatea întreprinderii se desfășoară în mediul rural, conform certificatelor de înregistrare a entității și conform cerințelor autorităților fiscale de stat;
 3. activitatea este bazată pe proprietatea privată, fondatorii și administratorul fiind cetățeni ai R. M.;
 4. menține evidența contabilă, perfectează și prezintă în modul stabilit rapoartele financiare standard;
 5. activitatea întreprinderii respectă politica statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale;
 6. are semnat (contract de societate civilă) cu minimum 5 persoane fizice sau juridice, membri ai grupului de producători (aceștia totodată fiind și membri ai asociației de produs), și se obligă să achiziționeze/procure de la membrii grupului cel puțin 50% din volumul total al producției achiziționate/procurate și/sau să livreze /presteze cel puțin 50% din volumul total al producției /serviciilor membrilor grupului, pe o perioada de cel puțin 3 ani de la darea în exploatare a obiectului investiției finanțate.
 7. Administratorul are experiența managerială și de administrare a afacerii min. 1 an(conform CV).

Nu sunt eligibili pentru finanțarea entități care:

 1. sunt înregistrate în orașele Chișinău și Bălți
 2. sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte procese juridice similare;
 3. au datorii privind impozitele și taxele către bugetului public de stat;
 4. sunt societăți mixte cu investiții străine.

Valoarea grantului

Suma maximă a grantului va fi de, echivalentul în lei a max. 25.000 USD și va constitui maxim 40% din valoarea investiției. Beneficiarul (solicitantul de grant) va contribui cu minim 60% din valoarea investiției, exprimată în mijloace bănești (surse proprii  sau credite).

Atunci când valoarea investiției va depăși suma grantului și a contribuției proprii, investițiile pot fi susținute paralel prin finanțarea din linii de credit și facilități de garantare existente pentru ÎMM-uri.

Investiții eligibile

Proiectul va finanța:

 1. investițiile direct legate de activitatea grupului de producători/ cooperativei de producători din Lanțul Valoric susținut de UCIP IFAD, a cărui membru este solicitantul.
 2. investițiile pentru crearea sau modernizarea centrelor de procesare/colectare/stocare sau a altor unități, care vor duce la dezvoltarea Lanțului Valoric susținut în cadrul PRR și vor aduce o valoare adăugată produselor;
 3. echipamentele și utilajele necesare pentru crearea sau modernizarea centrelor de procesare /colectare /stocare, cum ar fi: unitățile de colectare /procesare /uscare /spălare /sortare /calibrare /ambalare /etichetare, unele echipamente frigorifice (echipamente de răcire profundă, compresoare), echipamentele de inspecție a calității produselor, etc.
 4. toate bunurile procurate ce fac obiect al investiției finanțate vor fi noi, procurate de la furnizori/companii specializate și însoțite de documente justificative ce demonstrează procurarea acestora.

Grantul NU poate fi folosit în următoarele scopuri:

 1. pentru procurarea echipamentelor/ utilajelor de mâna a doua;
 2. pentru plata de orice taxe sau impozite, asigurări, servicii;
 3. procurarea sau arenda pământului și a imobilului existent de producere/păstrare;
 4. completarea capitalului circulant;
 5. plata TVA;
 6. achitarea serviciilor aferente investiției;
 7. cheltuieli de transport, montare, asigurare etc.

Detaliile privind Procedura de aplicare și metoda de evaluare a cererilor de finanțare le găsiţi accesând:

 www.ucipifad.md/granturi/

APEL II: Concurs pentru selectarea beneficiarilor de granturi la finanțarea investiților pentru crearea centrelor de procesare a produselor agricole în cadrul grupurilor de producători

Vor fi aprobate pentru finanțate cererile care au acumulat cel mai mare scor, clasificate în ordine descrescătoare, până la valorificarea completă a sumei prevăzute în planul de lucru și bugetul anual.

Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se va depune la biroul UCIP IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1304.

Termenul limită de depunere a cererilor: extins până la 30.06.2021 ora 16:00.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: office@ucipifad.md

 

Selectare a 3 instituții în vederea creării Centrelor Regionale de Excelență în domeniul Educației Antreprenoriale

 

Junior Achievement Moldova, cu susținerea oferită de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) anunță un CONCURS de selectare a 3 instituții din centrul, nordul și sudul Republicii Moldova în vederea creării Centrelor Regionale de Excelență în domeniul Educației Antreprenoriale.

Concursul de selectare a instituțiilor se desfășoară în cadrul Programului “Susținerea Educației antreprenoriale în Europa și Eurasia” implementat în Republica Moldova de Junior Achievement Moldova, cu susținerea oferită de USAID si în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Programul are drept scop dezvoltarea abilităților tinerilor și stimularea activității antreprenoriale în Republica Moldova.

Ce vor oferi Centrele Regionale de Excelență în domeniul Educației Antreprenoriale?

