Ministerul Economiei al RM (Iniţiator), cu susţinerea financiară a BERD,BEI şi a Facilităţii de Investiţii pentru Vecinătate UE („EU NIF”), a iniţiat procedura de elaborare a Studiului de fezabilitate privind construcţia unei noi conducte de gaze Ungheni – Chişinău.

Scopul proiectului este sporirea siguranţei aprovizionării cu energie a ţării prin diversificarea surselor de aprovizionare.

Proiectul construcţiei gazoductului magistral Ungheni-Chişinău poate fi considerat ca extensie a gazoductului existent de interconexiune dintre România şi Republica Moldova (Iaşi-Ungheni). Noul gazoduct se va racorda la interconexiunea existentă, lângă Ungheni, şi va transporta gaze naturale spre Chişinău.

După examinarea „Cererii privind activităţile planificate”, Ministerul Mediului,în conformitate cu articolul 19 al Legii nr.86 din 29.05.2014,a hotărât că ”…activitatea planificată urmează a fi supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel national…” Totodată, Iniţiatorul trebuie să asigure informarea publicului şi să ofere posibilitate acestuia şi autorităţilor publice interesate să prezinte în scris comentarii la program.

Iniţiatorul a elaborat şi prezintă spre informare proiectul Programului de evaluare a impactului asupra mediului persoanelor şi autorităţilor publice interesate pentru oferirea comentariilor/propunerilor apărute vizavi de proiectul Programului. Comentariile vor fi prezentate Iniţiatorului, copie – autorităţilor competente (Consiliul Raional, Ministerul Mediului, etc).

Versiunea electronică a Programului privind EIM poate fi accesată pe paginele electronice:

www.mepiu.md şi www.mec.gov.md

Datele de contact pentru transmiterea comentariilor către Iniţiatorul proiectului sînt:

UCIPE/ MEPIU,reprezentant al Ministerului Economiei

tel./fax 022496790, e-mail: mepiu@mepiu.md (cu menţiunea:«EIM Ungheni-Chisinau»)