Past Competitions
Title: ESA & JPHS/2024_Program de suport financiar pentru tranziția la energia verde a femeilor cu activități economice în agricultură.
Reg. no.: EoI24/02842
Launch date: 21 Март 2024, 13:42 (GMT+2:00)
Deadline: 15 Апрель 2024, 23:59 (GMT+2:00)
Procurement method: Expression of Interest
Category & Sub-category: Services;Agricultural Mgmt Services
Overview:
Proiectul comun al PNUD și FAO „Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice, climatice și energetice” va susține femeile care practică activități economice agricole din 16 raioane ale țării să implementeze soluții de tranziție la energie regenerabilă și să aplice tehnologii eficiente din punct de vedere energetic, prin acordarea de asistență financiară nerambursabilă.
În total, 75 de proiecte de sporire a rezilienței energetice vor fi susținute de PNUD Moldova cu sprijinul financiar al Elveției și Japoniei:
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va finanța prin intermediul PNUD 45 de propuneri de proiecte: 30 cu valoare de până la 6.000 de dolari americani depuse de femeile care practică activitatea agricolă la nivel de gospodărie casnică și 15 în sumă de până la 18.000 de dolari depuse de deținătoarele de întreprinderi agricole mici și mijlocii.
Guvernul Japoniei va susține prin PNUD 30 de proiecte: 20 în valoare de până la 5.000 de dolari americani depuse de producătoarele agricole casnice și 10 în valoare de până la 10.000 de dolari depuse de producătoarele agricole mici și mijlocii.
Suportul va fi oferit pentru activități precum instalarea panourilor fotovoltaice și a utilajelor pentru producerea biogazului, montarea pompelor de căldură, a cazanelor pe biomasă, pentru diverse măsuri de eficiență energetică în cadrul depozitelor și a încăperilor utilizate în procesul de producere, dar și pentru alte acțiuni care contribuie la creșterea autonomiei energetice a întreprinderilor agricole micro, mici și mijlocii conduse de femei.
Finanțarea oferită de PNUD va putea fi folosită, în funcție de tipul activităților generatoare de venituri planificate, pentru procurare lucrări și/sau bunuri/utilaje/echipamente, precum și pentru procurarea de servicii de asistență tehnică specializată.
La concursul de proiecte sunt invitate să participe femeile și antreprenoarele din raioanele Telenești, Ungheni, Șoldănești, Hîncești, Sîngerei, Briceni, Orhei, Strășeni, Criuleni, Dubăsari, Florești, Rezina, Cantemir, Căușeni, Cahul, Taraclia, care practică activități economice agricole la nivel de gospodărie casnică, gestionează gospodării țărănești, întreprinderi individuale, SRL-uri, asociații de întreprinzători și care pot contribui cu minim 20 la sută din suma solicitată în propunerea de proiect.
Suportul, în valoare totală de aproximativ 650.000 de dolari, oferit în formă de echipamente și/sau servicii vine să completeze efortul de consolidare a capacităților femeilor în domeniul practicilor agricole sustenabile și al eficienței energetice integrate. În perioada martie – aprilie 2024 vor fi organizate 10 sesiuni de informare despre măsurile de eficiență energetică, activitățile prietenoase mediului și aplicarea acestora în agricultură pentru aproximativ 350 de persoane din 16 raioane.
Oferirea asistenței pentru tranziția la energia verde a activităților agricole gestionate de femei face parte din proiectul comun al PNUD și FAO „Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice, climatice și energetice” susținut financiar de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și proiectul „Răspunsul multidimensional la provocările emergente în materie de securitate umană” finanțat de Guvernul Japoniei.
DESPRE PROIECT
Proiectul comun al PNUD și FAO „Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice, climatice și energetice” a fost lansat în august 2022 și are o durată până în decembrie 2024. Obiectivul principal este de a îmbunătăți securitatea alimentară a țării și abordarea impactului regional a crizei socio-economice curente cauzată de războiul din Ucraina prin acordarea suportului femeilor, care practică activități economice în agricultură din 16 raioane ale Republicii Moldova.
Proiectul va încuraja femeile antreprenoare să implementeze soluții de tranziție la energie regenerabilă și să aplice tehnologii eficiente din punct de vedere energetic. Proiectul va oferi, prin intermediul PNUD, suport financiar nerambursabil pentru implementarea inițiativelor de tranziție la energia verde a femeilor cu activități economice în agricultură. Pe lângă acest suport, femeile antreprenoare vor beneficia și de un program complex de consolidare a capacităților. Această măsură va sprijini redresarea socio-economică pe termen lung, securitatea energetică și tranziția energetică a întreprinderilor conduse de femei din zonele rurale.