Prin introducerea acestei abordări regionale:

 • un număr mai mare de tineri vor avea acces de a participa la diferite competiții/evenimente care vor reuni elevii din școlile din fiecare regiune, cum ar fi: Innovation Camps, Forumuri, Profesioniști și Debutanți, Ziua Antreprenoriatului, Olimpiada Zonală la Economie, etc.;
 • cadrele didactice vor avea oportunitatea de a se întruni în diferite ședințe, evenimente care vor spori gradul de competitivitate în domeniul educației economico-antreprenoriale;
 • instituțiile/organizațiile de la nivel local vor avea mai multe posibilități de realizare a inițiativelor care vor susține implicarea tinerilor în activități economico-antreprenoriale;
 • instituțiile de învățământ vor contribui la consolidarea relației dintre ei și mediul de afaceri (companii private), mediul asociativ și instituțiile publice.

În acest context, anunțăm CONCURS pentru selectarea a 3 institutii în centrul, nordul și sudul țării (licee de circumscripție, biblioteci, universități, etc), care doresc să găzduiască un „Centru de Excelență” și care vor contribui la realizarea scopului propus.

Care este sprijinul de care vor beneficia instituțiile/organizațiile partenere care vor găzdui Centrul de Excelență?

 1. Fiecare spațiu va fi dotat cu echipament în valoare medie de $10,000 USD (din setul: laptopuri, climatizatoare/aer condiționat, aparat de fotografiat + card de memorie, imprimante / scaner / fax + cerneală, proiector, ecran de proiecție, răcitor de apă + clapete pentru apă, microfon + stație de amplificare, tablă, scaune / pufi, mese) în funcție de necesitatea fiecăruia în parte.
 2. Dotarea cu resurse didactice (caiete pentru elevi, ghiduri pentru profesori, manuale, etc.) necesare pentru organizarea activităților ce ține de dezvoltarea abilităților economico-antreprenoriale.
 3. Cadrele didactice din instituțiile partenere vor beneficia de instruire și ghidare pe o perioadă de minim 5 ani de zile.
 4. Adolescenții/tinerii vor beneficia de instruiri non formale, oportunități de a experimenta prin participarea la diferite activități de a dezvolta și pune în practică diverse idei de afaceri. Pe toată perioada programului tinerii vor fi ghidați și susținuți de o echipă profesionistă și mentori experimentați.
 5. Sprijin coordonatorului Centrului de Excelență în organizarea și desfășurarea evenimentelor regioanle de genul: Innovation Camps, Forumuri, Profesioniști și Debutanți, Ziua Antreprenoriatului, Olimpiada Zonală la Economie, etc. Cheltuielile legate de organizarea acestora în mare parte vor fi acoperite de către JA Moldova împreună cu mediul de afaceri și donatorii, pe parcursul unei perioade de minim 5 ani de zile.
 6. Sprijin pentru managerii instituțiilor/organizațiilor în dezvoltarea de parteneriate cu sectorul privat/public și comunitatea în general, pentru asigurarea durabilității Centrului de Excelență în vederea dezvoltării abilităților economico-antreprenoriale ale tinerilor prin participarea la diferite evenimente regionale, naționale și europene.

Criterii de eligibilitate ale instituției/organizației care dorește să găzduiască un Centru de Excelență:

 1. Deschiderea și angajamentul instituției/organizației de a se implica activ în toate activitățile Centrului de Excelență pe o durată minimă de 5 ani.
 1. Existența unui spațiu pentru găzduirea Centrului de Excelență. Cerințe minime pentru spațiu: sală luminoasă, încălzită, cu o suprafață de minim 80-90 m2, accesibilă pentru adolescenți/tineri, inclusiv persoane cu nevoi speciale. Spațiul trebuie să fie reparat și pregătit pentru amenajare.
 1. Disponibilitatea cadrelor didactice de a participa la instruiri și de a realiza activități de predare a disciplinelor ce tin de domeniul educației economice și antreprenoriale, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
 1. Disponibilitatea cadrelor didactice de a manifesta inițiativă în preluarea rolulului de Ambasadori ai programelor susținute de JA Moldova pentru a încuraja tinerii să aleagă instruirile în domenii de dezvoltare a abilităților economico-antreprenoriale și digitale, etc.
 1. Experiența institutională în implementarea programelor JA Moldova sau a altor activități în domeniul de antreprenoriat și/sau economic reprezintă un avantaj.
 1. Colaborarea insituției cu programe naționale, precum Clasa Viitorului și/sau Tekwill sau un alt proiect de dezvoltare digitală, reprezintă un avantaj.


Pentru participare la CONCURS, vă rugăm să completați
Formularul de Aplicare care este atașat https://bit.ly/3eePP6W

Evaluarea dosarelor va fi realizată în baza criteriilor de eligibilitate enumerate mai sus și a motivației instituției de implicare în program și asigurare a durabilității „Centrului de Excelență”.

