• Proiectul:  PLANUL REGIONAL DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI UNGHENI

Materialele cu privire la rezultatul studiilor de fundamentare tehnico-economice a PAT raionului Ungheni.

Proiectanți  – IHS România și Grupul de Consultanță și Dezvoltare Europolis International.

Finanțator : Programul  ”EU4Moldova: regiuni cheie”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol harta digitală

Consultă – harta

 

 

Articol COVID-19

 

 

Planul local de acțiune în domeniul efecienței energetice pentru anii 2019-2021

Proiectul ”Apeductul de grup Pîrlița-Chirileni-Bușila„ finanțat de ADR

Proiectul  ”Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L 392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca”, finanțat de FNRD

Raport de identificare a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni

Raport de analiza a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni

Raport de autoevaluare a capabilitatii de management al riscurilor pe raionul Ungheni

Raport de evaluare unitara a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni

Proiectul ”Crearea Parteneriatului Public-Privat în domeniul producerii și livrării agentului termic pe baza de biomasă”