Până la încheierea proiectului, se așteaptă ca 105 întreprinderi micro, mici și mijlocii conduse de femei să beneficieze de implementarea tehnologiilor verzi și eficiente energetic, 350 persoane să fie informate privind măsurile de eficiență energetică și practici prietenoase mediului, 180 femei să fie instruite în practicile de agricultură conservative și sustenabilă, 1000 persoane interesate de domeniul agricol să-și sporească capacitățile de a dezvolta activități generatoare de venituri cu aspecte durabile și ecologice integrate.
CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU FEMEILE CE PRACTICĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ AGRICOLĂ LA NIVEL DE GOSPODĂRIE CASNICĂ:
În competiție vor fi admise propunerile de proiect care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
Pentru aplicantele la concursul de proiecte finanțate de Guvernul Japoniei:
Femeie care practică activitate economică agricolă la nivel de gospodărie casnică sau producătoare agricolă micro – entitate juridica cu statut de gospodărie țărănească, întreprindere individuală sau SRL condusă de femeie – care practică activitate agricolă la nivel de gospodărie casnică.
Aplicanta este localizată cu activitatea agricolă în unul din raioanele țintă ale Proiectului (Telenești, Ungheni, Șoldănești, Hâncești, Sângerei, Briceni, Orhei, Strășeni, Criuleni, Dubăsari, Florești, Rezina, Cantemir, Căușeni, Cahul, Taraclia).
Proiectul prezentat se încadrează în domeniile de activitate eligibile conform Ghidului de aplicare.
În cazul în care fermiera este înregistrată ca producătoare agricolă micro cu formă juridică – gospodărie țărănească, întreprindere individuală sau SRL – să întrunească condiția că compania aplicantă nu are restanțe la bugetul public.
Aplicanta confirmă disponibilitatea de a contribui cu contribuție financiară pentru implementarea proiectului finanțat cu sprijinul oferit de PNUD Moldova prin proiectele sale.
Acordul persoanei aplicante privind diseminarea rezultatelor proiectului implementat cu sprijinul oferit de PNUD Moldova prin proiectele sale.
Pentru aplicantele la concursul de proiecte finanțate de Elveția:
Femeie care practică activitate economică agricolă la nivel de gospodărie casnică, care este înregistrată sau urmează să se înregistreze pe parcursul implementării proiectului. Forme juridice: gospodărie țărănească (GȚ), întreprindere individuală (ÎI), societate cu răspundere limitată (SRL).
Aplicanta este localizată cu activitatea agricolă în unul din raioanele țintă ale Proiectului (Telenești, Ungheni, Șoldănești, Hâncești, Sângerei, Briceni, Orhei, Strășeni, Criuleni, Dubăsari, Florești, Rezina, Cantemir, Căușeni, Cahul, Taraclia).
În cazul în care fermiera este înregistrată ca producătoare agricolă micro cu formă juridică – gospodărie țărănească, întreprindere individuală sau SRL – să întrunească condiția că compania aplicantă nu are restanțe la bugetul public.
Aplicanta confirmă disponibilitatea de a contribui cu contribuție financiară pentru implementarea proiectului finanțat cu sprijinul oferit de PNUD Moldova prin proiectele sale.
Acordul persoanei aplicante privind diseminarea rezultatelor proiectului implementat cu sprijinul oferit de PNUD Moldova prin proiectele sale.
CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU FEMEILE CE PRACTICĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ AGRICOLĂ ÎN AFARA GOSPODĂRIEI CASNICE:
În competiție vor fi admise propunerile de proiect care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
Fermieră sau producătoare agricolă mică sau mijlocie, ce practică activitate agricolă în afara gospodăriei casnice (entitate juridică cu statut de gospodărie țărănească, întreprindere individuală, SRL sau asociație, cooperativă) a cărei fondatoare este femeie.
Aplicanta este localizată cu activitatea agricolă în unul din raioanele țintă ale Proiectului (Telenești, Ungheni, Șoldănești, Hâncești, Sângerei, Briceni, Orhei, Strășeni, Criuleni, Dubăsari, Florești, Rezina, Cantemir, Căușeni, Cahul, Taraclia).
Proiectul prezentat se încadrează în domeniile de activitate eligibile conform Ghidului de aplicare.
Producătoarea agricolă mică sau mijlocie – entitate juridica cu statut de gospodărie țărănească, întreprindere individuală, SRL, cooperativă condusă de aplicantă, ține evidență contabilă și prezintă rapoartele financiare în conformitate cu legislația în vigoare și nu are restanțe la bugetul public.