Dosarul pentru participare la CONCURS se va expedia în format electronic, la adresa de email: jamoldova@gmail.com cu mențiunea ”Aplicare_Concursul Centrelor Regionale de Excelență”.
Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Pentru detalii adiționale apelați-ne la nr. de tel. 079537745.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este: 11 mai 2021.

Notă: Doar instituțiile selectate vor fi contactate.

 

 

APEL

de selectare al Asociațiilor de Băștinași (AdB) – beneficiare ale

programului de granturi Accelerator AdB 1+1 2021

în cadrul proiectului PNUD ‘Migrație și Dezvoltare Locală’ 2019-2022

 

Context:

Obiectivul Proiectului Programului Națiunilor Unite ”Migrație și Dezvoltare Locală II” (PNUD MiDL) este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin încurajarea implicării economice a Diasporei în procesul de revitalizare economică a localităților de baștină.

Experiența acumulată de PNUD în perioada 2015-2018, indică faptul că până la 1/3 din migranți și gospodăriile lor au contribuit la proiecte de dezvoltare locală și au intenții serioase de a continua să contribuie la astfel de proiecte în viitor. Acesta este rezultatul unei intervenții de amploare realizate cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, implementate de PNUD la nivel local în 38 de comunități, în care peste 10 000 de migranți au contribuit la 55 de proiecte de dezvoltare economică și dezvoltare a serviciilor locale în comunitățile lor de baștină, care au produs un impact pozitiv asupra a peste 300.000 de persoane.

Toate aceste proiecte au fost co-finanțate și co-implementate în parteneriat de autoritățile publice locale și migranți și cu participarea activă a Asociațiilor de Băștinași (AdB). La etapa actuală există deja peste 38 de AdB-uri funcționale în Republica Moldova dezvoltate în cadrul fazei I a PNUD/MiDL și alte 101 intervenții în baza modelului replicat, cu sprijinul Congresul Autorităților Publice Locale (CALM), care folosesc aceeași metodologie și model.

Proiectul PNUD/MiDL își  propune în continuare în faza a doua să susțină crearea și dezvoltarea capacităților AdB care să vină în sprijinul autorităților publice locale (APL) pentru dezvoltarea locală cu participarea migranților din localitate.

Asociațiile de Băștinași care corespund criteriilor de mai jos, sunt invitate să aplice pentru a beneficia de suport sub forma de asistență tehnică și financiară (finanțare de până la $10 000), în vederea implementării unor proiecte și inițiative mici locale comune, cu un accent sporit pe implicarea diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare.

 

Procesul și termenul de aplicare:

 

PNUD/MiDL lansează un  apel de propuneri de proiecte pentru selectarea AdB – beneficiare, care vor primi asistență tehnică și financiară (co-finanțare de până la $10 000 în baza formulei 1+1), în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare locală, cu un accent sporit pe implicarea diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare și co-finanțare 1+1, unde suma grantului oferit de PNUD AdB va fi echivalentă cu contribuțiile colectate din diasporă, prin mijloace online și offline și contribuții locale.

 

Dosarul de aplicare trebuie transmis în format electronic la următoarea adresă de e-mail: victoria.ivancioglo@undp.org  cu următorul text în titlul mesajului: „ Concurs de Granturi  AdB Accelerator 1+1” până la 17 martie 2021, orele 17.00.

 

Dosarul de aplicare:

Dosarul de aplicare în cadrul concursului va include:

 1. Formularul tipizat de aplicare completat – Anexa 1
 2. Bugetul proiectului completat – Anexa 1a
 3. Angajament de participare la Program – Anexa 2
 4. Dovada prioritizării ideii de proiect cu participarea comunității și a băștinașilor stabiliți în afara localității;
 5. Copia certificatului de înregistrare și a statutului a AdB;
 6. Scrisoare/acord de parteneriat semnat de APL care confirmă susținerea în implementarea proiectului- Anexa 3
 7. Angajament de colectare de fonduri – Anexa 4

 

 

Criteriile de eligibilitate a AdB  Accelerator 1+1:

 

Vor fi invitate să aplice Asociații Obștești înregistrate la nivel local sau național care au drept scop coopereze cu autoritatea publică locală si atragerea băștinașilor/migranților în dezvoltarea localității lor de origine din Moldova. Aplicarea în cadrul concursului va fi organizată în baza unui formular tipizat, la care se va anexa dovada desfășurării etapei de prioritizarea a ideii proiectului cu implicarea băștinașilor și comunității locale. Toate aplicațiile primite vor fi evaluate de o comisie formată în cadrul Proiectului PNUD/MiDL. Rezultatele competiției vor fi aprobate de către Consiliul de Coordonare al Proiectului.

