Apeluri de proiecte – principalele caracteristici

Primele apeluri de proiecte în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020 sunt planificate pentru al II-lea semestru al anului 2017. Ulterior lansării apelurilor, vor fi organizate sesiuni de informare şi training în aria programului (în România și Republica Moldova). Vă invităm să urmăriţi site-ul programului pentru informaţii actualizate şi calendarul evenimentelor.

Tipuri de proiecte: În cadrul Programului vor putea primi finanţare proiecte hard sau soft. Cele două tipuri de proiecte vor fi selectate în cadrul unor apeluri separate.

Proiectele de tip hard includ o componentă de infrastructură în valoare de minim 1 milion euro,
Proiectele de tip soft nu îşi propun realizarea unei infrastructuri sau includ o componentă de infrastructură având o valoare mai mică de 1 milion euro.

Cofinanțare: Organizaţiile beneficiare vor cofinanţa proiectul cu minimum 11,11% din valoarea grantului acordat. Nu există o limită maxima a cofinanţării asigurate de beneficiari.

Lansarea primului apel de propuneri de proiecte – proiecte HARD

Programul Operational Comun Romania–Republica Moldova 2014-2020 lanseaza primul apel de propuneri de proiecte.

Apelul va fi deschis proiectelor HARD (proiecte a caror componenta de infrastructura depaseste 1 000 000 euro).
Alocarea financiara totala disponibila pentru acest apel este 32 500 000 euro.

Pentru mai multe informatii, va rugăm sa consultati sectiunea Apeluri deschise.

Apelul va fi închis in data de 7 mai 2018, ora 16.00.

Persoanele interesate pot adresa intrebari Secretariatului Tehnic Comun (STC) pana cel mai tarziu 16 aprilie 2018, utilizand urmatoarele date de contact:
Secretariatul Tehnic Comun: helpdesk@brctiasi.ro

Evenimente de informare si sesiuni de instruire pentru potentialii aplicanti vor fi organizate in ambele tari. Calendarul evenimentelor va fi disponibil pe website, in timp util.

Lansarea celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte – proiecte SOFT

Programul Operational Comun Romania– Republica Moldova 2014-2020 lanseaza cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte.

Apelul va fi deschis proiectelor SOFT (proiecte care nu includ o componenta de infrastructura sau a caror componenta de infrastructura are o valoare mai mica de 1 000 000 euro).
Alocarea financiara totala disponibila pentru acest apel este 16 102 160 euro.

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati sectiunea Apeluri deschise.

Apelul va inchis in data de 7 mai 2018, ora 16.00.

Persoanele interesate pot adresa intrebari Secretariatului Tehnic Comun (STC) pana cel mai tarziu 16 aprilie 2018, utilizand următoarele date de contact:
Secretariatul Tehnic Comun: helpdesk@brctiasi.ro

Evenimente de informare si sesiuni de instruire pentru potentialii aplicanți vor fi organizate in ambele tari. Calendarul evenimentelor va fi disponibil pe website, in timp util.

Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri ,CEDA, cu suportul financiar al Fundaţia Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) lansează Programul de Granturi pentru absolvenții Instituțiilor de Învățământ Profesional Tehnic. Mai multe detalii le găsiți aici:

http://www.civic.md/grants/37774-centrul-pentru-educatie-antreprenoriala-si-asistenta-in-afaceri-cu-suportul-financiar-al-fundatia-servicii-de-dezvoltare-din-liechtenstein-lanseaza-programul-de-granturi-pentru-absolventii-institutiilor-de-invatamant-profesional-tehnic.html

Aplicări deschise pentru programul ”Social Entrepreneurship – Make it Matter”  – detalii vezi aici:

http://www.civic.md/evenimente/37326-aplicari-deschise-pentru-programul-social-entrepreneurship-make-it-matter.html

Programul National Femei in Afaceri, cu inregistrarea online pe site-ul www.odimm.md Programul este destinat femeilor care doresc sa deschida o afacere sau deja o au. Programul cuprinde etapa I – instruire de 3 ori a cite 2 zile, concurs de idei de afaceri cu o cofinantare de pina la 8 mii euro pentru incepatoare si 70 mii euro cele cu experienta. Mai multe detalii le gasiti aici http://www.productungheni.md/2017/04/20/termenul-de-inscriere-in-programul-pilot-femei-in-afaceri-a-fost-prelungit-peste-350-de-femei-s-au-inregistrat-deja/ si aici https://odimm.md/femeiinafaceri


Programul National PARE 1+1, cu inregistrarea online pe site-ul www.odimm.md , este destinat migrantilor sau rudelor de gradul I care doresc sa dezvolte o afacere. Co-finantarea din partea statului, de pina la 200 mii lei. Etapa I – instruiri de 10 zile consecutive in mun. Chisinau, cu acoperirea de 50 % de cost – 600 lei. Etapa II – concursul propriu-zis cu acordare de granturi. Mai multe detalii  https://odimm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=68&lang=ro . In anul 2016 6 agenti economici din raion au beneficiat de grant din partea acestui program.


 Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor. Mentionam ca acest program a fost extins si in 2017, si virsta aplicantilor a fost majorata pina la 35 ani. I etapa e instruire de 10 zile consecutive in mun. Ungheni. II etapa este acordarea creditelor preferentiale de pina la 300 mii lei, dintre care 40% reprezinta grant nerambursabil. Inscrierea la cursuri are loc la Sectia Economie si Reforme la tel 023626435 si 023623054. In acest an, primele cursuri vor avea loc orientativ in luna iunie-iulie. Mai multe detalii despre program https://odimm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=71


IFAD pentru tinerii antreprenori, are 3 componente care pot fi accesate pe parcursul anului 2017. Mai multe detalii http://www.ifad.md/services/granturi/grant_tineri_antreprenori/


IFAD grant pentru dezvoltarea infrastructurii publice cu caracter economic, cu o finantare de pina la 200 mii USD. In anul 2017, acest tip de proiect va fi implementat in com. Sculeni. Termenul de aplicare pentru apelul din acest an: 28 aprilie 2017. Mai multe detalii http://www.ifad.md/services/granturi/granturi_infrastructura/

 

Ambasada Republicii Slovace la Chișinău, anunță un apel de propuneri a granturilor mici pentru anul 2017

http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=2944&t=/Noutati/Ambasada-Republicii-Slovace-la-Chiinau-anunta-un-apel-de-propuneri-a-granturilor-mici-pentru-anul-2017

Programul Operațional Comun ENI CBC Bazinul Mării Negre 2014-2020

Unitatea de Implementare a programelor IFAD in Rep. Moldova a anuntat informatie la granturile disponibile pentru tinerii antreprenori care doresc să inițieze sau să dezvolte o afacere în domeniul agriculturii.

Accesul la resursele financiare al tinerilor antreprenori, deseori foarte limitat, fac imposibilă uneori achiziția tehnicii performante de prelucrare a solului.La moment, in cadrul Programului IFAD VI, sub-componenta „Finanțarea tinerilor antreprenori” sunt disponibile două tipuri de granturi accesibile pentru efectuarea investițiilor in procurarea tehnicii agricole:

  1. Credite cu porțiune de grant în sumă de 700 000 mdl – acordate prin intermediul băncilor comerciale partenere http://www.ifad.md/services/credits/creditare_TA/
  2. Granturi post-investiționale, acordate de către UCIP-IFAD pentru rambursarea cheltuielilor suportate in urma investiției efectuate (pentru activitatea de producere a culturilor de câmp  – investițiile eligibile sunt doar procurarea utilajului no-till și mini till)  http://www.ifad.md/files/filemanager/file/Achizitii/granturi_tineri_value_chain.pdf
Condiția obligatorie pentru obținerea acestor granturi este ca tânărul antreprenor sa fie înregistrat sub orice formă organizatorico-juridică și să aibă cel puțin un an de activitate.
Valoarea maximă a granturilor pentru ambele tipuri de granturi este 280 000 mdl.Pentru detalii, Vă rugăm să ne contactați sau să accesați pagina: http://www.ifad.md/services/granturi/grant_tineri_antreprenori/
Imprastietor
Kverneland HL
info
Semanatoarea
Kverneland Optima
info

 PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ

Tip finanţare: Granturi / Subvenţii

Scopul finanţării: Granturi parţiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de rezilienţă rurală şi creştere economică

Beneficiari eligibili: grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociaţii, cooperative şi alte organizaţii de producători agricoli

Investiţii eligibile: Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor agricole; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar; Construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.

Suma grantului: maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puţin 15%.

Disponibil prin: UCIP-IFAD

Informaţii suplimentare: UCIP-IFAD

Chișinău, Moldova, Bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305

Tel/Fax: + 373 22 21 00 56/ 22 50 46/ 21 05 42  – dl. Victor Rosca

www.ifad.md

Finanțator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Expiră la data: 10/30/2020

Bugetul Total – USD: 3,8 mln

Etapa de dezvoltare a afacerii: extinderea afacerii