Proiectul bugetului raional pe anul 2017 este elaborat conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a actelor normative.

Veniturile bugetului raional se constituie din impozite, taxe, transferuri şi alte venituri prevăzute de legislaţie.

Pentru anul 2017 impozitul pe venitul persoanelor fizice conform normativelor de defalcări în  bugetul raional  constituie 14485,2 mii lei. La repartizarea impozitul pe venitul persoanelor fizice între bugetele locale de nivelul întîi, bugetele   locale de nivelul al doilea şi bugetul de stat, veniturile bugetului raional constituie defalcări în mărime de 25% din suma totală.

Taxa pentru apă a fost estimată în baza calculelor  prezentate de către: ÎM,,Apă Canal”, SA,,Ungheni Vin”.

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior a fost estimată în baza calculelor prezentate de ÎS “Silva- Centrul”.

Calculul cuantumului Taxei  pentru folosirea  drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pe anul 2017 s-a efectuat în baza prevederilor Titlului IX a Codului fiscal “Taxele rutiere”. Volumul defalcărilor va constitui 8000,0 mii lei pentru anul bugetar 2017.

Transferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetul raional constituie 27986,9 mii lei.

Sumele transferurilor cu destinaţie generală de  la  bugetul  de  stat  sunt  calculate pe bază de formulă, distinctă pentru fiecare UAT de nivelul întîi şi nivelul al doilea, pe baza datelor din ultimul an pentru care există execuţie bugetară definitivă .

Fondul de echilibrare a bugetului naţional  este repartizat în funcţie de numărul populaţiei şi suprafaţa UAT II , ce constituie  în cazul raionului Ungheni respectiv 106746 locuitori şi 1,1 mii km2 sau 108262 ha .

Transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat se alocă bugetului raional în sumă de 158421,1 mii lei, pentru finanţarea învăţămîntului preşcolar, primar, gimnazial, liceal, şcoli sportive, asigurarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor şi pentru cheltuielile pentru plăţile sociale.

Transferurile de la fondul republican de susţinere a populaţiei pentru anul 2017 este planificat în volum de 3245,4 mii lei.

Competenţele în efectuarea cheltuielilor bugetului raional pe domenii de activitate sunt delimitate prin legislaţia privind administraţia publică locală şi descentralizarea administrativă.

Resursele financiare disponibile sunt direcţionate la programe de importanţă vitală, proiecte de infrastructură majore , asigurarea funcţionalităţii instituţiilor publice.

Cheltuielile bugetului sunt în  dependenţă directă de suma veniturilor obţinute pe  parcurs..

Cheltuielile bugetului raional  pe anul 2017 pe  toate componentele se estimează, la general în sumă de 219948,8 mii lei, inclusiv pe domenii.

Integral proiectul  bugetul raional 2017 îl puteţi accesa în rubrica proiecte de decizii.

Aşteptăm propunerile cititorilor privind elaborarea bugetului pentru anul 2017 pe adresa electronică contact@crungheni.md.

Totodată, Consiliul raional Ungheni organizează Audieri publice privind elaborarea proiectului bugetului raional pe anul 2017, care se vor desfăşura pe data de 23 noiembrie, ora 10:00, la sediul Consiliului raional, str. Naţională 11, sala de şedinţe.