 

Notă: AdB care au beneficiat de suport financiar în cadrul programului Accelerator AdB proiectul PNUD/MiDL sau Programul Guvernamental DAR 1+3 (2020) nu sunt eligibile de a beneficia de finanțare.

Criterii de eligibilitate:

 

ü Asociație de Băștinași (forma juridică-organizatorică de Asociații Obștești) înregistrată, care are drept scop cooperarea cu autoritatea publică locală și atragerea băștinașilor/migranților în dezvoltarea localității lor de origine din Moldova.

ü Ideea de proiect să fie prioritizată participativ, inclusiv cu participarea băștinașilor/migranților

ü Susținere din partea APL confirmată prin scrisoare.

ü Consiliul de Administrare al Asociație este funcțional.

ü Asigurarea co-finanțării în baza formulei 1+1, confirmată printr-o scrisoare de angajament

ü Asociația este prezentă în mediul online – administrează pagina sa pe rețelele de socializare

ü Experiență de minim 12 luni de activitate (dovedită) în desfășurarea activităților locale

ü Experiență de gestionare a minim 1 proiect de Asociație în comun cu APL și băștinașii cu suportul unui donator (confirmată prin copie contract de grant).

 

Criterii de evaluare:

 

ü Parteneriat activ cu APL privind în implementarea inițiativelor locale.

ü Existența unei comunități active a migranților și membrilor AdB deja antrenată în activități de sprijinire a localității de baștină.

ü Antrenarea membrilor AdB junior/tinerilor din localitate și tineri băștinași în activitățile proiectului.

ü Activități de consolidare a echipei AdB și de  comunicare cu băștinașii și de promovare a proiectului eficient incluse în proiect.

ü Suport comprehensiv din partea Diasporei în realizarea proiectului descris în mod clar și detaliat.

ü Caracterul inovativ și originalitatea ideii de proiect.

ü Existența unei  viziuni pe termen lung care să conducă la crearea unui parteneriat durabil al administrației publice locale, al membrilor comunităților și al localnicilor care locuiesc în străinătate, facilitat de AdB.

 

Toate detaliile necesare privind procesul de selectare sunt prezentate în Instrucţiunile de aplicare anexate mai jos.

 

Informații suplimentare:

Informații suplimentare pot fi obținute, contactând persoana de referință din cadrul proiectului MiDL:

Victoria Ivancioglo, victoria.ivancioglo@undp.org, 060907790

 

Întrebările referitoare la acest concurs de granturi pot fi direcționate la adresa de e-mail  cu subiectul „Întrebări Concurs de Granturi Accelerator AdB 1+1”, până la data de 15.03.2021.

APEL

de selectare al Asociațiilor de Băștinași (AdB) – beneficiare ale

programului de granturi Incubator 2021

în cadrul proiectului PNUD ‘Migrație și Dezvoltare Locală’ 2019-2022

 

Context:

Obiectivul Proiectului Programului Națiunilor Unite ”Migrație și Dezvoltare Locală II” (PNUD MiDL) este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin încurajarea implicării economice a Diasporei în procesul de revitalizare economică a localităților de baștină.

Experiența acumulată de PNUD în perioada 2015-2018, indică faptul că până la 1/3 din migranți și gospodăriile lor au contribuit la proiecte de dezvoltare locală și au intenții serioase de a continua să contribuie la astfel de proiecte în viitor. Acesta este rezultatul unei intervenții de amploare realizate cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, implementate de PNUD la nivel local în 38 de comunități, în care peste 10 000 de migranți au contribuit la 55 de proiecte de dezvoltare economică și dezvoltare a serviciilor locale în comunitățile lor de baștină, care au produs un impact pozitiv asupra a peste 300.000 de persoane.

Toate aceste proiecte au fost co-finanțate și co-implementate în parteneriat de autoritățile publice locale și migranți și cu participarea activă a Asociațiilor de Băștinași (AdB). La etapa actuală există deja peste 38 de AdB-uri funcționale în Republica Moldova dezvoltate în cadrul fazei I a PNUD/MiDL și alte 101 intervenții în baza modelului replicat, cu sprijinul Congresul Autorităților Publice Locale (CALM), care folosesc aceeași metodologie și model.

Proiectul PNUD/MiDL își  propune în continuare în faza a doua să susțină crearea și dezvoltarea capacităților AdB care să vină în sprijinul autorităților publice locale (APL) pentru dezvoltarea locală cu participarea migranților din localitate.

Asociațiile de Băștinași care corespund criteriilor de mai jos, sunt invitate să aplice pentru a beneficia de suport sub forma de asistență tehnică și financiară (finanțare de până la $1,000), în vederea implementării unor proiecte și inițiative mici locale comune, cu un accent sporit pe implicarea diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare.

 

Procesul și termenul de aplicare:

 

PNUD/MiDL lansează un  apel de propuneri de proiecte pentru selectarea AdB înregistrate sau în proces de înregistrare, care vor primi asistență tehnică și financiară (finanțare în valoare de pînă la 1000 USD), în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare locală, cu un accent sporit pe implicarea Diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare.