Aplicanta confirmă disponibilitatea de a contribui cu contribuție financiară pentru implementarea proiectului finanțat cu sprijinul oferit de PNUD Moldova prin proiectele sale.
Acordul persoanei aplicante privind diseminarea rezultatelor proiectului implementat cu sprijinul oferit de PNUD Moldova prin proiectele sale.
PROCEDURA DE APLICARE
Mai multe informații privind procedura de aplicare la concursul de proiecte, în funcție de categoria aplicantei – gospodărie casnică sau femeie ce practică activitate economică agricolă în afara gospodăriei casnice poate fi consultată în Ghidul de aplicare anexat. Potențialele beneficiare, care întrunesc condițiile prezentului apel, pot aplica la concurs, înaintând dosarul de participare, care va include:
Pentru femeile ce practică activitate economică agricolă la nivel de gospodărie casnică (întreprindere micro – GȚ, ÎI, SRL):
Formular de aplicare (1.1 Anexa A)
Previziunile financiare (1.2 Anexa
Declarație pe propria răspundere (1.3. Anexa C)
Declarație pe propria răspundere privind clasificarea producătorului agricol (1.4. Anexa D)
Declarație pe propria răspundere privind activitatea femeei ce practică activitate economică agricolă la nivel de gospodărie casnică (1.5 Anexa E)
Certificatul de înregistrare al întreprinderii, după caz;
Copia buletinului de identitate a aplicantei – femeie ce practică activitate economică agricolă pe lângă casă sau fondatoare a întreprinderii individuale, gospodăriei țărănești sau SRL;
Acte care confirmă dreptul la proprietate sau dreptul la folosință a terenurilor declarate;
Acte care confirmă dreptul la proprietate sau dreptul la folosință a imobilelor, în special cele care sunt implicate în proiectul investițional propus în aplicație;
Pentru femei ce practică activitate agricolă înregistrate, cu statut juridic: Darea de seamă unificată (formularul UNIF 18/VEN 12); Notă: Solicitanții de finanțare care nu a reușit să înregistreze situația financiară pentru anul precedent de gestiune, va prezenta în formă liberă o declarație scrisă privind cuantumul profitului și pierderilor din anul precedent de gestiune.
Minim o ofertă comercială de la un furnizor de echipamente, utilaje, materiale și servicii vizate în planul de achiziții (prețuri indicate în USD, TVA 0%).
Pentru femeie ce practică activitate economică agricolă în afara gospodăriei casnice (întreprindere mica sau mijlocie – GȚ, ÎI, SRL, asociații, cooperative):
Formular de aplicare (2.1. Anexa A)
Previziunile financiare (2.2. Anexa
Declarație pe propria răspundere (2.3. Anexa C)
Declarație pe propria răspundere privind clasificarea producătorului agricol (2.4. Anexa D)
Certificatul de înregistrare al întreprinderii;
Copia buletinului de identitate a aplicantei – fondatoare a întreprinderii;
Acte care confirmă dreptul la proprietate sau dreptul la folosință a terenurilor declarate;
Acte care confirmă dreptul la proprietate sau dreptul la folosință a imobilelor, în special cele care sunt implicate în proiectul investițional propus în aplicație;
Pentru femei ce practică activitate economică agricolă înregistrate, cu statut juridic: Darea de seamă unificată (formularul UNIF 18/VEN 12); Notă: Solicitanții de finanțare care nu a reușit să înregistreze situația financiară pentru anul precedent de gestiune, va prezenta în formă liberă o declarație scrisă privind cuantumul profitului și pierderilor din anul precedent de gestiune.
Minim o ofertă comercială de la un furnizor de echipamente, utilaje, materiale și servicii vizate în planul de achiziții (prețuri indicate în USD, TVA 0%).
TERMENI ȘI MODUL DE APLICARE
Documentele de aplicare vor fi completate în limba română.
Pentru consultații la completarea și depunerea dosarelor vă rugăm să o contactați pe Doina Vrabie, reprezentantul Civitta, la nr. de telefon: +37378055533 sau prin e-mail: doina.vrabie@civitta.com
Reprezentat al Proiectului ”Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice, climatice și energetice” – Nicoleta PĂDUREȚ, telefon de contact: 069322802, e-mail: nicoleta.paduret@undp.org.
Termenul limită de depunere a dosarului de aplicare este 15 aprilie 2024, ora 17:00. Dosarele transmise după ora limită de aplicare nu vor fi supuse evaluării. Dosarele complete vor fi depuse în format electronic, trimițând un email cu documentația aferentă, la următoarea adresă: doina.vrabie@civitta.com.