Marţi, 26 noiembrie Preşedintele raionului Ungheni Iurie Toma a avut o întrevedere cu reprezentantul OSCE în Moldova, Rita TAMM, Consilier superior în domeniul supremaţiei legii. La solicitarea dnei Rita Tamm, preşedintele raionului a prezentat la general Strategia de dezvoltare Socio – Economică a Raionului Ungheni 2012-2020 accentuînd domeniile democratizării şi descentralizării a raionului.

           În instituţiile de învăţămînt din raionul Ungheni Strategia de Descentralizare derivă din necesitatea democratizării conducerii, consolidării autonomiei instituţionale, optimizării interdependenţei dintre funcţiile, competenţele şi responsabilităţile managementului şi structurile instituţionale corespunzătoare. În acest sens, Iurie Toma a menţionat că descentralizare defineşte educaţia, alături de sănătate, cultură şi asistenţă socială, drept serviciu delegat sau partajat. Astfel, se propune o nouă viziune asupra alocării competenţelor în educaţie, în calitate de competenţă partajată, în care, diferite funcţii educaţionale sunt împărţite între diverse nivele ale managementului educaţiei.

           Consiliul raional Ungheni desfăşoară consultări regulate, seminare cu reprezentanţi ai administraţiilor publice locale de nivelul I şi II, ai sindicatelor din învăţământ, ai asociaţiilor minorităţilor etnice şi naţionale, deasemnea vom asigura managementul învăţământului din teritoriul dat prin intermediul organelor raionale de specialitate, în calitate de structuri proprii ale Consiliilor locale, având în gestiune directă instituţiile de învăţământ primar, gimnazial, liceal, special (de subordonare locală) şi extraşcolar.

            Iurie Toma a declarat că descentralizarea va îmbunătăţi performanţa asistenţei medicale primare, iar ca rezultat şi starea de sănătate a populaţiei. Prin decizia Consiliului raional s-a aprobat autonomia Centrelor de Sănătate. La modul practic, după descentralizare, un centru medical rural va avea contract direct cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină. „Prin urmare, cetăţeanul va beneficia de servicii medicale mai bune. Aceste centre vor fi asigurate cu toate cele necesare pentru buna funcţionare, ne referim la acele echipamente care trebuie să existe în centre de sănătate, consumabilele pentru activitatea de cu zi a instituţiilor medicale din localităţile rurale pentru a presta servicii de calitate populaţiei”, a adăugat preşedintele raionului.

        Atît dl Iurie Toma, cît şi însăşi dna Rita Tamm au fost mulţumiţi de această întrevedere şi de subiectele discutate, sperînd desigur la alte întîlniri şi colaborări.