Dosarul de aplicare trebuie transmis în format electronic la următoarea adresă de

e-mail: victoria.ivancioglo@undp.org  cu următorul text în titlul mesajului: „Concurs de Granturi  AdB Incubator” până la 17 martie 2021, orele 17.00.

 

Dosarul de aplicare:

Dosarul de aplicare în cadrul concursului va include:

 1. Formularul tipizat de aplicare completat – Anexa 1
 2. Bugetul proiectului – Anexa 1a
 3. Angajament de participare la Program – Anexa 2
 4. Dovada prioritizării ideii de proiect cu participarea localnicilor și a diasporei stabiliți în afara localității;
 5. Copia certificatului de înregistrare și a statutului AdB;
 6. Scrisoare/acord de parteneriat semnat de APL care confirmă susținerea în implementarea proiectului – Anexa 3

 

Criteriile de eligibilitate a AdB  Incubator:

 

Vor fi invitate să aplice grupuri de inițiativă locale ori Asociații Obștești nou create sau în proces de creare care au drept scop cooperarea cu autoritatea publică locală și atragerea băștinașilor/migranților în dezvoltarea localității lor de origine din Moldova.

Aplicația în cadrul concursului va fi organizată în baza unui formular tipizat, la care se va anexa dovada desfășurării etapei de prioritizarea a ideii proiectului cu implicarea băștinașilor și comunității locale.

 

Notă: Asociațiile de Băștinași care au beneficiat anterior de suport financiar în cadrul Programului de Granturi Incubator al proiectului PNUD/MiDL II nu sunt eligibile de a beneficia de finanțare.

 

Criterii de eligibilitate:

 

ü Grupuri de inițiativă locale sau Asociații Obștești nou create sau în proces de creare care au drept scop cooperarea cu autoritatea publică locală și atragerea băștinașilor/migranților în dezvoltarea localității lor de origine din Moldova.

Nota: grupurile de inițiativă și Asociațiile în proces de înregistrare trebuie să se înregistreze în caz de selectare, până la etapa semnării contractului de grant.

ü Ideea de proiect să fie prioritizată participativ, inclusiv cu participarea băștinașilor/migranților.

ü Susținere din partea APL confirmată prin scrisoare.

ü Grupul de inițiativă/Asociația este prezentă în mediul online – administrează pagina sa pe rețelele de socializare.

ü Asigurare co-finanțare de minim 10 % din partea APL, comunitate locală, Diaspora etc.

Criterii de evaluare:

 

ü Implicarea și activism a membrilor AdB (cel puțin o activitate locală organizată de grupul de inițiaitvă).

ü Activități de consolidare a echipei și de comunicare cu membri AdB incluse în proiect și reprezentativitatea băștinașilor în echipa AdB (migranți interni, externi).

ü Intenție pro-activă de implicare a băștinașilor/ migranților în activități de sprijinire a localității de baștină

ü Parteneriat activ cu APL și descrierea în mod clar și explicit a suportului băștinașilor în implementarea inițiativei locale.

ü Activități de comunicare eficientă de promovare a proiectului și transparenței fondurilor utilizate.

ü Existența unei  viziuni pe termen lung care să conducă la crearea unui parteneriat durabil al administrației publice locale, al membrilor comunităților și al localnicilor care locuiesc în afara localității, facilitat de AdB.

 

Aplicațiile care vor îndeplini criteriile minime de eligibilitate vor fi evaluate de echipa proiectului PNUD/MiDL. Lista finală a AdB beneficiare va fi aprobată de către Consiliul Coordonator al Proiectului.

 

Informații suplimentare:

Toate detaliile necesare privind procesul de selectare sunt prezentate în Instrucţiunile de aplicare anexate mai jos.

Informații suplimentare pot fi obținute, contactând persoana de referință din cadrul proiectului PNUD/MiDL:

 

Întrebările referitoare la acest concurs de granturi pot fi direcționate la adresa de e-mail victoria.ivancioglo@undp.org  cu subiectul „Întrebări Concurs de Granturi AdB Incubator”, pâna la data de 15.03.2021.

 

CALL FOR APPLICATIONS: EXPORT MISSION – un nou program de export în identificarea noilor parteneri de afaceri străini pentru antreprenorii locali

Agenția de Investiții din Republica Moldova, în colaborare cu Banca Mondială, anunță un nou Program cu genericul „Export Mission”,  în vederea sporirii și diversificării exporturilor din sectoarele-cheie ale Republicii Moldova.

Programul prevede identificarea partenerilor de afaceri relevanți pe piețele-țintă: România, Germania, Țările Baltice, și organizarea sesiunilor bilaterale (B2B) individuale pentru contractarea livrărilor.

