Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni reprezintă documentul de planificare strategică de bază în ceea ceţine de asigurarea dezvoltăriii coerente şi durabile a raionului pentru perioada 2012-2020.

Pe parcursul  anului 2013, Consiliul pentru dezvoltare locală şi regională a continuat  asigurarea  monitorizării şi evaluării mersului realizării Strategiei de dezvoltare social -economică a raionului Ungheni. În această perioadă, consiliul  s-a întrunit în două şedinţe ce au ţinut de: aprobarea Programului de activitate a Consiliului pentru dezvoltare locală şi regională, aprobarea Planului de Acţiune pentru anul 2013,  realizarea Planului de Acţiune  pentru semestrul I al anului 2013. De menţionat, că pentru anul 2013 au fost planificate spre realizare 279 măsuri/proiecte, grupate în  44 de obiective specifice.În urma analizei nivelului de îndeplinire a măsurilor planificate, s-a constatat că aproximativ 95 % din acestea au fost realizate.

Printre realizările majore din anul 2013 putem menţiona:

    iniţierea construcţiei gazoductului Iaşi-Ungheni;

    implementarea proiectului „12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi” – 17 mln lei, ADRC;

    reabilitarea a 25 porţiuni de drum, în sumă de cca 4,3 mln lei;

    reconstrucţia stadionului orăşenesc, 2,14 mln lei, finanţat de FISM;

     reparaţii în 11 instituţii medicale, în sumă de cca  1,1 mln lei şi construcţia CS Năpădeni (2,05 mln lei). În cadrul spitalului raional au fost efectuate lucrări de reparaţie capitala a birourilor medicilor, (387  mii lei surse proprii), lucrări de reparaţie capitală in boxele pentru nou-născuţi,  208,6 mii lei (200 mii – CR, 8,6 mii- surse proprii), lucrări de reparaţie capitală a cabinetului pentru endoscopie ( 101,3 mii lei – CR si 31 mii lei surse proprii), reparaţia capitală a clădirii blocului operator şi secţiei de reanimare (1,4 mln lei – CNAM şi 300 mii lei -CR, total realizat cca 1,7 mln lei);

    susţinerea dezvoltării antreprenoriatului prin: informarea şi facilitarea accesului surselor de finanţare (Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli- 100 solicitări, 6,8 mln lei, IFAD V – 1 beneficiar, 300 mii lei, ADR Centru – 3 beneficiari – 735 mii lei, PARE 1+1-2 beneficiari, 400 mii lei, etc), organizarea evenimentelor de promovare şi instruire (2 forumuri regionale, cursuri, seminare), etc.

    construcţia a 6 centrale termice pe bază de biomasă, în sumă totală de 7,3 mln lei;

    în instituţiile şcolare şi preşcolare: reparaţii capitale- 10 instituţii, reparaţii curente – 6 instituţii, schimbarea geamurilor, uşilor- 15 instituţii, schimbarea/reparaţia acoperişului – 5 instituţii;

    organizarea/participarea la 20 activităţi culturale raionale/naţionale/internaţionale (festivaluri, expoziţii, lansări de carte);

    implementarea reformei şcolare (crearea şcolilor de circumscripţie, reorganizarea a 3 instituţii de învăţămînt, dotarea cu 13 unităţi de transport şcolar, etc); redeschiderea a 2 creşe grădiniţe: s. Todireşti, s. Rezina;

    crearea a 3 servicii sociale noi: „Respiro”, „Echipa mobilă” şi „Casa comunitară”;

    dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de colaborare cu partenerii externi (vizită oficială în Estonia, Lituania, România, semnarea acordului de colaborare cu raionul Berşad, regiunea Vinniţa, Ucraina), etc.

  Printre măsurile care nu au fost realizate sînt: încurajarea primăriilor în atragerea investiţiilor pentru crearea punctelor de colectare, stocare şi răcire a laptelui de vaci cu utilaj performant, efectuarea lucrărilor de reparaţie a grădiniţei din s. Cetireni, LT I. Vatamanu Pîrliţa (apă potabilă şi reparaţia sistemului de canalizare), Gimnaziul Costuleni, Gimn. ,,P. Buruiană” Condrăteşti (sala de sport, schimbarea acoperşului) , Gimn. Drujba (biomasă),  Creşa Grădiniţa „Andrieş” s Condrăteşti (biomasă), gimnaziul Negurenii Vechi (sistem de iluminare şi ventilare), gimnaziul Floriţoaia Veche (schimbarea acoperişului), gimnaziul Grăseni (gazificare), gimn. Chirileni, gimn. Alexeevca (schimbarea uşilor şi geamurilor), reparaţia muzeului s. Sculeni, modernizarea serviciului diagnostic  CS Ungheni prin procurarea Sistemului Radiodiagnostic digital, implementarea platformei de instruire la distanţă pentru CS Ungheni, organizarea festivalului „Maluri de Prut”. Majoritatea măsurilor nu au fost realizate din lipsa surselor de finanţare.

În cadrul şedinţei Consiliului economic de pe lîngă preşedintele raionului din data de 07.02.2014 şi Consiliului pentru dezvoltare locală şi regională din data de 13.02.2014, a fost aprobat Planul de acţiune al Strategiei pentru dezvoltarea socio-economică a raionului Ungheni pentru anul 2014. Astfel, au fost actualizate un şir de măsuri în cadrul obiectivelor propuse. Pentru asigurarea continuităţii documentelor de planificare strategică aprobate la nivel naţional, planul menţionat a fost completat cu 2  obiective specifice „Asigurarea tehnico-materială şi didactică a instituţiilor de învăţămînt” şi  „Dezvoltarea activităţii comerciale şi de prestări servicii”, ultimul cuprinde măsuri ce se încadrează în Planul de acţiuni pentru perioada 2014-2016 al Strategiei naţionale de dezvolare a comerţului interior. De asemenea, în anul 2014 vor fi iniţiate/ continuate proiectele strategice: reparaţia capitală a drumului naţional R1 Chişinău – Ungheni – Sculeni cu construcţia drumului de ocolire a or Ungheni, construcţia gazoductului Iaşi-Ungheni, aprovizionarea cu apă şi canalizare a  localităţilor, reconstrucţia stadionului orăşenesc, construcţia noului sediu al Judecătoriei Ungheni, etc.

Consiliul pentru dezvoltare locală şi regională va asigura şi în continuare monitorizarea şi actualizarea documentului raional de planificare strategică.