Misiunile de afaceri se vor organiza pe sectoare, după cum urmează:

 • Fructe proaspete și procesate – Germania, Țările Baltice
 • Electronică, mașini, echipamente și utilaje – România, Germania
 • Fabricarea de mobilă – România, Germania

Tot ceea ce trebuie să facă antreprenorul local, este să completeze Formularul de participare până la data de 12 februarie, accesând linkul – https://tinyurl.com/y66wlxmd și să respecte o serie de criterii de selecție care pot fi accesate aici – Regulament.

În concurs vor fi selectate doar 30 de companii, câte 10 per fiecare sector stabilit, care vor beneficia de două misiuni de afaceri, pe  două piețe de export diferite.

Etapele programului:

 1. Apel de Aplicare: 27 Ianuarie- 12 Februarie 2021
 2. Selectarea a 10 companii beneficiare: 15-19 februarie 2021
 3. Elaborarea materialelor promoționale de prezentare a companiilor și a misiunii: 22-26 Februarie 2021
 4. Identificarea personalizată a clienților în cele două piețe conform profilului fiecărui beneficiar și contactarea acestora:  martie-aprilie 2021
 5. Participarea la misiuni de afaceri (fizic/on-line în dependență de situația pandemică): România și Țările Baltice – aprilie 2021 și Germania – aprilie-mai 2021

 

 

ERIM anunță apel de depunere a cererilor în vederea obținerii granturilor pentru implementarea campaniilor și acțiunilor de advocacy

DESPRE NOI

“Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile” este un proiect regional implementat de ERIM (anterior IREX Europe) și finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul își propune să consolideze organizațiile societății civile și să îmbunătățească capacitatea lor operațională și organizațională, inclusiv prin evaluarea organizațională, instruirea internă și oferirea de granturi mici.

 

DESPRE OPORTUNITATE

Suntem în căutarea unor OSC-uri și organizații locale mici și mijlocii care doresc să implementeze o campanie sau acțiuni de advocacy.

Exemple de campanii / acțiuni de advocacy pot include dar nu se limitează la:

 • campanie mediatică orientată spre sporirea implicării cetățenilor/elor în promovarea și susținerea unei cauze (spre exemplu, campanii de sensibilizare asupra violenței împotriva femeilor, drepturilor comunității LGBTQ+, crizei ecologice, educației inclusive, etc.);
 • acțiuni de advocacy ce vizează colaborarea cu factorii de decizie pentru soluționarea unei probleme specifice (spre exemplu, acțiuni de advocacy pentru adoptarea unei politici publice, îmbunătățirea legislației, implementarea bugetării sensibile la gen la nivel local, etc.).

OSC-urile selectate vor beneficia de un grant de până la 7.500 de Euro pentru a finanța realizarea campaniei sau pentru a beneficia de instruire și alt suport necesar pentru implementarea acesteia. Totodată, OSC-urile vor putea beneficia de sprijin și consiliere din partea unui/ei expert/e în media și campanii.

 

DESPRE TINE 

Suntem în căutarea unor OSC-uri care:

 • doresc să organizeze o campanie / activități de advocacy pentru promovarea și susținerea unei cauze sociale sau ecologice;
 • prezintă un plan coerent și clar de desfășurare a activităților;
 • descriu în mod clar impactul și rezultatul așteptat ca urmare a implementării acțiunilor / campaniei;
 • au potențialul de a contribui la sustenabilitatea activităților și eforturilor întreprinse chiar și după implementarea grantului.

OSC-urile sunt eligibile să aplice în mod individual sau în parteneriat cu alte organizații.

Se va acorda prioritate cererilor parvenite de la organizațiile care nu au beneficiat anterior de sprijinul nostru. Cererile parvenite din afara Chișinăului sunt încurajate și binevenite.

Cererile de la organizațiile politice sau religioase nu vor fi luate în considerare.

Campaniile / activitățile de advocacy pot fi desfășurate până în mai 2022.

CUM SĂ APLICI

Cererile pot fi depuse până la 14 martie 2021, ora 23:59 (fusul orar al Republicii Moldova), în română, rusă sau engleză, la următoarea adresă de e-mail: moldova-csocd@erim.ngo cu subiectul “Concurs granturi – campanii și advocacy”.

Cererile incomplete sau trimise după data limită nu vor fi admise.

Toți solicitanții și toate solicitantele vor primi un e-mail cu rezultatele finale ale selecției.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

 • formularul de aplicare completat ce poate fi descărcat accesând următoarele link-uri: RO, RU, EN;
 • certificatul de înregistrare pentru OSC-uri.

NB: Formularul de aplicare trebuie să fie descărcat în laptopul dvs. pentru a-l putea edita. Nu este posibilă completarea formularului online.

 

ÎNTREBĂRI ȘI CLARIFICĂRI

Pentru mai multe detalii cu privire la această oportunitate, puteți descărca ghidul solicitantului / solicitantei accesând următoarele link-uri: RO, RU.

Dacă în urma consultării ghidului, doriți să aflați mai multe informații, întrebările pot fi adresate prin e-mail cu cel mult 10 zile până la expirarea termenului de depunere a cererilor la următoarea adresă: moldova-csocd@erim.ngo cu subiectul “Întrebări – campanii și advocacy”.

 

SESIUNE DE INFORMARE

ERIM va organiza o sesiune de informare pentru persoanele interesate în data de 18 februarie 2021, ora 11:00 (fusul orar al Republicii Moldova). Întâlnirea va avea loc online prin intermediul platformei www.jitsi.org. Pentru a participa, accesați linkul https://meet.jit.si/SesiuneInformare_ERIM. Conexiunea va începe cu 10 minute înainte de ora ședinței, la ora 10.50. În cazul în care nu ați reușit să vă conectați, vă rugăm să ne informați prin e-mail: moldova-csocd@erim.ngo

 

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a dat start înscrierilor pentru Programul de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2021

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Programul de Granturi mici, ediția 2021, care este dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova.

Cine poate aplica?

La concurs pot participa organizaţiile nonguvernamentale din Republica Moldova, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi regional. Sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile, care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20% din valoarea totală a proiectului, care poate fi atît de natură financiară, cît și de natură nonfinanciară (resurse umane, resurse materiale etc.).
Priorităţile programului de granturi pentru anul 2021
Programul de granturi mici se acordă pentru diverse proiecte în domeniul îmbătrânirii active, cu scopul promovării participării vârstnicilor, în conformitate cu obiectivele Planului de acţiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1147 din 20.12.2017.

În cadrul Programului Granturi mici pentru anul 2021 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la promovarea îmbătrânirii active în baza următoarelor priorităţi:
– elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii;
– oferirea de suport metodologic autorităţilor administraţiei publice locale și grupelor de inițiativă a vârstnicilor pentru acordarea susţinerii persoanelor în etate în situaţii excepţionale, inclusiv în contextul pandemiei de COVID -19;
– crearea şi extinderea organizaţiilor de suport reciproc al vârstnicilor la nivel local, cu respectarea prevederilor şi măsurilor stabilite de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, precum şi recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
– implicarea vârstnicilor în activităţi de voluntariat şi dialog intergeneraţional cu respectarea prevederilor şi măsurilor stabilite de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, precum şi recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
– crearea serviciilor pentru îmbătrânire activă şi sănătoasă.

Criterii de selectare

Toate proiectele care au îndeplinit criteriile de solicitare a finanţării, vor fi evaluate de către Comisia de examinare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi mici, iar în urma obţinerii unui aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va încheia un contract de finanţare cu aplicantul, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr. 8 din 19 ianuarie 2021.
La selectarea proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:
• Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite;
• Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori;
• Obiective clar definite, specifice, măsurabile – SMART;
• Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;
• Buget estimat în concordanţă cu activităţile planificate;
• Capacitatea de a atrage resurse suplimentare;
• Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
• Consistenţa acţiunilor de promovare;
• Durabilitatea proiectului;
• Capacitatea de realizare și experiența organizației.

Valoarea grantului oferit

Pentru finanțarea Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2021, din bugetul de stat este alocată suma de 400 mii lei. Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 7 luni.

Procesul de aplicare

Dosarul poate fi depus până la data de 26 martie 2021, ora 16.00, la Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri, nr. 2, biroul 119 pe suport de hartie sau expediat online la adresa de e-mail olga.gotmaniuc@msmps.gov.md.
Dosarul depus trebuie să includă:
a) Formularul de solicitare a finanţării (anexa nr.1);
b) Bugetul detaliat al programului/proiectului;
c) CV-ul organizației;
d) CV-ul coordonatorului de proiect;
e) Declaraţia de imparţialitate (anexa nr.2);
f) Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz;
g) Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20% din valoarea totală a proiectului;
h) Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
i) Alte documente considerate relevante.

Regulamentul Programului de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active îl găsiți aici:

https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/ministerul-sanatatii-muncii-si-protectiei-sociale-a-dat-start-inscrierilor-pentru-programul-de-granturi-mici-in-domeniul-imbatranirii-active-editia-2021/

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 022 268 857 / 022 268 875/ 068173151 sau la adresa de email: olga.gotmaniuc@msmps.gov.md.

 

Program de granturi pentru Cultură, Mass Media, Educație, Spiritualitate și Societate Civilă

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, denumit în continuare DRRM, sprijină cetățenii din Republica Moldova prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal. Finanţările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanțare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit condiţiile cumulative prevăzute de Ghid.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă permanent începând cu data de 27 martie 2020. Pentru proiectele derulate în anul 2020, cererile de finanțare se transmit cel târziu până la data de 10 noiembrie 2020.

PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚIA CU REPUBLICA MOLDOVA

 1. Cultură -„Constantin Brâncuşi”- păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice românești din Republica Moldova, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi Republica Moldova.
 2. Mass-media -„Mihai Eminescu”– păstrarea şi afirmarea identităţii culturale românești a cetățenilor din Republica Moldova, promovarea României şi a valorilor româneşti în Republica Moldova, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din Republica Moldova.

III. Educaţie -„Nicolae Iorga”– păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a cetățenilor din Republica Moldova şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în Republica Moldova.

 1. Spiritualitate şi tradiţie -„Andrei Şaguna”– păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase românești din Republica Moldova.
 2. Societatea civilă – „Dimitrie Gusti”- sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în Republica Moldova. Domeniile prioritare în anul 2020 sunt Educație, Cultură și Mass Media. Sunt încurajate proiectele derulate în parteneriat (ONG-uri, grupuri de acțiune locală, instituții locale, etc.)

ELIGIBILITATE

Eligibilitatea solicitantului

Pot obține finanţare nerambursabilă:

 • asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale din țară și din afara frontierelor României;
 • persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din țară și din afara frontierelor Românie care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul cetățenilor din Republica Moldova.

Nu pot beneficia de finanțare nerambursabilă acordată de DRRM, solicitanții aflați în una dintre situațiile de mai jos:

 • desfășoară sau au desfășurat, sub orice formă, activități împotriva statului român, a intereselor acestuia și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
 • desfășoară sau au desfășurat, sub orice formă, acțiuni de defăimare la adresa statului român, a românilor și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
 • nu respectă prevederile Codului deontologic al jurnalistului, elaborat de Convenția Organizațiilor de Media;
 • se află în incapacitate de plată;
 • au plăţi sau conturi blocate în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive;
 • nu și-au îndeplinit obligaţiile din contractele de finanţare anterioare și au fost declarați neeligibili de către finanțator;
 • au prezentat declaraţii false cu privire la situaţia economică;
 • fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, nu pot obține finanțare nerambursabilă persoanele fizice neautorizate.

Eligibilitatea proiectului:

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al solicitantului;
 • implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese, așa cum este definit de Glosarul de termeni (Anexa nr. 12);
 • să nu urmărească obţinerea de profit, cu excepția publicaţiilor, posturilor de televiziune, posturilor de radio, editurilor, studiourilor de producţie, care desfășoară programe, proiecte sau acţiuni pentru cetățenii din Republica Moldova.

Descarcati Ghidul de Finantare pentru mai multe detalii

Documentar 2020 DRRM

Documentele în format word necesare pentru solicitarea de finantare (anexe extrase din documentar):

 

Elveția lansează Programul de granturi mici 2019-2022

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC lansează Programul de granturi mici pentru anii 2019-2022 întru susținerea proiectelor inovative în domeniile prioritare pentru relațiile dintre Elveția și Republica Moldova.

În cadrul Programului de granturi mici, finanțarea este acordată în bază de concurs de proiecte. Sunt eligibile organizațiile înregistrate in Republica Moldova. În cadrul acestui program, nu sunt stabilite termene limită de aplicare. Conceptele de proiect vor fi expediate la adresa: chisinau@eda.admin.ch

Pentru informații despre prioritățile programului și procedurile de aplicare, vedeți mai jos Ghidul de aplicare.

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC este o agenție de cooperare internațională din cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe al Elveției. SDC este responsabilă pentru coordonarea asistenței tehnice și a ajutorului umanitar acordate de Confederația Elvețiană. În Republica Moldova, SDC este reprezentată de Biroul de cooperare al Elveției care este și Reprezentanța Ambasadei Elveției în Republica Moldova.

https://www.facebook.com/SwissCooperationMoldova

www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova

Application Guidelines 2019 RO

Application Guidelines 2019 RU

Application Guidelines 2019 EN

https://www.civic.md/grants/46800-elvetia-lanseaza-programul-de-granturi-mici-2019-2022.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+civic%2Fnou+%28CIVIC.MD+DailyAlert%21%29

 PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ

Tip finanţare: Granturi / Subvenţii

Scopul finanţării: Granturi parţiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de rezilienţă rurală şi creştere economică

Beneficiari eligibili: grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociaţii, cooperative şi alte organizaţii de producători agricoli

Investiţii eligibile: Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor agricole; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar; Construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.

Suma grantului: maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puţin 15%.

Disponibil prin: UCIP-IFAD

Informaţii suplimentare: UCIP-IFAD

Chișinău, Moldova, Bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305

Tel/Fax: + 373 22 21 00 56/ 22 50 46/ 21 05 42  – dl. Victor Rosca

www.ifad.md

Finanțator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Expiră la data: 10/30/2020

Bugetul Total – USD: 3,8 mln

Etapa de dezvoltare a afacerii: extinderea afacerii